Điện lực Dĩ An

28/2/2021 (6h00-18h00): KV bên phải đường DT 743 từ ngã tư Bình Thung đến ngã tư 550, phường Tân Đông Hiệp. KV ngã 3 Y tế Dĩ An dọc đường KDC Tân Đông Hiệp đến cổng KCN Phú Mỹ, phường Tân Đông Hiệp. KV đường Chiêu Liêu, Đoàn Thị Kia, Đông An, Tân An, phường Tân Đông Hiệp. KV bên trái đường Bình Thung từ ngã tư Bình Thung đến Công an phường Bình An (Dĩ An)

28/2/2021 (6h00-7h00; 17h00-18h00): KV đường DT 743B từ ngã 3 Đông Tân đến ngã 3 Vườn Tràm, phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An)

Điện lực Thuận An

28/2/2021 (6h00-18h00): KV hai bên đường DT 743B từ ngã ba Cửu Long đến ngã tư 550. KV KDC Bình Hòa. KV bên trái đường số 2 KCN Đồng An từ vòng xoay KCN đến Công ty Sơn Hoàn Hảo (trừ TBA Cowin 5) (Thuận An). KV bên phải đường DT 743 từ trạm 110kV Sóng Thần đến ngã 4 Vườn Tràm. KV KCN Sóng Thần 2 (Dĩ An); Công ty thép Pomina (Dĩ An). KV bên trái đường DT 743 từ ngã tư 550 đến ngã 4 Vườn Tràm (Thuận An)

28/2/2021 (6h00-7h00; 17h00-18h00): KV bên phải đường 22/12 từ Công ty Haca đến ngã 6 An Phú (Thuận An). KV bên trái đường 22/12 từ ngã 3 Khu 3 xã đến ngã 6 An Phú (Thuận An). KV KDC Việt Sing (Thuận An). KV bên trái đường DT 743 từ ngã 6 An Phú đến ngã 4 Vườn Tràm (Thuận An). KV hai bên đường An Phú 17 từ Công ty Ánh Quang, Dussman VN đến Công ty XD Cotec. Các công ty thuộc trạm: Sài Gòn Furniture, Bao Bì Thanh Thuỷ, Acecook VN (Thuận An)

Điện lực Bến Cát

24/2/2021 (7h30-12h30): Nhánh rẽ đình Phú Thuận

24/2/2021 (13h30-17h00): KV trạm Ba Duyên. KV các Công ty: Yeongshin, Mỹ Nghệ Việt Hương, Hưng Long Phú, Kim Trường Hưng, Trần Văn Lợi, Bảo An (Bến Cát)

25/2/2021 (7h30-12h30): KV các trạm: Bờ Bao 1, Bờ Bao 2. Các khách hàng: Gỗ Tân Phong, Đinh Công Thành, Nguyễn Tấn Hiên (Bến Cát)

25/2/2021 (13h30-17h00): KV khách hàng: Bà Thoa, 02 Bà Thoa, Ngân Phát, Phú An Sinh, Đại Thiên Phát, Mực In Song Long (Bến Cát)

26/2/2021 (7h30-12h30): KV trạm 08 Kim Sơn. KV khách hàng: Huyền Phát May Thanh Hiền, Trần Văn Đông, Âu Văn Phước, Cơ sở Phú An, Nguyễn Thị Bích Nga, Vietfom, Đinh Thị Thu, Gỗ Kim Sơn

26/2/2021 (13h30-17h00): KV các trạm: Bà Chín, Bà Chín 2 (Bến Cát)

28/2/2021 (6h00-12h00): KV bên trái lộ 7A từ cổng KCN Rạch Bắp đến ngã 4 Tàn Dù, từ ngã 4 Tàn Dù đến ranh giới huyện Bàu Bàng (hướng đi Cầu Quan). Dọc bên trái QL 13 từ ngã 3 Công an đến ranh giới huyện Bàu Bàng. KV hai bên đường DT748 từ ngã 4 An Điền đến ranh giới huyện Dầu Tiếng

