Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

23/4/2022

7:00 - 17:00

Toàn bộ đường Quang Trung, Tú Xương, khu Cầu Suối

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

22/4/2022

7:30 - 11:00

Ấp Tân Thành, xã Giục Tượng

22/4/2022

13:00 - 17:00

Ấp Tân Thành, xã Giục Tượng

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

22/4/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Giang (dọc 2 bên Quốc lộ 80 từ cầu Bình Giang 2 đến chùa Phật Quang Chánh Giác)

22/4/2022

13:00 - 14:00

Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Giang (dọc 2 bên Quốc lộ 80 từ nhà máy xay lúa Tiến Bút đến cầu Bình Giang 2)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

22/4/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Cửa Cạn và khu vực Vinpearl

24/4/2022

7:30 - 17:00

Một phần phường An Thới, TP Phú Quốc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

23/4/2022

8:00 - 12:00

Ấp Bời Lời B, Hoà Thành, xã Vĩnh Bình Nam

23/4/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Bời Lời A, xã Vĩnh Bình Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

23/4/2022

7:00 - 17:00

Xã Vĩnh Thạnh; Vĩnh Phú, đoạn từ cầu Chữ Y đến cầu Treo và từ cầu Chữ Y doc lộ nhỏ (lộ bê tông) đến đình Long Thạnh, thuộc thị trấn và xã Long Thạnh

23/4/2022

7:30 - 15:00

Ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Hưng

23/4/2022

7:30 - 15:00

Xã Thạnh Phước; Xã Thạnh Hưng (riêng ấp Thạnh Nguyên, xã Thạnh Lộc; một phần xã Ngọc Thuận - sáng và chiều mất điện 20 phút để thao tác chuyển nguồn)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

22/4/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Tuy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kiên Lương

22/4/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình

22/4/2022

12:00 - 18:00

Một phần ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình