Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

24/4/2022

7:30 - 17:00

Cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải

25/4/2022

7:30 - 17:00

Một phần thôn Hộ Diêm, xã Hộ Hải; Một phần thôn Tân Sơn, xã Thành Hải

25/4/2022

7:45 - 17:00

Một phần thôn Hộ Diêm, xã Hộ Hải

25/4/2022

8:00 - 17:00

Một phần thôn Hộ Diêm, xã Hộ Hải

25/4/2022

8:30 - 17:00

Một phần thôn Hộ Diêm, xã Hộ Hải

26/4/2022

7:30 - 17:00

Một phần thôn Hòn Thiên, xã Tân Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

24/4/2022

7:30 - 12:30

Một phần khu phố 3, 6 phường Mỹ Bình; Một phần các khu phố 2, 3, 4; khu phố 1 phường Mỹ Hải

25/4/2022

7:30 - 17:00

Một phần thôn Khánh Tân, xã Nhơn Hải

26/4/2022

7:45 - 17:00

Một phần khu phố 6, 10 phường Văn Hải

26/4/2022

8:00 - 11:30

Lữ đoàn đặc công nước 5

26/4/2022

13:45 - 15:20

Một phần khu phố 6, phường Mỹ Bình

26/4/2022

15:30 - 17:00

Khách hàng Lê Lương Hồng

   

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Bắc

25/4/2022

7:30 - 17:00

Một phần thôn Bỉnh Nghĩa, Xóm Bằng 2, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc

25/4/2022

13:30 - 17:00

Một phần thôn Kiền Kiền, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc

26/4/2022

8:15 - 17:00

Công ty TNHH Yến Sào Sông Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

25/4/2022

14:00 - 18:00

Khách hàng Công ty thương mại tổng hợp Cas, Công ty thương mại kỹ thuật Sao Việt, Công ty Giải pháp điều khiển - tự động hóa, Lê Văn Sang

26/4/2022

7:30 - 17:00

Khách hàng Nguyễn Thị Bạch Lài, Báo Anh Ly, Thập Minh Viện, La Lũy, La Hoài Giang, Kiều Thị Ngọc Bút, Lê Đức Tỉnh, HKD tiệm hàn Minh Sang, Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Nguyễn Thị Hồng Lam

26/4/2022

8:30 - 10:15

Khách hàng Nguyễn Thị Chúc

26/4/2022

10:30 - 12:00

Công ty TNHH SX KD giống thuỷ sản Huy Thắng

26/4/2022

13:30 - 15:15

Công ty CP cấp nước Ninh Thuận

26/4/2022

15:30 - 16:45

Hộ kinh doanh Phan Thị Phụng