Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

24/8/2022

7:30 - 11:30

Một phần đường Lê Văn Tưởng, Đặng Ngọc Sương thuộc ấp 3, ấp Đạo Thạnh, xã Hướng Thọ Phú

24/8/2022

13:00 - 17:00

Khu vực đường công vụ thuộc ấp 1 xã Hướng Thọ Phú

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

22/8/2022

7:30 - 11:00

Cty Asialink; Cty Hùng Đảo L.A; Cty Từ Độ VN

22/8/2022

13:00 - 16:00

Cty Asialink; Cty Kiến Minh Lợi; Cty Từ Độ VN

23/8/2022

7:30 - 11:00

Cty Tường Danh; Cty Hunufa

23/8/2022

13:00 - 16:00

Cty Thành Ký LA; Cty Su Cheng VN; Cty Vĩnh Thuận Sài Gòn

24/8/2022

7:00 - 11:00

Cty CP màng BB Tân Vinh Nam Phát; Cty CS Nguyễn Thị Ngọc Phượng; HKD Lê Thanh Long

24/8/2022

8:00 - 15:00

Cty Bê tông Huy Hoàng

24/8/2022

13:00 - 16:00

Cty TNHH Gracerich Việt Nam; CS Cẩm Liên; CS Ngọc Dung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

22/8/2022

8:00 - 10:30

NH TMCP Ngoại Thương

22/8/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã Mỹ Lộc; Thuận Thành

22/8/2022

8:00 - 16:30

Một phần xã Mỹ Lộc

22/8/2022

10:30 - 12:30

Cty Đặng Huỳnh

22/8/2022

13:30 - 15:00

Cty 11B.1 chiếu sáng KCN Tân Kim; Cty Đặng Huỳnh 01 - 3x25KVA

22/8/2022

18:00 - 18:30

Một phần thị trấn; một phần xã Phước Lâm; Mỹ Lộc; Phước Hậu

23/8/2022

8:00 - 11:30

Cty Thế giới nhà

23/8/2022

13:00 - 16:30

Cty Satory

23/8/2022

15:00 - 16:00

Một phần xã Phước Lý

24/8/2022

7:00 - 16:00

Một phần xã Long Thượng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộc Hóa

24/8/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Bình Tây, xã Tuyên Thạnh, TX Kiến Tường

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

22/8/2022

8:30 - 11:30

Một phần KP 2 thị trấn Bến Lức

22/8/2022

13:00 - 16:00

Một phần KP 2 thị trấn Bến Lức; ấp Phước Tú, xã Thanh Phú

23/8/2022

8:30 - 11:30

Một phần KP 3 thị trấn Bến Lức

23/8/2022

13:00 - 16:00

Một phần ấp 4 xã Lương Bình

24/8/2022

8:30 - 11:30

Một phần ấp Lò Gạch, xã Long Hiệp

24/8/2022

13:00 - 16:00

Một phần ấp 1B xã Thanh Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

22/8/2022

6:00 - 6:30

Một phần xã Tân Trạch; Long Hòa; Long Trạch

23/8/2022

8:00 - 15:00

Một phần khu 3, 4 TT Cần Đước

23/8/2022

10:00 - 12:00

Một phần ấp 2 xã Phước Vân

24/8/2022

9:00 - 11:30

Một phần ấp Xoài Đôi, Phước Vĩnh, Long Thanh, xã Long Trạch

24/8/2022

14:00 - 16:30

Một phần ấp Cầu Tràm, Cầu Xây, Phước Vĩnh, Long Thanh, xã Long Trạch

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

23/8/2022

7:30 - 11:00

Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Trinh Đông

23/8/2022

13:00 - 16:30

Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Trinh Đông

24/8/2022

8:00 - 10:00

Một phần ấp Bình Hòa, một phần ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh

24/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Tịnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

24/8/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp 3 xã Bình Hòa Nam

24/8/2022

13:00 - 16:00

Một phần ấp Dinh, xã Mỹ Thạnh Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Hóa

23/8/2022

8:00 - 11:30

Cty TNHH Ba Đực LA

23/8/2022

13:00 - 16:30

Cty TNHH TM CNCNC Hoàn Hảo ViNa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

23/8/2022

8:00 - 16:30

Một phần xã Tuyên Bình Tây; một phần ấp Chòi Mòi, xã Tuyên Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hưng

23/8/2022

8:00 - 14:30

Một phần ấp Cả Sách, một phần ấp Cả Nổ, xã Vĩnh Lợi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

22/8/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp 3 xã Bình Quới

22/8/2022

13:00 - 16:30

Một phần ấp 2 xã Bình Quới

23/8/2022

7:00 - 7:30

Một phần xã Thanh Phú Long; Thuận Mỹ; Thanh Vĩnh Đông

23/8/2022

7:00 - 16:30

Một phần ấp Bình An, Bình Khương, Bình Thới, xã Thuận Mỹ

23/8/2022

9:00 - 11:30

Một phần ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ

23/8/2022

16:00 - 16:30

Một phần xã Thanh Phú Long; Thuận Mỹ; Thanh Vĩnh Đông

24/8/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Bình Thạnh 2, xã Thuận Mỹ

24/8/2022

9:00 - 11:30

Một phần hộ Trương Công Trực

24/8/2022

13:00 - 16:30

Một phần ấp Bình Trị 2, xã Thuận Mỹ