Ngày

Giờ

Điện lực Quy Nhơn

7/10/2021

7:15 - 17:15

Trạm Đông Định

7/10/2021

7:15 - 12:15

TBA Thi công Ecohome

8/10/2021

7:15 - 9:45

TBA Kem Ngọc Nga

8/10/2021

8:30 - 12:45

Trạm Lê Lai

8/10/2021

13:30 - 16:00

Trạm Hải Giang

12/10/2021

7:15 - 12:45

Trạm Ghềnh Ráng 2

13/10/2021

7:15 - 11:30

Trạm Lam Sơn 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Nhơn

7/10/2021

7:15 - 16:45

TBA Hòa Mỹ, Tân Đức 3 XBT

9/10/2021

6:30 - 12:30

Trạm Ngô Gia Tự 2, Lê Hồng Phong, Minh Khai 1, Minh Khai 2, Quang Trung, Thanh Niên 1, Thanh Niên 2, Khu TĐC Kim Châu 1, Khu TĐC Kim Châu 2, Ga Bình Định, XN May An Nhơn, XN May An Nhơn 2, TTNC - PTCN, Trường THKT KT Bình Định

11/10/2021

7:00 - 13:00

Nhà máy C.P Bình Định, Ống thép Hoa Sen Bình Định, Cấp điện KCN Nhơn Hòa, NM Thức ăn gia súc Bình Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bồng Sơn

8/10/2021

7:30 - 14:30

TBA Mỹ Thọ, TBA Định Công 3

9/10/2021

7:00 - 11:00

TBA An Dưỡng 1, TBA Song Khánh, TBA Hòa Trung, TBA Ủy ban xã Hoài Xuân, TBA Thuận Thượng, TBA Song Khánh 2, TBA 250 KVA BQLDA nước sạch NT (bơm NS Hòa Trung), TBA 50 KVA BQLDA nước sạch NT (trạm cấp điện giếng 3, 4, 5 Hoài Xuân), TBA 50KVA BQLDA nước sạch NT (trạm cấp điện giếng G1, G2 Song Khánh)

11/10/2021

7:00 - 11:30

TBA Ngọc An 2, TBA Bình Phú, TBA Bình Ninh, TBA Ngọc An Đông,

11/10/2021

14:45 - 16:45

TBA Vôi Nhơn Tân

12/10/2021

7:00 - 11:00

TBA Thiện Chánh 2

12/10/2021

8:45 - 16:15

TBA Song Võ 2

13/10/2021

8:15 - 10:00

TBA Bệnh viện Hoà Hảo, TBA Thuỷ Tinh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Mỹ

9/10/2021

7:15 - 8:30

Trạm Phú Nhiêu

12/10/2021

8:00 - 8:45

Trạm Ninh Phú, Vạn Ninh, Vạn Thái, Vạn Ninh 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tài

10/10/2021

15:30 - 18:00

Trạm Tiến Đạt 4

12/10/2021

7:45 - 10:30

Trạm Bệnh Viện Tâm Thần

12/10/2021

14:00 - 16:00

Trạm Công nghiệp Hàng Hải 2

13/10/2021

5:00 - 9:00

Trạm Trần Quang Diệu 1, Phú Tài 2, Trần Quang Diệu 8, Quang Minh Thông, Nam Quang, LS3-50, Hồng Lĩnh 2, Phước Tiến, NLSH Tín Nhân 1, NLSH Tín Nhân 2

13/10/2021

8:00 - 11:00

Trạm Trần Quang Diệu 5-1, Trần Quang Diệu 5-2,

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phước

12/10/2021

6:45 - 14:15

TBA Ga Diêu Trì

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hoài Ân

13/10/2021

7:40 - 9:20

TBA Năng An

13/10/2021

9:40 - 11:20

TBA Vạn Hội 1

13/10/2021

13:40 - 15:20

TBA Vạn Hội 2

13/10/2021

15:50 - 17:00

TBA Vạn Hội 4