Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Dầu Một

26/7/2022

7:00 - 14:00

KV từ ngã 3 đại lộ Bình Dương - Nguyễn Văn Trỗi đến cuối đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài; Các trạm Ngũ Kim Vĩnh Đạt, Sen Spa For Men phường Hiệp Thành (TDM)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dĩ An

26/7/2022

8:00 - 16:00

KV đường Đỗ Tấn Phong, đường Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp; KV đường Lê Văn Tiên, KP Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An

26/7/2022

9:00 - 15:00

KV đường Đỗ Tấn Phong, đường Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An

27/7/2022

8:00 - 16:00

KV đường DT 743 từ ngã 3 Đông Tân đến TT nhân đạo Quê Hương, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An

28/7/2022

8:00 - 16:00

KV đường Nguyễn Đức Thiệu 1 phần của phường Dĩ An, TP Dĩ An

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cát

26/7/2022

7:30 - 13:00

Trạm 10 Bưng Cầu, trạm Gò Mối 2

26/7/2022

7:30 - 16:30

Trạm UB Thới Hòa

27/7/2022

7:30 - 10:30

Trạm 12 Bàu Trâm, trạm Ngân Hoàng

27/7/2022

7:30 - 13:00

Trạm ấp 2 Thới Hòa 2

27/7/2022

7:30 - 16:30

Trạm T5 KDC TH, trạm ấp 5 Chánh Phú Hòa, trạm 10 Ông Giáo

27/7/2022

8:00 - 11:00

Nhà ở ASXH 1, Nhà ở ASXH 3, Nhà ở ASXH 4, Nhà ở ASXH 5, Nhà ở ASXH 6, Nhà ở ASXH 7, T6 KDC MP1 MR, T7 KDC MP1 MR

28/7/2022

7:30 - 10:30

Trạm 06 Cổ Tự, trạm 12 Cổ Tự, trạm CS Cổ Tự

28/7/2022

7:30 - 12:30

Trạm Thầy Khôi, trạm T6 KĐT MP 2, trạm T3 KDC MP1, trạm T5 KĐT MP2

28/7/2022

7:30 - 16:30

Trạm Lê Huy Chung, Nr Phương Trường An

28/7/2022

13:30 - 17:00

Trạm T7 KĐT MP 2, trạm T8 KĐT MP 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dầu Tiếng

26/7/2022

8:00 - 16:30

Ấp Long Điền, xã Long Hòa (Dầu Tiếng)

26/7/2022

8:30 - 12:00

Ấp Tân Thanh, Tân Đức, xã Minh Tân (Dầu Tiếng)

26/7/2022

13:00 - 16:30

Ấp Hòa Cường, Hòa Hiệp, xã Minh Hòa (Dầu Tiếng)

27/7/2022

8:30 - 12:00

Ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa; Ấp Cây Liễu, xã Minh Thạnh

27/7/2022

13:00 - 16:30

Ấp Lò Gạch, Cần Đôn, Cây Liễu, xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Uyên

26/7/2022

8:00 - 13:00

KV trạm Khánh Vân 1, phường Khánh Bình (Tân Uyên)

26/7/2022

8:00 - 16:00

KV trạm Bình Hòa 1, trạm Bình Hòa 2, trạm Lợi Lộc 1, trạm Lợi Lộc 2, trạm Sáu Tỷ, phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên)

26/7/2022

13:00 - 17:00

KV trạm B2 Bạch Đằng, xã Bạch Đằng (Tân Uyên)

27/7/2022

8:00 - 13:00

KV trạm bơm 19/3, phường Thạnh Phước (Tân Uyên)

27/7/2022

8:00 - 16:00

KV trạm Cây Xanh 6, trạm Bơm Long Hội, trạm Trường THPT Tân Phước Khánh T2, phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên)

27/7/2022

8:00 - 16:00

KV trạm KDC Thái Hòa, trạm xá Thái Hòa, phường Thái Hòa (Tân Uyên)

27/7/2022

13:00 - 17:00

KV trạm Xóm Sông, phường Thạnh Phước (Tân Uyên)

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bàu Bàng

26/7/2022

7:30 - 16:30

Một phần ấp Bến Tượng, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng

27/7/2022

7:30 - 12:30

Một phần KP Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng