Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

9/8/2022

8:00 - 17:00

KP 1 phường I; KP Ninh Trung, phường Ninh Sơn

11/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Tân Hòa, xã Tân Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu       

10/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Rộc A, xã Thạnh Đức

11/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp 5 xã Bàu Đồn; ấp Phước Bình, xã Phước Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

9/8/2022

7:30 - 17:00

KP Lộc Du, phường Trảng Bàng; KP Tân Lộc, Lộc Trát, phường Gia Lộc

10/8/2022

7:30 - 12:00

KP Lộc An, Lộc Thành, phường Lộc Hưng

11/8/2022

7:30 - 17:00

KP Hòa Bình, Hòa Hưng, An Lợi, Hòa Lợi, An Thới, phường An Hòa; KP Chánh, Phước Hiệp, Bình Nguyên 1, Bình Nguyên 2, phường Gia Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

9/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Thạnh Quới, xã Thạnh Đông; Ấp Tân Xuân, xã Tân Phú; Ấp Tân Kiên, xã Tân Hà; Ấp Tân Đông, Tân Trung, xã Tân Hưng

9/8/2022

8:00 - 17:00

Ga ra Hồng Công

10/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Tân Cường, xã Tân Hà; Ấp Thạnh Quới, xã Thạnh Đông; Ấp Tân Xuân, Tân Lợi, xã Tân Phú; Ấp Tân Trung, xã Tân Hưng

11/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Tân Thanh, xã Tân Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

9/8/2022

8:00 - 11:30

Phân bón Comix; Xay chà Rau Xanh

9/8/2022

11:00 - 11:30

Ấp Bình Lương, xã Đồng Khởi; Ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền

9/8/2022

13:30 - 17:00

Cơ sở may Thành Công; Hộ gia đình Trần Văn Năm; Hàn điện Quang Phát

9/8/2022

16:30 - 17:00

Ấp Trà Sim, xã Ninh Điền; Ấp Bình Lương, xã Đồng Khởi

10/8/2022

7:30 - 17:00

Trụ sở làm việc Công an tỉnh Tây Ninh, trại tạm giam Công an Tây Ninh

10/8/2022

8:00 - 11:30

Trại chăn nuôi gia súc Thành Danh; Hộ kinh doanh Trần Thanh Cần; Nước đá Thành Long; Cơ sở hàn điện Huỳnh Trung Nhẫn; Trường tiểu học Thanh Hòa; Lò gạch Minh Triệu

10/8/2022

13:30 - 17:00

Cơ sở hàn điện Châu Văn Dùng; Hàn điện Hồ Thị Cẩm; Nước đá Thanh Thuận; Hàn điện Thanh Thuận; Trường tiểu học Gò Nổi; Công ty TNHH Hưng Thịnh; Đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu; Tưới tiêu Thân Trung Tín 2

11/8/2022

7:30 - 11:30

Ấp Phước Hòa, Phước Trung, xã Phước Vinh

11/8/2022

8:00 - 11:30

Ngân hàng nông nghiệp Hảo Đước; Nước đá An Cơ

11/8/2022

11:00 - 11:30

Ấp Bến Cầu, xã Biên Giới

11/8/2022

13:30 - 17:00

Ấp Phước Trung, xã Phước Vinh. Hạt điều Nguyễn Thị Lan; Hàn điện An Cơ 3

11/8/2022

16:30 - 17:00

Ấp Bắc Bến Sỏi, xã Thành Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

9/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Thuận Tân, xã Truông Mít; Ấp Lộc Tân, xã Lộc Ninh

11/8/2022

8:00 - 17:00

Tổ 2 KP 4 Thị trấn; Ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi; Tổ 34 ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít; Ấp Phước Lễ, xã Phước Ninh; Ấp Phước Lộc B, xã Phước Minh

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

9/8/2022

7:00 - 17:00

KP Long Chí, phường Long Thành Trung; ấp Long Bình, xã Long Thành Nam

10/8/2022

7:00 - 17:00

Ấp Năm Trại, xã Trường Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

9/8/2022

13:30 - 17:00

Ấp Long Hưng, xã Long Thuận

11/8/2022

13:30 - 17:00

Ấp Long Cường, xã Long Khánh