Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

6/11/2022

7:00 - 14:00

Ấp Mỹ An B, Mỹ An C, An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

5/11/2022

7:30 - 17:00

Ấp 2 xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri

5/11/2022

7:30 - 17:00

K/h nuôi tôm Nguyễn Hữu Chiến, xã Bảo Thuận; K/h nuôi tôm Nguyễn Minh Nhủ, xã Bảo Thạnh; K/h nuôi tôm Phạm Văn Chiến, xã Tân Xuân

7/11/2022

7:30 - 17:00

Ấp 3, 6 xã An Hiệp; Ấp An Phú, An Quý, xã An Hòa Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

5/11/2022

7:30 - 18:00

Xã An Thạnh; KP 2, 4, 5 thị trấn Mỏ Cày; Ấp An Vĩnh 1, An Vĩnh 2, Hội An, An Qui, xã Đa Phước Hội; Ấp An Trạch Đông, xã Thành Thới A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

5/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phú Thạnh, xã Phú Thuận; Ấp Hưng Chánh, xã Châu Hưng; Ấp Lộc Hòa, Lộc Thới, Lộc Sơn, Lộc Thành, xã Lộc Thuận; Ấp Phú Mỹ, xã Phú Vang

7/11/2022

8:00 - 9:30

NTCN Trần Hữu Nhanh, xã Thạnh Phước

7/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phú Mỹ, xã Phú Vang; Ấp Hưng Thạnh, xã Châu Hưng; Ấp 7 xã Vang Quới Tây

7/11/2022

9:40 - 11:00

NTCN Ngô Văn Hòa, xã Bình Thới

7/11/2022

13:00 - 14:30

NTCN Trần Thị Thê, xã Định Trung

7/11/2022

14:40 - 16:20

NTCN Trần Thị Trúc Hương, xã Định Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

5/11/2022

7:30 - 17:00

Xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú

6/11/2022

7:30 - 17:00

NRNT Lê Văn Sấm, ấp Thạnh Thới, xã Thạnh Hải

7/11/2022

7:00 - 11:00

CSNT Nguyễn Văn Nhã, ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Hải

7/11/2022

13:00 - 17:00

CSNT Võ Văn Hoàng, ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Phong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

6/11/2022

7:00 - 18:00

Xã Giao Long; An Hóa, An Khánh; KP 4 thị trấn Châu Thành; Ấp Phước Thành, Phước Hậu, xã An Phước; Ấp Tân Huề Tây, xã Tân Thạch; Ấp Phú Thạnh, Phú Mỹ, Phú Tân, xã Phú Túc

7/11/2022

13:30 - 17:00

Ấp 1 xã Quới Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

5/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp 6 thị trấn; Ấp Kinh Ngoài, xã Bình Hòa; Ấp Đồng Nhơn, Qui Nghĩa, xã Lương Quới; Ấp 5 xã Lương Hòa; Ấp Bình An, xã Bình Thành

5/11/2022

8:00 - 17:00

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bến Tre; Công ty E Zcostec

6/11/2022

7:30 - 17:00

Ấp 1, 13, 14, 15 xã Tân Hào; Ấp 4, 5, 6 xã Long Mỹ

7/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp 6 Thị Trấn; Ấp 12, 13 xã Tân Hào; Ấp 2 xã Châu Bình; Ấp 4 xã Bình Hòa; Ấp Phú Tân, xã Châu Hòa; Ấp Tân Phước, xã Tân Thanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

7/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp Thanh Yên, xã Tân Thiềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

7/11/2022

8:00 - 13:00

Ấp Thanh Bình 1, xã Tân Thành Bình