Điện lực Biên Hòa

26/5/2021 (6:00 - 6:30): Một phần phường Hóa An

28/5/2021 (7:45 - 9:30): Một phần KP 2, 3 phường Bửu Long

28/5/2021 (9:45 - 11:30): Một phần KP 1, 2 phường Bửu Long

28/5/2021 (10:00 - 11:00): TBA Tam Hiệp 19 - tuyến 476 Vincom (một phần KP 1, 2 phường Tân Mai, KP 2, 7 phường Tân Tiến)

28/5/2021 (11:00 - 12:00): TBA Tam Hiệp 21 - tuyến 476 Vincom (một phần KP1, 2 phường Tân Mai, KP 1, 7 phường Tân Tiến)

1/6/2021 (9:00 - 14:00): Hộ kinh doanh Thiên Hương, phường Tân Tiến.

Điện lực Thống Nhất

26/5/2021 (7:45 - 9:15; 9:15 - 10:45): Ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc

26/5/2021 (10:45 - 12:15; 13:15 - 14:45): Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm

26/5/2021 (14:45 - 16:15): Ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1

27/5/2021 (7:45 - 11:30): Ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc

27/5/2021 (8:15 - 12:00): Ấp 5 xã Lộ 25

27/5/2021 (13:15 - 16:45): Ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm

28/5/2021 (7:30 - 10:00): Ấp Nam Sơn, Bắc Sơn, xã Quang Trung; Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm

28/5/2021 (7:45 - 11:45): Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3

28/5/2021 (13:15 - 16:45): Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm

31/5/2021 (7:45 - 11:45): Ấp 94 xã Hưng Lộc

31/5/2021 (12:45 - 14:45): Ấp Dốc Mơ 2, Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1

31/5/2021 (13:15 - 16:45): Ấp Lạc Sơn, xã Quang Trung

31/5/2021 (14:45 - 16:45): Ấp 4 xã Lộ 25

1/6/2021 (7:45 - 9:15; 9:15 - 10:45; 10:45 - 12:15): Ấp Lộ 25 xã Bàu Hàm 2

1/6/2021 (13:45 - 16:45): Ấp 5 xã Lộ 25

Điện lực Trị An

27/5/2021 (8:30 - 9:30): Một phần ấp 7 xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu

27/5/2021 (10:00 - 11:30): Một phần ấp Cây Cầy, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu

27/5/2021 (13:00 - 14:30): Một phần ấp 4 xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu

27/5/2021 (15:00 - 16:30): Một phần ấp 1, một phần Lý Lịch 1, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu

28/5/2021 (8:30 - 9:30): Một phần ấp 3 xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu

28/5/2021 (9:45 - 10:45): Một phần ấp 3 xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu

28/5/2021 (11:00 - 12:00): Một phần ấp 2 xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu

28/5/2021 (13:30 - 15:00): Một phần ấp 1 xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu

28/5/2021 (15:30 - 17:00): Một phần ấp 1 xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu

29/5/2021 (8:30 - 11:30): TBA: Minh Thành 2, 3, Vạn Thịnh Phát 1, Cư xá Minh Thành 2

29/5/2021 (13:30 - 16:30): Một phần ấp 3 xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu. TBA Khang My ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

30/5/2021 (8:45 - 11:15): Một phần CCN Thiện Tân, ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

30/5/2021 (13:30 - 16:30): TBA Mỏ Đá Thăng Long, Mỏ Đá Thăng Long 1. TBA DoNa Quế Bằng, DoNa Quế Bằng 1, 2, 3, 4

1/6/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp 3, một phần ấp 6 xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu

1/6/2021 (8:30 - 9:30): Một phần ấp 1 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

1/6/2021 (9:45 - 10:45): Một phần ấp 1 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

1/6/2021 (11:00 - 12:00): Một phần ấp 1, ấp 2, ấp 5 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

1/6/2021 (13:30 - 14:30): Một phần ấp 1 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

1/6/2021 (15:00 - 16:00): Một phần ấp 1, ấp 2, ấp 3 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

Điện lực Long Khánh

27/5/2021 (8:00 - 12:00): Một phần tổ 5, 10, 13, 14 ấp Tân Phong, xã Xuân Tân, TP Long Khánh

28/5/2021 (8:00 - 12:00): Khách hàng Võ Thị Loan

28/5/2021 (8:00 - 15:00): Tổ 3, 4, 7, 8, 12 KP 2 phường Xuân Hòa, TP Long Khánh

28/5/2021 (13:00 - 17:00): Khách hàng Mỹ Khánh Hưng

29/5/2021 (7:30 - 8:00): Đường Hồ Thị Hương, Nguyễn Trãi, Thích Quảng Đức nối dài, phường Xuân An, phường Xuân Hòa, ấp Bàu Trâm xã Bàu Trâm, TP Long Khánh

30/5/2021 (7:30 - 17:00): Một phần KCN Suối Tre ấp Suối Chồn, phương Bảo Vinh, TP Long Khánh

30/5/2021 (12:00 - 13:00): Một phần khu vực KCN Long Khánh, phường Suối Tre, TP Long Khánh

31/5/2021 (7:30 - 9:30): Tổ 15 ấp Núi Tung, xã Suối Tre; Tổ 16,17 ấp Núi Đỏ, phường Bàu Sen

Điện lực Xuân Lộc

26/5/2021 (8:30 - 16:00): Một phần các ấp 2A, 2B, 7 xã Xuân Bắc hướng vào Thác Trời; Các trạm khách hàng Công ty May Xuân Lộc, Công ty An Phú Khánh, Công ty An Phú Xuân, Trạm bơm Công ty An Phú Xuân, Trang trại Phạm Văn Ngữ, Trại gà Thanh Thủy, Cơ sở Nguyễn Thanh Phượng, Công ty Hồ Đức Phú, Công ty An Phương Tâm, Trần Thị Quỳnh Anh và các trạm năng lượng mặt trời nhánh Tân Hà, xã Xuân Bắc

26/5/2021 (8:30 - 11:30): Một phần các ấp Tân Tiến, Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp

28/5/2021 (8:30 - 11:30): Một phần ấp 1, 6 xã Xuân Bắc

29/5/2021 (8:00 - 12:00): Một phần các khu 1, 4 thị trấn Gia Ray; Các trạm Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Trường THCS Phan Bội Châu, Trạm phát sóng Núi Chứa Chan, Lữ Đoàn 23

31/5/2021 (8:30 - 8:50; 10:10 - 10:30): Xã Xuân Bắc, một phần xã Xuân Thọ (khu vực từ Cầu Cao hướng vào Xuân Bắc)

31/5/2021 (8:30 - 11:00): Một phần xã Xuân Thọ (khu vực từ ngã 4 Xuân Thọ vào đến Cầu Cao)

31/5/2021 (13:00 - 17:00): Một phần ấp 5 xã Xuân Hưng.

1/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp 5 xã Xuân Hưng.

1/6/2021 (8:30 - 11:00): Một phần ấp Bình Tân, xã Xuân Phú

Điện lực Định Quán

26/5/2021 (8:00 - 10:00): Ấp 8 xã Phú Tân

26/5/2021 (8:45 - 11:30): Ấp 8 xã Phú Tân

26/5/2021 (10:15 - 12:15): Ấp 7 xã Phú Tân

26/5/2021 (13:30 - 16:15): Ấp 8 xã Phú Tân

26/5/2021 (14:00 - 16:45): Ấp 7 xã Phú Tân

31/5/2021 (8:00 - 9:00): Ấp 1 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú.

31/5/2021 (8:00 - 10:00): Ấp 7 xã Phú Tân, huyện Định Quán.

31/5/2021 (9:30 - 10:30): Ấp 1 xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú

31/5/2021 (10:15 - 12:45): Ấp 6 xã Phú Tân, huyện Định Quán. Ấp 4 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

31/5/2021 (11:00 - 12:30): Ấp 3 xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

31/5/2021 (13:30 - 15:30): Ấp 5 xã Trà Cổ, huyện Tân Phú

31/5/2021 (14:00 - 16:30): Ấp 6, 7 xã Phú Tân, huyện Định Quán.

