Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Kiều

21/6/2022

13:00 - 16:00

Một phần đường Nguyễn Văn Trường đoạn cầu Ngã Ngay, KDC Ngã Ngay, phường An Bình, quận Ninh Kiều

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Răng

20/6/2022

8:00 - 9:00

Một phần KV Thạnh Phú, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng

20/6/2022

8:30 - 9:30

Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Tân Phương Đông, phường Hưng Phú, quận Cái Răng

20/6/2022

9:30 - 11:00

Một phần KV Thạnh Phú, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng

20/6/2022

9:45 - 10:45

Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Tân Phương Đông, phường Hưng Phú, quận Cái Răng

20/6/2022

11:30 - 12:30

KV Cồn Ấu, một phần KV 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng

20/6/2022

13:30 - 14:30

Một phần KV Yên Hạ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng

20/6/2022

15:00 - 16:00

Một phần KV Thạnh Hưng, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng

21/6/2022

7:30 - 17:00

Công ty TNHH Toyota Cần Thơ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng

21/6/2022

7:30 - 17:00

Một phần phường Phú Thứ; Hưng Phú, quận Cái Răng

 

Ngày

Giờ

Điện lực  Ô Môn

20/6/2022

7:30 - 10:30

Trạm Nhà máy xay lúa Phấn Chấn, 1x630kVA, KV Rạch Sung, phường Thới Long, quận Ô Môn

20/6/2022

13:30 - 15:00

Trạm Công ty TNHH cơ nhiệt Hồng Nhật, 1x160kVA, KV Hòa Thạnh A, phường Thới Hòa, quận Ô Môn

20/6/2022

15:15 - 16:45

Trạm Công ty TNHH GFC, 3x50kVA, KV Thới Hòa B, phường Long Hưng, quận Ô Môn

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Thủy

21/6/2022

8:00 - 9:15

KV hẻm 129, hẻm 95, hẻm 71, hẻm 65 đường Lê Hồng Phong, phường Trà An, quận Bình Thủy

21/6/2022

8:00 - 9:30

KV chợ Sang Trắng, tổ 4 KV4 phường Trà Nóc, quận Bình Thủy

21/6/2022

9:30 - 10:30

KV hẻm 3 đường Lê Hồng Phong, phường Trà An, quận Bình Thủy

21/6/2022

9:45 - 11:30

KDC vượt lũ, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy

21/6/2022

10:45 - 11:45

Từ hẻm 22 đến hẻm 38, KV tổ 3 - 5 đường Huỳnh Phan Hộ, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy

21/6/2022

13:15 - 14:30

Một phần đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Trà An, quận Bình Thủy; Đường Lê Hồng Phong từ hẻm 18A đến đầu đường Đỗ Trọng Vân, hẻm 15, 17, 18A, 19 Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thuỷ

21/6/2022

14:45 - 16:15

KDC Bình Thủy, đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy; Từ Cty 622 đến Trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại, đường Lê Hồng Phong, quận Bình Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thạnh

21/6/2022

9:00 - 13:00

Một phần ấp Bờ Bao, xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh

21/6/2022

9:10 - 12:50

DNTN Lâm Đức, ấp Phụng Thạnh, xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh

  

Ngày

Giờ

Điện lực Thới Lai

21/6/2022

8:00 - 9:30

Trại chăn nuôi Đồng Tiến 2

21/6/2022

10:30 - 11:30

NM XX Nguyễn Hữu Trung

21/6/2022

13:30 - 14:30

Trạm Đoàn Văn Lài

21/6/2022

15:30 - 16:30

Trạm Đinh Văn Son

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cờ Đỏ

21/6/2022

8:30 - 9:30

Một phần xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ

21/6/2022

8:30 - 11:00

Một phần xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ

21/6/2022

10:00 - 11:00

Một phần xã Trung An, huyện Cờ Đỏ

21/6/2022

12:30 - 13:30

Một phần xã Trung An, huyện Cờ Đỏ

21/6/2022

14:00 - 15:00

Một phần xã Trung An, huyện Cờ Đỏ

21/6/2022

15:00 - 16:30

Một phần xã Trung An, huyện Cờ Đỏ