Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

22/10/2021

7:30 - 16:00

Một phần ấp 1, ấp 4 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

23/10/2021

7:30 - 16:30

Thôn Thác Ba, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng

25/10/2021

7:30 - 11:00

Phường Phước Bình, thị xã Phước Long

25/10/2021

7:30 - 16:00

Phường Phước Bình, thị xã Phước Long

26/10/2021

7:30 - 16:30

Phường Phước Bình, thị xã Phước Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đăng

25/10/2021

7:30 - 11:30

Một phần thôn 4 xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng

26/10/2021

7:30 - 16:00

Toàn bộ thôn 6, 7, 8 xã Bình Minh, huyện Bù Đăng

26/10/2021

8:00 - 8:45

Một phần thôn 3 xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng

26/10/2021

9:00 - 9:45

Một phần thôn Phước Thiện, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng

26/10/2021

10:00 - 10:45

Một phần thôn Phước Quang, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng

26/10/2021

10:55 - 11:30

Một phần thôn Phước Quang, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng

26/10/2021

13:30 - 14:30

Một phần thôn Sơn Thọ, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng

26/10/2021

14:50 - 15:50

Một phần thôn Sơn Thọ, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Riềng

21/10/2021

7:30 - 16:00

Thôn 2, thôn 6 xã Long Bình, huyện Phú Riềng

22/10/2021

7:30 - 15:00

Một phần thôn 1 xã Long Bình, huyện Phú Riềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

24/10/2021

7:00 - 12:00

Một phần ấp 3A, ấp 7 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

24/10/2021

7:00 - 12:00

Cty TNHH Nông nghiệp sạch Huỳnh Gia , Cty CP SX XD TM Nông nghiệp Hải Vương, Cty TNHH XD TM Hồng Tín, Cty TNHH DN99, Cty Youde Việt Nam 1, NM Xử lý nước ngầm KCN Minh Hưng Sikico - xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản. Cty CP TM DV Giấy Thuận An 4, Cty CP TM DV Giấy Thuận An 5 - ấp 3B xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

25/10/2021

8:00 - 8:30

Công ty CP Nước Môi trường Bình Dương, ấp 3 TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành

25/10/2021

11:00 - 11:30

HKD Đồng Xanh, ấp 1 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

25/10/2021

13:30 - 14:30

Công ty TNHH Kim Cương Woods, ấp 3 thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành

25/10/2021

15:00 - 15:30

Công ty TNHH Quốc Anh, ấp 2 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

25/10/2021

16:00 - 16:30

Công ty TNHH MTV Bến Thượng Hải, ấp 3 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

26/10/2021

8:00 - 14:00

Một phần ấp 3B xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đốp

21/10/2021

7:30 - 16:00

Ấp Sóc Nê, Tân Phước, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Phú

20/10/2021

7:30 - 16:30

Một phần xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

22/10/2021

6:30 - 16:30

Xã Tân Hưng, Tân Lợi, Tân Hòa, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

24/10/2021

13:00 - 15:00

Một phần thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

26/10/2021

7:30 - 17:00

Một phần thôn Đắk Lim, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản

22/10/2021

7:30 - 11:30

Một phần xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản