Điện lực Bến Cát

21/2/2021 (8h00-13h00): Trạm Nguyễn Văn Minh; Trạm Nguyễn Thị Hồng Vân

21/2/2021 (12h00-17h00): Trạm Tùng Phát; Trạm PVTC Quốc Đô

22/2/2021 (7h30-16h30): KV Ấp 3 Phú An, 06 Phú Thứ, Ấp 3 Phú An 1; Cơ sở Như Ngọc, Thuận Phát, Hui Sheng, Phạm Ngọc Minh, Đức Thành, Thanh Vân, Phú Quý, Dệt Đại Nguyên, Mỹ Hân (Bến Cát)

23/2/2021 (8h00-12h00): Trạm 1 nhà ở ASXH; Trạm 7 nhà ở ASXH; Trạm KDC Moon River 1

23/2/2021 (13h30-16h30): Trạm 5 Mỹ Phước 1 MR (Bến Cát)

Điện lực Dầu Tiếng

22/2/2021 (8h00-12h00): TBA Cầu Số 5 Định An, ấp Bàu Giầu, xã Định An (Dầu Tiếng)

22/2/2021 (13h00-16h30): TBA Anh An, ấp Hòa Lộc, xã Minh Hòa (Dầu Tiếng)

23/2/2021 (8h00-12h00): TBA Hà Trung Chánh, ấp Đồng Sơn, xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

23/2/2021 (13h00-16h30): TBA Hà Trung Chánh 22, ấp Đồng Sơn, xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

Điện lực Tân Uyên

22/2/2021 (8h00-13h00): KV trạm bơm Tân Long, xã Bạch Đằng (Tân Uyên)

22/2/2021 (13h00-17h00): KV trạm Vành Đai 3, phường Uyên Hưng (Tân Uyên)

23/2/2021 (8h00-16h00): KV trạm Tân Hiệp 3, phường Tân Hiệp (Tân Uyên)

Điện lực Phú Giáo

20/2/2021 (8h00-17h00): Ấp Bàu Cỏ, xã Phước Hòa; ấp 7 xã Tân Long (Phú Giáo)

Điện lực Trung Tâm

23/2/2021 (8h00-11h30): KV lưới hạ áp trạm Tân Vĩnh Hiệp A; KV lưới hạ áp trạm KTDC Phú Mỹ T6

23/2/2021 (13h00-16h30): KV lưới hạ áp trạm Ấp Phú Bưng; KV lưới hạ áp trạm Vĩnh Tân 1

Điện lực Bàu Bàng

19/2/2021 (8h00-12h30): Trạm 01 Quế Hương Bình-TR187; Trạm 01 Trần Duy-CT130B; Trạm 26 Vườn Ươm 1,2; Trạm 25 Ami 18; Trạm 01 Mỹ Kiều-LN06B; Trạm 01 Lê Thị Thu-A8LN19C; Trạm 01 Mỹ Kiều-LN14

19/2/2021 (13h30-16h30): Trạm 01 Đoàn Công Hiếu-LN20; Trạm 02 Mộc ASIA-LN35; Trạm 01 Thái Thị Điền-LN71B; Trạm 01 Thanh Hiền-NC08