Ngày

Giờ

Điện lực Hải Châu

4/8/2022

7:00 - 7:30

TBA Lê Hồng Phong 2

4/8/2022

11:00 - 11:30

TBA Lê Hồng Phong 2

4/8/2022

13:30 - 14:00

TBA Yên Báy 2

4/8/2022

17:00 - 17:30

TBA Yên Báy 2

5/8/2022

6:30 - 10:30

TBA KDC TN Hòa Cường T5

5/8/2022

13:30 - 17:30

TBA Tiểu La 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Liên Chiểu

5/8/2022

7:00 - 9:00

TBA KDC Hòa Phát 3T1

5/8/2022

7:00 - 9:30

TBA Đà Sơn 4T3

5/8/2022

9:00 - 10:30

TBA KDC Hòa Phát 3T2

5/8/2022

14:00 - 16:00

TBA KDC Hòa Phát 2T3

5/8/2022

14:00 - 17:00

TBA Quảng Thắng; TBA Tôn Đức Thắng T2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Trà

3/8/2022

7:00 - 12:00

TBA Phước Mỹ 3

4/8/2022

7:00 - 12:00

TBA An Cư 2 mở rộng

4/8/2022

7:30 - 12:00

TBA KS Nguyễn Minh Anh (Công ty Rồng Xuyên Việt)

4/8/2022

13:30 - 15:30

TBA KDC An Cư 5

5/8/2022

5:00 - 14:00

KDC Bắc Mỹ An; KDC Bắc Mỹ An T2; KDC Bắc XLDD; Mỹ Đa Đông 4; Tổng cục an ninh

5/8/2022

6:00 - 11:30

TBA Hoàng Kế Viêm T3

5/8/2022

6:30 - 10:30

KDC làng đá mỹ nghệ Non Nước

5/8/2022

13:30 - 17:30

TBA Mỹ Đa Đông 2; Trần Văn Dư T1; Trường Lê Quý Đôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cẩm Lệ

3/8/2022

6:30 - 7:00

TBA KDC số 5 NTP T2

3/8/2022

11:00 - 11:30

TBA KDC số 5 NTP T2

3/8/2022

13:00 - 13:30

TBA T10 Khuê Trung Đò Xu

3/8/2022

16:00 - 16:30

TBA T10 Khuê Trung Đò Xu

4/8/2022

6:30 - 7:00

TBA Hòa Xuân 1BT3

4/8/2022

11:00 - 11:30

TBA Hòa Xuân 1BT3

4/8/2022

13:00 - 13:30

TBA Mẹ Thứ T1

4/8/2022

16:00 - 16:30

TBA Mẹ Thứ T1

5/8/2022

6:30 - 10:30

TBA Quang Trường (Công ty Quang Trường)

5/8/2022

6:30 - 11:30

TBA Trường Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Khê

3/8/2022

6:30 - 7:30

TBA Phần Lăng 5

3/8/2022

10:00 - 11:00

TBA Phần Lăng 5

3/8/2022

13:00 - 14:00

TBA KDC Điện Biên Phủ T1

3/8/2022

15:00 - 16:00

TBA KDC Điện Biên Phủ T1

4/8/2022

6:00 - 15:00

Kỳ Đồng 4

5/8/2022

6:30 - 10:30

TBA Liên Chiểu Thuận Phước T6

5/8/2022

13:00 - 17:00

TBA KGĐ nhà ở quân đội NM A32

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Vang

3/8/2022

6:30 - 11:00

TBA KDC Nam Nguyễn Tất Thành

3/8/2022

13:30 - 17:30

TBA Xóm Cồn

4/8/2022

6:30 - 11:00

TBA Hòa Liên 3

4/8/2022

13:30 - 17:30

TBA TĐC Hòa Liên 3

5/8/2022

5:00 - 9:00

TBA Hòa Ninh 5