Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

2/8/2022

8:00 - 11:00

Hẻm 128 đường Trần Phú, KP 6 phường Phủ Hà

3/8/2022

7:30 - 17:00

Một phần thôn Hộ Diêm, xã Hộ Hải

4/8/2022

8:15 - 9:55

Công ty thiết bị điện Maika, DNTN TMDV Hà Độ

4/8/2022

10:15 - 11:25

Công ty TNHH Kim Hương Phát

4/8/2022

13:50 - 14:50

DNTN nước đá Tấn Tài

4/8/2022

15:10 - 16:50

BCH Hội nông dân tỉnh Ninh Thuận, Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Ninh Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

2/8/2022

7:00 - 17:30

Một phần các KP 6, 7, 8, 9, 10; KP 5 phường Đông Hải

3/8/2022

7:45 - 12:00

Một phần KP 4, 5 phường Mỹ Bình

4/8/2022

7:00 - 9:00

Khách hàng Tôm Triển Vọng, Khưu Mộc Kim

4/8/2022

7:00 - 15:00

Một phần thôn Mỹ Tường 1, Mỹ Tường 2, xã Nhơn Hải; xã Thanh Hải; Vĩnh Hải

4/8/2022

7:00 - 17:00

Một phần thôn Mỹ Tường 2, xã Nhơn Hải

4/8/2022

8:00 - 14:30

Công ty Trường Long, Công ty Phú Danh, Công ty Thái Hoàng (2 trạm), Công ty CP Bảo Bách Khôi, Công ty xăng dầu Ngọc Như Ý, Công ty Fuhi Tech (2 trạm), Công ty Licogi 16 Ninh Thuận, Công ty Thiên Ân, Khách hàng Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Thanh Hùng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Sơn

4/8/2022

7:25 - 11:30

Một phần đội 12, thôn Triệu Phong, xã Quảng Sơn

   

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

2/8/2022

8:30 - 9:15

Một phần thôn Văn Lâm 4, xã Phước Nam

2/8/2022

9:45 - 10:30

Một phần thôn Nho Lâm, xã Phước Nam

2/8/2022

13:45 - 14:30

Một phần thôn 3 xã Nhị Hà

2/8/2022

15:00 - 15:45

Một phần thôn 1, 2 xã Nhị Hà

4/8/2022

8:30 - 9:15

Một phần thôn Hiếu Thiện, xã Phước Ninh

4/8/2022

9:45 - 10:30

Một phần thôn Vụ Bổn, xã Phước Ninh

4/8/2022

13:45 - 14:30

Một phần các thôn Văn Lâm 1, 2, 3 xã Phước Nam; Một phần thôn Quán Thẻ 3, xã Phước Minh

4/8/2022

15:00 - 15:45

Một phần thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam