Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

21/6/2022

7:30 - 17:00

Khách hàng nuôi tôm Mạc Hữu Hùng, xã An Thủy, huyện Ba Tri

21/6/2022

7:30 - 17:00

Khách hàng nuôi tôm Thông Thuận 2, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri

21/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp An Phú 2, xã An Hòa Tây; Ấp An Quới, Vĩnh Đức Trung, xã Vĩnh An; Ấp Giồng Cục, xã An Đức

22/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp 3 xã Tân Xuân; Ấp Giồng Nhựt, xã An Hiệp; Ấp Nhơn Quới, Nhơn Thuận, xã Mỹ Nhơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

20/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp An Hòa, xã An Thới

21/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp Phú Trạch, xã Cẩm Sơn; ấp An Hòa, xã An Thới; ấp Phú Lộc Hạ, Phú Đông, xã An Định; ấp Minh Nghĩa, xã Ngãi Đăng

22/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp Bình Tây, xã Hương Mỹ; ấp Thạnh Phó, xã Cẩm Sơn; ấp An Qui, xã Đa Phước Hội

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

21/6/2022

8:00 - 9:00

NTCN Trần Văn Thanh, xã Đại Hòa Lộc

21/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp 1, 4 xã Tam Hiệp; Ấp Ao Vuông, xã Phú Long; Ấp Tân Định, xã Định Trung

21/6/2022

8:30 - 16:00

Công ty TNHH Hoàng Vũ Tâm, xã Bình Thới

21/6/2022

9:10 - 10:00

NTCN Lê Văn Thanh, xã Đại Hòa Lộc

21/6/2022

10:10 - 11:00

NTCN Trần Văn Thao, xã Thạnh Trị

21/6/2022

13:00 - 14:30

NTCN Huỳnh Văn Minh, xã Đại Hòa Lộc

21/6/2022

14:50 - 16:20

NTCN Trần Ngọc Công, xã Đại Hòa Lộc

22/6/2022

8:00 - 9:00

NTCN Đỗ Đức Đạt, thị trấn Bình Đại

22/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp 3 xã Bình Thới; Ấp Lộc Sơn, xã Lộc Thuận; Ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại

22/6/2022

9:10 - 10:00

NTCN Nguyễn Thanh Dũng, xã Thạnh Phước

22/6/2022

10:10 - 11:10

NTCN Trương Văn Tuấn, xã Thạnh Phước

22/6/2022

13:00 - 14:00

NTCN Nguyễn Thị Bồng, xã Đại Hòa Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

20/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp Giang Hà, xã An Điền

22/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp An Bình, xã Mỹ An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

20/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp Phước Định, xã Phước Thạnh; ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hòa; ấp 1, 6A xã An Khánh

21/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp Phú Xuân, Phú Lễ, Phú Hội, Phú Tường, xã Phú Đức; ấp 3 xã An Khánh

22/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp Phú Thạnh, xã Phú Túc; ấp 7 xã An Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

20/6/2022

7:30 - 17:00

Khu phố 1 Thị trấn; Ấp 6 xã Bình Thành; Ấp Thới Trị, Thới An, xã Châu Hòa; Ấp 3 xã Thạnh Phú Đông

21/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp 2 xã Bình Hòa; Ấp 5 xã Sơn Phú

22/6/2022

7:30 - 17:00

Ấp 6 xã Hưng Nhượng; Ấp 12 xã Hưng Lễ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

20/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Quân An, An Hòa, An Thạnh, xã Long Thới

21/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Thanh Yên, xã Tân Thiềng; Ấp Hòa Thạnh, xã Hòa Nghĩa

22/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Bình An A, TT Chợ Lách; Ấp Long Khánh, Thiện Lương, Long Vân, xã Tân Thiềng; Ấp Bình An, Đại An, Bình Thanh, Long Hiệp, xã Hòa Nghĩa; Ấp Long Hòa, Long Quới, xã Long Thới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

20/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Thanh Bắc, xã Tân Thanh Tây; Ấp Đông Thuận, xã Thành Hòa

21/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Tân Hòa Ngoài, xã Tân Phú Tây; Ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình

22/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Thanh Sơn 4, xã Thanh Tân; Ấp Hòa Phước, xã Hòa Lộc