Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

26/12/2021

6:00 - 17:00

Khu phố 2, 3, 4, 5, 6 phường IV

26/12/2021

7:00 - 17:00

Khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh; Khu phố 1, 2, 3, 4, 6 phường IV; Khu phố 2, 3, 4, 7 phường III; Khu phố 2, 3 phường I; Khu phố Ninh Trung, Ninh Thành, Ninh Bình, phường Ninh Sơn; Ấp Bàu Lùn, Bình Trung, Kinh Tế, Giồng Tre, Giồng Cà, Đồng Cỏ Đỏ, xã Bình Minh; Xã Thạnh Tân; Xã Tân Bình

26/12/2021

8:00 - 11:30

Khu phố 2, 7 phường III

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

26/12/2021

7:00 - 17:00

Ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức

26/12/2021

8:00 - 17:00

Ấp 4 xã Bàu Đồn. Ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

26/12/2021

7:00 - 17:00

KCX Linh Trung 3; đường số 6, 7, 8 KCN Trảng Bàng

26/12/2021

7:30 - 11:30

Khu phố Gia Huỳnh, Lộc Du, phường Trảng Bàng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

27/12/2021

8:00 - 17:00

Công ty TNHHH LuThai

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

26/12/2021

7:30 - 11:30

Ấp Tua Hai, Chòm Dừa, Bình Lương, xã Đồng Khởi; Xã An Cơ; Xã Phước Vinh; Ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước

26/12/2021

7:30 - 17:00

Một phần ấp Chòm Dừa, xã Đồng Khởi; Xã An Cơ; Xã Phước Vinh; Ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước; Ấp Xóm Ruộng, xã Trí Bình; Ấp Nam Bến Sỏi, Thành Bắc, Thành Đông, Thành Tây, xã Thành Long; Ấp Bưng Rò, Hòa An, xã Hòa Hội; Xã Ninh Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

26/12/2021

8:00 - 17:00

Ấp Thuận Hòa, Thuận Phước, Thuận Bình, xã Truông Mít; Ấp Lộc Tân, Lộc Trung, xã Lộc Ninh

26/12/2021

8:00 - 17:30

Ấp 1, 2, 4 xã Bến Củi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

26/12/2021

8:00 - 17:00

Tổ 3 ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây; Ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, Campuchia

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

26/12/2021

6:00 - 17:00

Khu phố Hiệp Long, Hiệp An, Hiệp Định, Hiệp Hòa, Hiệp Trường, phường Hiệp Tân; Khu phố Long Thới, Long Thành, Long Chí, Long Kim, Long Trung, phường Long Thành Trung; Ấp Long Bình, Long Khương, Giang Tân, xã Long Thành Nam; Ấp Trường Ân, Trường Đức, Trường Phú, Trường Lưu, xã Trường Đông; Toàn bộ xã Long Thành Nam

26/12/2021

8:00 - 17:00

Toàn bộ phường Long Thành Bắc; Khu phố Long Chí, Long Kim, phường Long Thành Trung; Ấp Trường Giang, Trường Phước, Trường Lộc, Long Hải, xã Trường Tây; Ấp Năm Trại, Trường Lưu, Trường Phú, xã Trường Đông; Toàn bộ xã Trường Hòa; Khu phố Long Tân, phường Long Thành Bắc

27/12/2021

8:00 - 17:00

Khách hàng Võ Phước Quang (mã k/h: PB05080089034); Công ty TNHH MTV tôn sắt thép Long Sơn (mã k/h: PB05080064563, PB05080088926); Cơ sở nước đá Nguyễn Minh Đạt (mã k/h: PB05080077199, PB05080088984); DNTN Văn Khoa (mã k/h: PB05080088119, PB05080088973, PB05080069440); Công ty Long Ngân (mã k/h: PB05080076257, PB05080087563); Xay chà Hiệp Hưng (mã k/h: PB05080089006, PB05080078771, PB05080030612); Xà bông Vương Ngọc (mã k/h: PB05080036258)

28/12/2021

8:00 - 17:00

Công ty CP bê tông và cấu kiện Tây Ninh (mã k/h: PB05080072511, PB05080088985); Công ty CP Gạch ngói Tây Ninh (mã k/h: PB05080063251, PB05080088864); Công ty TNHH Tôn thép Phú Ích (mã k/h: PB05080058693); Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi (mã k/h: PB05080086568)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

26/12/2021

8:00 - 17:00

Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận; Ấp Chánh, xã An Thạnh; Ấp Long Bình, xã Long Chữ; Ấp Phước Đông, xã Long Phước