Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

24/7/2022

7:00 - 7:30

Một phần phường Bình Khánh; Bình Đức; xã Mỹ Hòa Hưng

24/7/2022

7:00 - 13:00

Một phần phường Bình Đức (khu vực ASSH đường bãi rác) 

24/7/2022

7:00 - 13:00

Khách hàng Nguyên Thành Hưng

24/7/2022

7:00 - 15:00

Một phần phường Mỹ Bình (từ đầu đường Lê Văn Nhung đến cầu Nguyễn Trung Trực phía bên trái); phường Bình Khánh (từ cầu Nguyễn Trung Trực đến trường CĐ nghề phía bên phải, đường Võ Văn Hoài), TP Long Xuyên

24/7/2022

7:00 - 18:00

Một phần phường Bình Khánh (khu vựa từ cầu Nguyễn Trung Trực đến trường CĐ nghề AG), TP Long Xuyên

24/7/2022

15:00 - 15:30

Một phần phường Bình Khánh; Bình Đức; xã Mỹ Hòa Hưng

26/7/2022

7:00 - 18:00

Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực đầu cồn); Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực Mỹ Khánh 3) 

26/7/2022

8:00 - 13:00

Một phần phường Mỹ Thạnh (khu vực từ cầu Cống đến đầu hẻm Thanh Nhàn phía bên phải QL 91), TP Long Xuyên

26/7/2022

8:00 - 13:00

Một phần phường Mỹ Thới (KDC Hòa Thạnh), TP Long Xuyên

26/7/2022

8:00 - 15:00

Một phần phường Mỹ Phước (khu Tây đại học), TP Long Xuyên

26/7/2022

9:30 - 15:30

Một phần phường Bình Đức (khu vực ngọn Cần Xây giáp ranh với xã Hòa Bình Thạnh), TP Long Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

26/7/2022

7:30 - 14:30

Trạm Hội Đồng A, trạm Hội Đồng B, trạm Lộ Tẻ 1, trạm Lộ Tẻ 3, trạm Nguyễn Thị Kim Nhan - xã Bình Hòa, huyện Châu Thành

26/7/2022

7:30 - 14:30

Trạm Cần Đăng 4A, trạm Chợ Cần Đăng, trạm Chợ Cần Đăng 2, trạm Kỳ Viên 1B, trạm DNTN Huy Dũng - xã Cần Đăng, huyện Châu Thành

26/7/2022

10:30 - 16:30

Trạm Trần Thị Mỹ Chi - TT Vĩnh Bình, huyện Châu Thành

26/7/2022

10:30 - 16:30

Trạm Bưu điện Vĩnh Bình, trạm Đỗ Văn Lẹ, trạm Trại cưa Khởi Nghĩa - xã Vĩnh An, huyện Châu Thành

26/7/2022

10:30 - 16:30

Trạm TB Kênh 1A, trạm T30 Tân Phú khu vực kênh ranh làng - xã Tân Phú, huyện Châu Thành

  

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

26/7/2022

7:30 - 17:00

Đường Thủ Khoa Huân, phường Châu Phú B: Dãy số lẽ từ nhà số 169 (Ban khóm Châu Long 4 cũ) đến nhà số 275, dãy số chẵn từ nhà Hớt tóc Thanh Trung đến nhà số 352

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

25/7/2022

8:00 - 17:00

Phường Long Châu; xã Tân An; xã Vĩnh Xương, TX Tân Châu

26/7/2022

7:30 - 12:00

Phường Long Thạnh, TX Tân Châu

26/7/2022

8:00 - 17:00

Phường Long Sơn; xã Châu Phong, TX Tân Châu

26/7/2022

8:00 - 17:00

Xã Long Hòa; xã Phú Lâm, huyện Phú Tân

26/7/2022

8:00 - 17:00

Xã Vĩnh Lộc - An Phú

  

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn

26/7/2022

8:00 - 9:00

TBA T2A Tây Phú, xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn

26/7/2022

8:30 - 9:30

TBA CS hàn tiện Dương Hữu Huy, xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn

26/7/2022

9:10 - 10:00

TBA T11 Tây Phú, xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn

26/7/2022

9:30 - 10:30

TBA Trạm cấp nước TT Óc Eo, xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn

26/7/2022

10:10 - 11:00

TBA T12A Tây Phú, xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn

26/7/2022

10:30 - 11:30

TBA Bưu điện Vọng Thê, TT Óc Eo, huyện Thoại Sơn

26/7/2022

11:00 - 12:00

TBA T12 Tây Phú, xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn

26/7/2022

13:00 - 14:00

TBA Cao Văn Tươi, TT Óc Eo, huyện Thoại Sơn

26/7/2022

13:10 - 14:10

TBA T16 Tây Phú, xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn

26/7/2022

14:00 - 15:00

TBA Trạm kênh nhà ông Chính, TT Óc Eo, huyện Thoại Sơn

26/7/2022

14:20 - 15:10

TBA T8 Sơn Hoà, xã An Bình, huyện Thoại Sơn

26/7/2022

15:20 - 16:20

TBA T10 Sơn Hoà xã An Bình, huyện Thoại Sơn

26/7/2022

16:00 - 17:00

TBA Trạm kênh Màu đầu trong, TT Óc Eo, huyện Thoại Sơn

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tri Tôn

26/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần TT Cô Tô (khu vực bùng binh), huyện Tri Tôn