Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

5/10/2021

7:30 - 16:00

Đường Vũ Tiến Trung, Nguyễn Văn Tịch, Lê Văn Cảng, một phần đường Châu Thị Kim thuộc ấp Vĩnh Bình, xã An Vĩnh Ngãi

6/10/2021

8:30 - 16:00

Đường Nguyễn Thông, Đinh Viết Cừu thuộc ấp 2, 3 xã Bình Tâm

8/10/2021

7:30 - 16:00

Một phần ấp 1 xã Mỹ Phú

9/10/2021

7:00 - 11:30

NCV Tỉnh ủy

9/10/2021

13:00 - 17:00

Đường Đỗ Tường Tự, Đinh Viết Cừu và khu dân cư Bình Tâm thuộc ấp 2 xã Bình Tâm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Thừa

5/10/2021

7:30 - 16:00

Một phần xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa

6/10/2021

7:30 - 11:30

Một phần xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa

6/10/2021

13:00 - 16:30

Một phần xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa

9/10/2021

7:30 - 16:30

Một phần xã Mỹ Lạc; Tân Thành, huyện Thủ Thừa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

9/10/2021

7:00 - 17:00

Một phần xã An Ninh Tây

10/10/2021

6:00 - 6:30

Một phần xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông

10/10/2021

7:00 - 7:30

Một phần xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông

10/10/2021

8:00 - 15:00

Một phần xã Đức Lập Hạ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

5/10/2021

7:30 - 8:30

HKD Vũ Phá Giang

5/10/2021

8:30 - 9:30

Cơ sở GC giết mổ GC Tân Trường Phúc

5/10/2021

9:30 - 10:30

HKD Quách Minh Quang

5/10/2021

10:30 - 11:30

Công ty TNHH Thuấn Anh

5/10/2021

13:00 - 14:00

HKD Tôn Tuyết Mỹ

5/10/2021

14:00 - 15:00

Công ty CP Khai thác và quản lý KCN Đặng Huỳnh

5/10/2021

15:00 - 16:00

Công ty TNHH MTV TM XNK Mekong Sài Gòn - CN Long An

6/10/2021

7:30 - 8:30

CN DNTN SX Cọ Sơn Thanh Bình

6/10/2021

8:00 - 12:00

Một phần ấp Trung xã Đông Thạnh

6/10/2021

8:00 - 15:00

Một phần xã Phước Vĩnh Đông

6/10/2021

8:30 - 9:30

Công ty TNHH Castech Việt Nam

6/10/2021

9:30 - 10:30

Công ty TNHH Đông Dương Sài Gòn

6/10/2021

10:30 - 11:30

Công ty CP Long Hậu (Trạm Bơm G6)

6/10/2021

13:00 - 14:00

Nr Công ty CP Long Hậu - Đèn đường T62

6/10/2021

14:00 - 15:00

Nr Công ty TNHH Ngân Hội

6/10/2021

15:00 - 16:00

Nr Công ty TNHH Ngân Hội

6/10/2021

16:00 - 17:00

Công ty CP Long Hậu - Đèn đường T1/18

7/10/2021

8:00 - 11:30

Công ty TNHH Dyechem Alliance (VN)

7/10/2021

13:00 - 16:00

NMN KCN Long Hậu

8/10/2021

8:00 - 11:30

Một phần KDC Thành Hiếu. Công ty CP Thực phẩm Cát Hải

8/10/2021

13:00 - 16:00

Công ty TNHH Phúc Nam Tiến

9/10/2021

8:00 - 16:30

Một phần xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộc Hóa

9/10/2021

7:30 - 16:30

Một phần khu phố 1, thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

10/10/2021

7:30 - 16:00

Một phần ấp Chánh xã Long Hiệp, huyện Bến Lức. Ấp 1 xã Phước Vân, huyện Cần Đước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

6/10/2021

8:00 - 9:30

Một phần ấp 3 xã Phước Đông

6/10/2021

8:00 - 11:00

Công ty TNHH MTV DV TM VT Hiệp Phương

6/10/2021

10:00 - 11:30

Một phần ấp 4, 5 xã Phước Đông

6/10/2021

13:00 - 16:00

Công ty Sino Pacific

6/10/2021

14:00 - 16:00

Một phần ấp 4 xã Phước Đông

7/10/2021

8:00 - 9:30

Một phần ấp 1, 2 xã Phước Đông

7/10/2021

8:00 - 11:00

Công ty Yi Pin (Nhan Trân)

7/10/2021

10:00 - 11:30

Một phần ấp Chợ, xã Long Hựu Đông

7/10/2021

13:00 - 16:00

Công ty XNK Trung Thành 4

7/10/2021

14:00 - 16:00

Một phần ấp Mỹ Điền, xã Long Hựu Tây

8/10/2021

9:00 - 11:30

Một phần ấp 4 xã Long Định. Một phần ấp 4 xã Long Cang

9/10/2021

8:00 - 11:00

Một phần ấp 1, 4 xã Phước Tuy

9/10/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp 1 xã Long Cang

9/10/2021

9:00 - 11:00

Một phần ấp Đông Nhất, xã Tân Chánh

9/10/2021

13:00 - 16:00

Một phần ấp Lăng, xã Tân Chánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Thạnh

6/10/2021

8:00 - 11:30

Trạm Bùi Cũ Nhơn Hòa Lập

7/10/2021

8:00 - 12:00

Ấp Văn Phòng, xã Tân Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

9/10/2021

7:30 - 16:00

Xã Tân Phước Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

6/10/2021

9:30 - 11:30

Một phần ấp 2 xã Bình Thành

6/10/2021

13:00 - 14:30

Một phần KP2 thị trấn Đông Thành

7/10/2021

8:00 - 10:30

Một phần ấp 4 xã Mỹ Thạnh Bắc

7/10/2021

13:00 - 15:00

Một phần ấp 2 xã Bình Thành

8/10/2021

8:00 - 16:00

Một phần KP1 thị trấn Đông Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Hóa

6/10/2021

8:00 - 9:30

Một phần ấp Bến Kè, xã Thủy Đông

6/10/2021

10:30 - 11:30

Một phần ấp 1 xã Thạnh An

6/10/2021

13:00 - 15:00

Một phần ấp 5 xã Tân Tây

7/10/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp 3 xã Tân Hiệp

8/10/2021

8:00 - 8:45

TBĐ Ấp 3 Thủy Tây

8/10/2021

8:00 - 15:00

Ấp Voi Đình, xã Thủy Đông

8/10/2021

10:30 - 11:30

Trang trại Hà Kim Tùng

8/10/2021

13:00 - 13:45

HKD Đặng Thị Thủy

8/10/2021

14:00 - 14:45

TB Bà Thầy Rạch Gia

8/10/2021

15:00 - 16:00

HKD Phùng Nữ Hoàng Mai

9/10/2021

8:00 - 15:00

Một phần ấp 1 xã Thủy Tây

9/10/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp 4 xã Tân Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

6/10/2021

8:30 - 10:30

Trạm XX Hoàng Chơn

6/10/2021

13:00 - 15:30

XN Nước Đá Vĩnh Hưng

7/10/2021

8:30 - 10:00

Một phần ấp Rạch Bùi, thị trấn Vĩnh Hưng

7/10/2021

10:30 - 11:30

Một phần ấp Trung Môn, xã Thái Bình Trung

7/10/2021

13:30 - 14:30

Trạm T253/1 CK Nguyễn Thanh Tâm

8/10/2021

8:30 - 11:00

Một phần ấp 1 xã Hưng Điền A

9/10/2021

7:00 - 16:30

Xã Vĩnh Thuận; một phần thị trấn Vĩnh Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hưng

5/10/2021

8:00 - 17:00

Một phần ấp Vĩnh Ân, ấp Cà Dâm, ấp Láng Sen, xã Vĩnh Đại

9/10/2021

7:00 - 17:00

Xã Hưng Điền B; Hưng Điền. Một phần ấp Cái Môn, ấp Rượng Lưới, ấp Cả Bát, ấp Cái Tràm, xã Vĩnh Thạnh. Ấp Hưng Thành, ấp Hưng Thuận, xã Hưng Thạnh. Một phần khu phố Gò Thuyền, một phần khu phố Gò Thuyền A, một phần khu phố Rọc Chanh, thị trấn Tân Hưng. Một phần ấp Cà Na, xã Vĩnh Lợi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

7/10/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp Long Thuận, xã Long Trì

7/10/2021

13:00 - 16:30

Một phần ấp 4 xã Hoà Phú

8/10/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp Thanh Phú, xã Thanh Phú Long

8/10/2021

13:00 - 16:30

Một phần ấp 6 xã Vĩnh Công

9/10/2021

7:00 - 7:30

Một phần xã Thanh Phú Long

9/10/2021

7:00 - 16:30

Một phần xã Thuận Mỹ, Thanh Vĩnh Đông

9/10/2021

16:00 - 16:30

Một phần xã Thanh Phú Long