28/2/2021 (6h00-6h30; 12h00-12h30): Bên phải QL 13 từ cổng KCN Mỹ Phước 1 đến ranh giới huyện Bàu Bàng. KV khách hàng: Cơ khí Chấn Dương, Hoàng Linh, Cây xăng Phát Lợi, Nam Hưng, Xưởng Tole, lò đường, Kho bạc Khang Nguyên Đạt, Thanh Hiền, Trần Minh Hoàng, Võ Thị Hoàng, Nguyễn Văn Dũng, Trung tâm Y tế, Trường Võ Thị Sáu, Thiên Quân, Thanh Sơn. Khách hàng KV đường D1: Hoàng Minh Nhung, Bưu cục Mỹ Phước, KTX Panko, Ngân hàng MP, Samyong, Hải quan Mỹ Phước, Nutifood (T2), Panko Vina 3, 4, 5, 6, Rongshin, Chen Tai, NM XLNT (Bến Cát)

28/2/2021 (6h00-6h30; 12h00-12h30): KV khách hàng: Công ty GHP 2, 4, GHP International, MDF, Shin Ji, Hiệp Nguyên, Phan Minh Thông, Phúc Sinh, Bao bì Vĩnh Tường, Tân Tiến, Ngô Thị Thu Dung, Kim Bảo, Lò Mổ, Dầu khí Thái Bình Dương, SHJ-CPR-VN, Phúc Khang, Quang Minh, Gỗ Thanh Bình Minh, Nguyễn Văn Minh, Chấn Thành, Huỳnh Văn An, Nguyễn Thị Kim Pha, Huỳnh Văn út, Thành Phát, Huỳnh Thị Lệ.

Điện lực Dầu Tiếng

24/2/2021 (8h00-12h00): TBA Giáo Xứ 3, ấp Đồng Bé, xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

24/2/2021 (13h00-16h30): TBA Thái Bình, ấp Đồng Bé, xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

25/2/2021 (8h00-12h00): Ấp Bờ Cảng, xã Long Tân (Dầu Tiếng)

25/2/2021 (13h00-16h30): Ấp Lê Danh Cát, xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng)

26/2/2021 (8h00-16h30): Ấp Cần Đôn, Căm Xe, Lò Gạch, xã Minh Thạnh. Ấp Tân Định, xã Minh Tân. Ấp Đồng Bà Ba, xã Long Hòa (Dầu Tiếng)

28/2/2021 (5h00-6h00): Ấp Bàu Khai, Kiến An, xã An Lập (Dầu Tiếng)

Điện lực Tân Uyên

24/2/2021 (8h00-16h00): KV trạm Tân Hiệp 1, phường Tân Hiệp (Tân Uyên)

25/2/2021 (8h00-16h00): KV trạm Ấp 3B Khánh Bình, phường Khánh Bình (Tân Uyên)

26/2/2021 (8h00-16h00): KV trạm KDC Uyên Hưng T3, phường Uyên Hưng (Tân Uyên); KV trạm bơm Tân Ba 2, phường Thái Hòa (Tân Uyên)

27/2/2021 (8h00-16h00): KV trạm Ấp 1 Hội Nghĩa 1, phường Hội Nghĩa (Tân Uyên)

Điện lực Phú Giáo

27/2/2021 (8h00-17h00): KP 9 thị trấn Phước Vĩnh (Phú Giáo)

Điện lực Trung Tâm

24/2/2021 (8h00-11h30): Khu vực lưới hạ áp trạm Đình Thần An Hòa; Khu vực lưới hạ áp trạm MỌi Nước 1B; Khu vực lưới hạ áp trạm Mọi Nước 2

24/2/2021 (13h00-16h30): Khu vực lưới hạ áp trạm Suối Tre 1

Điện lực Bàu Bàng

28/2/2021 (6h00-12h00): Bên phải đường D6 KCN Bàu Bàng từ trạm 110kV Lai Hưng đến QL 13. KV hai bên đường QL 13 từ cổng KCN Bàu Bàng đến địa phận hành chánh Bàu Bàng - Bến Cát

28/2/2021 (6h00-12h00): Bên trái đường D6 KCN Bàu Bàng từ trạm 110kV Lai Hưng đến đường D3 KCN Bàu Bàng. KV hai bên đường D3 KCN Bàu Bàng. KV hai bên QL13 từ ngã 3 Bến Ván đến Cây xăng Lai Uyên. KV hai bên đường Giao thông nông thôn từ ngã 3 Bia Chiến Thắng đến Công ty Hồng Tín

28/2/2021 (6h00-12h00): Công ty Giấy An Bình