Điện lực Châu Thành

24/2/2021 (7h30-17h00): Trạm Bơm 1 tiểu vùng 250 xã Bình Hòa; trạm Võ Thị Nghiệm xã Cần Đăng; trạm T4 Kinh 4 Tổng xã Cần Đăng; trạm TB Hòa A xã Cần Đăng; trạm TB 9 Sắc xã Cần Đăng trạm Đài phát thanh AM xã Bình Hòa; trạm Cần Đăng 3 xã Cần Đăng; trạm Hòa A 4 xã Cần Đăng, huyện Châu Thành

25/2/2021 (7h30-17h00): Trạm bơm Ba Chí xã An Hòa; trạm bơm 6 Mộng xã An Hòa; trạm Công ty GNC xã Bình Hòa; trạm Công ty Thủy sản NTSF xã Bình Thạnh; Bưu điện Bình Hòa xã Bình Hòa; trạm bơm Tăng Lố xã Bình Hòa, huyện Châu Thành

25/2/2021 (7h30-16h00): Trạm Giảng Thanh Tuyền xã An Hòa; trạm Công ty Thủy sản NTSF xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành

Điện lực Châu Đốc

24/2/2021 (7h30-17h00): Đường Nguyễn Trường Tộ từ Phan Đình Phùng đến Thủ Khoa Huân; Đường Phan Đình Phùng từ Nguyễn Trường Tộ đến cổng Khang An (đường Lê Lai). Đường Lê Lai, Khu thương mại Khang An; Vietcombank, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc

25/2/2021 (7h30-13h00): Trường THPT Châu Thị Tế, đường Lê Hồng Phong, phường Núi Sam, TP Châu Đốc

25/2/2021 (7h30-13h00): Trạm T2A Vĩnh Đông, phường Núi Sam, TP Châu Đốc (bán tổng cho Công ty ĐN AG).

25/2/2021 (7h30-13h00): Trạm T3 Vĩnh Đông, phường Núi Sam, TP Châu Đốc (bán tổng cho Công ty ĐN AG).

25/2/2021 (8h00-17h00): Công ty TNHH XD Cầu đường An Giang, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú

25/2/2021 (13h00-17h00): Thành đội TP Châu Đốc, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc.

25/2/2021 (13h00-17h00): TB Nguyễn Minh Cảnh, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc

26/2/2021 (7h30-13h00): HTX NN Trần Thanh Phong, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc.

26/2/2021 (7h30-13h00): THT SXNN Trần Thanh Phong, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc.

26/2/2021 (7h30-17h00): Trạm bơm Kênh 1 Nam Kênh Đào, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc

26/2/2021 (7h30-17h00): Trạm bơm Kênh 2 Nam Kênh Đào, xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc

26/2/2021 (7h30-17h00): Hàn tiện Phạm Văn Đương, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú.

26/2/2021 (7h30-17h00): Trạm T2A Vĩnh Mỹ, phường Vĩnh Mỹ (bán tổng cho Công ty ĐN An Giang)

26/2/2021 (7h30-17h00): Trạm bơm Trường đua, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc

26/2/2021 (7h30-17h00): NMXL Lộc Thu, tỉnh lộ 955A, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc

26/2/2021 (7h30-17h00): Viễn thông AG - Bưu điện Châu Đốc, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc

26/2/2021 (9h00-11h00): Đường Louis Pasteur, từ Cử Trị đến nhà số 319 (dãy số lẻ) và nhà số 306 (dãy số chẵn), phường Châu Phú A

26/2/2021 (13h00-17h00): Nguyễn Thanh Việt, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc

26/2/2021 (13h00-17h00): TT Y tế TXCĐ, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc

Điện lực Tân Châu

25/2/2021 (8h00-17h00): Phường Long Phú, phường Long Sơn, xã Phú Vĩnh, xã Lê Chánh, TX Tân Châu; Xã Phú Long, xã Long Hòa, huyện Phú Tân

26/2/2021 (8h00-17h00): Xã Vĩnh Lộc, xã Phú Hữu, huyện An Phú