Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

15/01/2022

7:00 - 17:00

KP 3 phường An Hội

16/01/2022

7:00 - 17:00

Đường Nguyễn Huệ nối dài từ ngã 4 Tú Điền đến vòng xoay Hữu Định

17/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp 1 xã Sơn Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

15/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp 4 xã An Phú Trung, huyện Ba Tri

16/01/2022

7:00 - 17:00

Cảng cá Ba Tri huyện Ba Tri; Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Văn Hùng, xã An Đức, huyện Ba Tri; Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Văn Rồi, xã An Hiệp, huyện Ba Tri

16/01/2022

7:00 - 17:00

KP 5 thị trấn Ba Tri; Ấp Phước Thới, Phước Thạnh, xã Phước Ngãi; xã Tân Xuân; Bảo Thạnh, huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

15/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp An Hòa, xã An Thới

16/01/2022

7:00 - 17:00

KP 1, 2, 3 thị trấn Mỏ Cày Nam; Ấp Tân Thành Hạ, xã Tân Trung; Ấp Phú Lộc Thượng, xã An Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

15/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp Rạch Gừa, xã Phú Long

16/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp Cả Nhỏ, xã Định Trung; Ấp Bình Huề 1, Bình Huề 2, xã Đại Hòa Lộc

17/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp 1, 3, 4 xã Thạnh Trị; Ấp Bình Trung, xã Định Trung; Ấp Phước Lợi, xã Thạnh Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

15/01/2022

7:00 - 12:00

Ấp Thạnh Khương, xã Mỹ Hưng; Ấp Xương Hòa, xã Thới Thạnh

15/01/2022

13:00 - 17:00

Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Phong

16/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp Thạnh An, Thạnh Phước, Thạnh Lợi, Thạnh Thới Đông, Thạnh Hưng B, xã Thạnh Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

15/01/2022

7:00 - 13:00

Xã Giao Long; Ấp Phước Thành, Phước Hậu, xã An Phước; Ấp Hòa Chánh, xã Sơn Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

15/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp 5 Thị trấn; Ấp 9 xã Hưng Lễ

17/01/2022

7:00 - 17:00

KP 3 Thị trấn; Ấp Tân Hòa, Tân Lợi, xã Tân Thanh; Ấp 13, 14 xã Tân Hào

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

16/01/2022

7:00 - 17:00

KP 2 thị trấn Chợ Lách

16/01/2022

10:00 - 17:00

Ấp Tây Lộc, Bình Tây, xã Vĩnh Thành; Ấp Lân Tây, Lân Nam, xã Phú Sơn; Ấp Tân An, An Hòa, xã Long Thới, huyện Chợ Lách

17/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp An Thạnh, xã Long Thới; Ấp Phú Thới, xã Tân Thiềng; Ấp Bình An, xã Hòa Nghĩa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

17/01/2022

7:00 - 17:00

Ấp Thanh Nam, xã Tân Thanh Tây; Ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú Tây