Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

7/6/2022

7:45 - 12:00

Một phần thôn Phước Nhơn, xã Xuân Hải

8/6/2022

14:00 - 16:00

Đường Phạm Ngũ Lão: khu vực từ ngã 4 đường Lê Duẩn đến số nhà 37, KP 7, 9 phường Phước Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

7/6/2022

7:45 - 10:00

Công ty TNHH XD và TM Duy Anh (ĐĐ Vĩnh Hải 10)

7/6/2022

10:15 - 11:30

Một phần thôn Thái An, xã Vĩnh Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Sơn

9/6/2022

8:10 - 12:30

Một phần thôn Ma Lâm, xã Phước Tân

  

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

7/6/2022

7:30 - 16:00

Một phần thôn Sơn Hải 2, xã Phước Dinh

7/6/2022

8:30 - 10:00

Khách hàng La Thị Lệ Phương

7/6/2022

10:15 - 12:00

Khách hàng Nguyễn Nao

7/6/2022

13:30 - 15:15

Công ty TNHH Thanh Thảo

7/6/2022

15:30 - 16:45

Công ty CP thủy sản 584 Nha Trang

9/6/2022

7:30 - 8:00

Một phần thôn Văn Lâm 1, Văn Lâm 2, xã Phước Nam

9/6/2022

8:30 - 10:30

Khách hàng Nguyễn Văn Chiến

9/6/2022

10:45 - 11:45

Công ty TNHH điện gió Mũi Dinh

9/6/2022

13:30 - 16:00

Công ty TNHH điện gió Mũi Dinh

9/6/2022

15:30 - 16:30

Một phần thôn Văn Lâm 1, Văn Lâm 2, xã Phước Nam

9/6/2022

16:05 - 17:05

Công ty TNHH điện gió Mũi Dinh