Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

13/11/2021

7:30 - 16:00

Dọc QL 1 A đoạn từ Cty LaVie đến Trường Chính trị thuộc KP Quyết Thắng 1, Quyết Thắng 2, phường Khánh Hậu; KP Thủ Tửu, phường Tân Khánh. Cty Thiên Vân

13/11/2021

8:30 - 12:00

Một phần ấp 2, ấp 3 xã Mỹ Phú

14/11/2021

7:00 - 8:00

Một phần KP Xuân Hòa 1, Xuân Hòa 2, phường 6; ấp Ngãi Lợi B, xã Lợi Bình Nhơn

14/11/2021

7:00 - 12:00

Một phần ấp Ngãi Lợi A, xã Lợi Bình Nhơn

14/11/2021

7:30 - 16:00

Cty Nước DNP

14/11/2021

11:00 - 12:00

Một phần KP Xuân Hòa 1, Xuân Hòa 2, phường 6; ấp Ngãi Lợi B, xã Lợi Bình Nhơn

14/11/2021

13:00 - 16:30

Bộ đội biên phòng tỉnh Long An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Thừa

12/11/2021

7:30 - 11:30

Một phần xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa

13/11/2021

7:00 - 7:15

Một phần xã Tân Thành; Tân Long, huyện Thủ Thừa

13/11/2021

7:00 - 12:00

Một phần xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa

13/11/2021

12:00 - 12:15

Một phần xã Tân Thành; Tân Long, huyện Thủ Thừa

14/11/2021

7:30 - 11:00

Công ty TNHH Cotton Club Việt Nam

14/11/2021

13:00 - 16:00

Công ty TNHH Sung Hwa Vina

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

13/11/2021

7:00 - 18:30

Một phần xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông, TT Đức Hòa, Hựu Thạnh

13/11/2021

8:00 - 15:00

Một phần xã Đức Hòa Đông

14/11/2021

5:30 - 6:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông

14/11/2021

6:00 - 18:00

Một phần xã Đức Lập Hạ

14/11/2021

17:30 - 18:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

12/11/2021

7:30 - 16:00

Một phần xã Phước Vĩnh Đông

13/11/2021

7:30 - 17:00

Công ty TNHH Bao Bì Nhựa Vĩnh Phát

13/11/2021

8:00 - 12:00

Một phần xã Long Thượng

13/11/2021

14:00 - 16:00

Một phần thị trấn Cần Giuộc

14/11/2021

6:00 - 7:00

Một phần xã Long Thượng, Phước Lý, Phước Lâm

14/11/2021

7:30 - 17:00

Một phần xã Tân Tập, Phước Vĩnh Đông

14/11/2021

17:00 - 18:00

Một phần xã Long Thượng, Phước Lý, Phước Lâm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộc Hóa

11/11/2021

7:30 - 15:30

Một phần ấp Bình Bắc, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa

13/11/2021

7:30 - 16:30

Một phần xã Bình Hiệp, toàn bộ xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

12/11/2021

8:00 - 9:30

TSTL Huỳnh Công Đinh

12/11/2021

8:30 - 11:30

Một phần ấp 4 xã Phước Lợi

12/11/2021

10:00 - 11:00

TSTL Nguyễn Văn Chiều

12/11/2021

11:30 - 13:30

Công ty TNHH SX TM DV Tú Khang

12/11/2021

13:00 - 15:30

Một phần ấp 6 xã Thạnh Đức

12/11/2021

14:00 - 15:00

CN Công ty TNHH MTV SX TM DV XD Minh Phú (NR Bình Đức - Thạnh Hoà)

13/11/2021

7:00 - 17:00

Một phần ấp 5 xã Thạnh Đức, xã Bình Đức, Thạnh Hòa, Thạnh Lợi

13/11/2021

7:30 - 9:00

Công ty TNHH VLand HCM

13/11/2021

10:00 - 13:00

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Long An

14/11/2021

7:30 - 15:00

Công ty TNHH Đồ hộp Việt Cường

14/11/2021

7:30 - 16:30

Một phần KCN Phú An Thạnh; Công ty Bê tông An Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

12/11/2021

8:00 - 12:00

Một phần ấp Phước Vĩnh, xã Long Trạch

12/11/2021

13:00 - 16:30

Một phần ấp Phước Vĩnh, xã Long Trạch

13/11/2021

8:00 - 11:00

Một phần ấp 1A, 1B xã Long Sơn

13/11/2021

8:00 - 15:00

Một phần ấp 1A xã Tân Trạch

13/11/2021

13:00 - 16:00

Một phần ấp 1B xã Long Sơn

14/11/2021

6:00 - 7:00

Một phần xã Long Hòa, Long Trạch, toàn bộ xã Long Khê

14/11/2021

6:00 - 7:00

Một phần xã Phước Tuy, Tân Lân, Mỹ Lệ, Tân Trạch, Long Hòa, Long Trạch; một phần huyện Cần Giuộc

14/11/2021

6:00 - 18:00

Một phần xã Tân Lân, Phước Tuy, Mỹ Lệ và toàn bộ TTCĐ, xã Tân Ân, Tân Chánh, Phước Đông, Long Hựu Đông, Long Hựu Tây

14/11/2021

17:00 - 18:00

Một phần xã Long Hòa, Long Trạch, toàn bộ xã Long Khê

14/11/2021

17:00 - 18:00

Một phần xã Phước Tuy, Tân Lân, Mỹ Lệ, Tân Trạch, Long Hòa, Long Trạch; một phần huyện Cần Giuộc

14/11/2021

17:00 - 18:00

Một phần xã Long Định, Long Cang, Phước Vân, Long Sơn; Một phần KCN Thuận Đạo mở rộng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

12/11/2021

7:30 - 11:30

Một phần ấp Bình Lợi, xã Đức Tân

12/11/2021

13:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Lợi, xã Đức Tân

13/11/2021

6:45 - 7:00

Xã Lạc Tấn, Quê Mỹ Thạnh, Tân Bình, Bình Trinh Đông, Tân Phước Tây, Nhựt Ninh

13/11/2021

7:00 - 17:00

Thị trấn Tân Trụ, xã Bình Trinh Đông, Đức Tân, Nhựt Ninh, Lạc Tấn, Quê Mỹ Thạnh, Bình Lãng, Bình Tịnh, Ấp Nhơn Trị xã Nhơn Thạnh Trung

13/11/2021

17:00 - 17:10

Xã Lạc Tấn, Quê Mỹ Thạnh, Tân Bình, Bình Trinh Đông, Tân Phước Tây, Nhựt Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

12/11/2021

7:30 - 8:15

Một phần ấp Hòa Tây, xã Bình Hòa Bắc; Một phần ấp 4 xã Mỹ Thạnh Đông

12/11/2021

7:30 - 8:30

Một phần ấp An Hòa, xã Bình Hòa Bắc

12/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp 1 xã Mỹ Thạnh Đông; Một phần ấp An Hòa, xã Bình Hòa Bắc; Nhà máy XX Phú Lộc

13/11/2021

8:00 - 9:30

KV UBND xã Mỹ Thạnh Đông

13/11/2021

8:00 - 16:00

KV UBND xã Bình Hòa Nam

14/11/2021

8:00 - 11:00

Một phần KP 1, 3 thị trấn Đông Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Hóa

12/11/2021

8:00 - 9:00

Một phần ấp 1 xã Tân Đông

12/11/2021

8:00 - 15:00

Một phần ấp 3 xã Tân Đông

13/11/2021

8:00 - 15:00

Một phần khu phố 3 thị Trấn Thạnh Hóa

13/11/2021

8:00 - 16:00

Ấp Đồn A, ấp Gãy, ấp T3 xã Thuận Bình

  

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

12/11/2021

8:30 - 9:10

Một phần khu phố Bàu Sậy, thị trấn Vĩnh Hưng

12/11/2021

9:30 - 10:10

Trường THPT Vĩnh Hưng

13/11/2021

7:30 - 15:30

Một phần ấp Gò Cát, xã Vĩnh Trị; Một phần huyện Tân Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hưng

13/11/2021

7:00 - 17:00

Một phần ấp 4 và ấp 1, ấp 2 xã Vĩnh Châu B

13/11/2021

7:30 - 15:30

Xã Thạnh Hưng; Một phần ấp Rượng Lưới, xã Vinh Thạnh