Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

10/10/2021

7:00 - 15:30

Toàn bộ khu vực xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho

10/10/2021

13:00 - 17:00

Một phần xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Đông

5/10/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp Tham, xã Gia Thuận

7/10/2021

13:30 - 17:00

Một phần ấp Kinh Trên, Kinh Dưới, xã Bình Ân

10/10/2021

8:00 - 10:00

Một phần xã Tân Tây, TT Vàm Láng. Toàn bộ xã Tân Đông, Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

10/10/2021

7:30 - 9:00

Một phần xã Bình Đông

10/10/2021

8:00 - 11:00

Một phần xã Long Thuận, Long Hưng, thị xã Gò Công. Một phần xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông

10/10/2021

9:00 - 10:30

Một phần xã Bình Đông

10/10/2021

10:30 - 12:00

Một phần xã Bình Đông

10/10/2021

14:00 - 15:30

Một phần xã Bình Đông

10/10/2021

15:30 - 17:00

Một phần xã Bình Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

5/10/2021

8:00 - 17:00

Một phần ấp Bình Trinh, Khương Thọ, xã Đồng Sơn

6/10/2021

7:30 - 17:00

Một phần ấp Xóm Thủ, xã Bình Tân

7/10/2021

7:30 - 17:00

Một phần ấp Thạnh Lợi, một phần ấp Hoà Thạnh, xã Bình Tân

8/10/2021

7:30 - 17:00

Một phần ấp Thuận Trị, Thạnh Lợi, xã Bình Tân

9/10/2021

7:00 - 17:00

Toàn phần ấp Bình Hoà Long, một phần ấp Bình Hoà Đông, Bình Đông Trung, xã Bình Nhì. Một phần ấp Thuận Trị, Thạnh Lợi, xã Bình Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

4/10/2021

8:00 - 11:30

Một phần xã Mỹ Hạnh Trung, Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy

5/10/2021

13:30 - 17:00

Một phần xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy

6/10/2021

7:00 - 16:30

Một phần xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy

7/10/2021

7:00 - 16:30

Một phần xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy

8/10/2021

8:00 - 15:00

Một phần xã Phú Cường, huyện Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

5/10/2021

8:00 - 11:30

Một phần xã Tân Hòa Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

6/10/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Long Bình Điền. Một phần ấp Bình Ninh, xã Đăng Hưng Phước

7/10/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Hạnh, Tân Bình, xã Long Bình Điền

8/10/2021

8:00 - 11:30

Một phấn ấp Bình Thành, một phần ấp Đăng Phong Dưới, một phần ấp Đăng Phong Trên, xã Đăng Hưng Phước

8/10/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Quang Phú, xã Quơn Long. Một phần ấp Bình Hưng, xã Bình Phan

9/10/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Thạnh An, xã An Thạnh Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

6/10/2021

7:30 - 17:00

Một phần các xã Trung Hòa, Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo

7/10/2021

7:00 - 17:30

Một phần xã Nhị Bình

7/10/2021

7:30 - 15:30

Một phần xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành. Một phần xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo

8/10/2021

7:15 - 17:30

Một phần xã Điềm Hy, huyện Châu Thành. Một phần ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, TX Cai Lậy

9/10/2021

7:00 - 17:00

Một phần xã Hữu Đạo; một phần xã Dưỡng Điềm

9/10/2021

8:00 - 11:30

Một phần xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành

9/10/2021

13:30 - 17:00

Một phần xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành

10/10/2021

7:30 - 16:00

Một phần xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành. Một phần các xã Tân Lập 1, Tân Lập 2, Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

4/10/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp 5 xã Phú An

4/10/2021

13:00 - 16:00

Một phần ấp Khu Phố, xã Hòa Khánh

5/10/2021

8:00 - 14:00

Một phần ấp Hòa Lược, xã Hòa Khánh

7/10/2021

8:00 - 12:00

Một phần xã Phú An

8/10/2021

8:00 - 14:00

Một phần xã Mỹ Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

4/10/2021

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Định, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

9/10/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp Tân Thành, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông

9/10/2021

13:30 - 16:00

Một phần ấp Tân Thành, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông