Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

26/4/2022

8:00 - 14:00

Mã trạm - tên trạm: 030220075 - 472/73/1/1 trạm Host Bưu điện; 030220167 - 472/94/13A/4 Cty Phát Hưng

26/4/2022

8:00 - 14:00

Mã trạm - tên trạm: 030240111 - 474/105/58 Thiện Phương; 030200152 - 478/6/43/7 Cầu Đại Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

25/4/2022

8:30 - 15:00

Tổ dân phố Mơ Lọn, thôn Nghĩa Hội thuộc thị trấn Thạnh Mỹ; Các thôn Suối Thông C, Lạc Thạnh, Lạc Trường, Lạc Nghiệp, Kinh Tế Mới, R’lơm, K’lót, Ma Đanh, Ha Wai thuộc xã Tu Tra

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

24/4/2022

8:30 - 14:30

Một phần các tổ 28, tổ 29, tổ 30 thuộc thị trấn Liên Nghĩa

26/4/2022

8:30 - 14:30

Khu vực từ ngã 3 Liên Khương dọc Quốc lộ 27 đến khu vực ngã 3 cửa rừng (bao gồm toàn bộ khu vực xã Liên Hiệp; một phần thôn Thái Sơn, thôn Đoàn Kết, thôn Bia Rây thuộc xã N’Thol Hạ)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Di Linh

26/4/2022

8:00 - 14:00

Trạm biến áp Lang Bang vị trí trụ 473/28/339/77

26/4/2022

8:00 - 14:00

Trạm biến áp Tân Lập trụ 476/16/20

26/4/2022

8:00 - 14:00

Trạm biến áp trạm Chi Nhánh trụ 478/06/01

26/4/2022

8:00 - 14:00

Trạm biến áp Liên Đầm 2 trụ 471/117

26/4/2022

8:00 - 14:00

Trạm biến áp Đạ Hồng vị trí trụ 473/28/546

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Tẻh

26/4/2022

8:20 - 9:20

Thôn 1, 2 xã An Nhơn