1/6/2021 (7:45 - 11:15): Khu 12 thị trấn Tân Phú. Ấp Ngọc Lâm 3 xã Phú Xuân; Ấp Ngọc Lâm 3 xã Phú Thanh, huyện Tân Phú

1/6/2021 (8:00 - 10:00): Ấp 2 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

1/6/2021 (8:45 - 11:15): Ấp 2 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

1/6/2021 (10:15 - 12:15): Ấp 7 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán.

1/6/2021 (13:30 - 15:30): Ấp 2 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán.

1/6/2021 (14:00 - 16:15): Ấp 4 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

Điện lực Long Thành

26/5/2021 (8:00 - 12:00): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 3x50kVA Bùi Thị Chi

26/5/2021 (8:00 - 9:45): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 3x37.5kVA Trạm bơm Phước Bình

26/5/2021 (8:30 - 15:00): TP Biên Hòa: Một phần KP Vườn Dừa, phường Phước Tân

26/5/2021 (9:45 - 11:00): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 25kVA Kiểm soát biên phòng tại trụ 32/1 tuyến 478 Tân Thành

27/5/2021 (8:00 - 9:45): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 50kVA Chùa Tuần Chính Thiền Tự tại trụ 33/3 nhánh Long Phước 11

27/5/2021 (8:00 - 9:45): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 400kVA Trạm bơm tăng áp KCN An Phước

27/5/2021 (9:45 - 11:00): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 400kVA Công ty Đại Lộc Phát tại trụ 41/1 nhánh Phù Sa

27/5/2021 (9:45 - 11:00): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 25kVA DNTN Dịu Hiền tại trụ 154/2 tuyến 474 Long Phước

28/5/2021 (8:30 - 11:00): TP Biên Hòa: Phụ tải Công ty Gạch Men Ý Mỹ

30/5/2021 (6:00 - 17:00): Huyện Long Thành: Một phần ấp 8 xã Bình Sơn, Cụm công nghiệp Bình Sơn, phụ tải trạm T1,T2 thi công TĐC Lộc An - Bình Sơn, VP Công ty VRG

30/5/2021 (8:00 - 15:00): Huyện Long Thành: Một phần ấp Hiền Đức, xã Phước Thái

Điện lực Nhơn Trạch

27/5/2021 (8:00 - 9:30): Một phần ấp Thành Công, xã Vĩnh Thanh

27/5/2021 (8:00 - 11:30): Một phần ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh

27/5/2021 (13:00 - 14:30): Một phần ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh

27/5/2021 (14:45 - 16:15): Một phần ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh

28/5/2021 (8:00 - 9:30): Một phần ấp Thanh Minh, xã Vĩnh Thanh

28/5/2021 (9:45 - 11:30): Một phần ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Thanh

28/5/2021 (13:00 - 14:30): Một phần ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Thanh

28/5/2021 (14:45 - 16:15): Một phần ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Thanh.

29/5/2021 (13:00 - 15:30): Một phần ấp Bến Sắn, một phần ấp Trầu, xã Phước Thiền

30/5/2021 (7:00 - 15:00): Một phần ấp 3 xã Phước Khánh.

Điện lực Cẩm Mỹ

28/5/2021 (7:30 - 12:00): Toàn bộ xã Thừa Đức.

28/5/2021 (7:30 - 16:30): Ấp 3, 4, 8 xã Thừa Đức

Điện lực Trảng Bom

26/5/2021 (8:00 - 10:30): Một phần ấp Thuận Trường, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

26/5/2021 (8:30 - 15:00): Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

26/5/2021 (9:00 - 12:00): Một phần ấp Thuận Trường, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

26/5/2021 (11:00 - 16:00): Một phần ấp Thuận Trường, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

27/5/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Ngũ phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

27/5/2021 (8:30 - 15:00): Một phần ấp Thanh Hoá, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

28/5/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom.

28/5/2021 (8:30 - 16:00): Một phần ấp 2, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

26/5/2021 (8:00 - 11:00): Một phần KP 4, 5A phường Trảng Dài. Một phần KP 3 phường Tân Hòa

27/5/2021 (6:00 - 6:30; 17:00 - 17:30): Một phần KP 1, 2, 3 phường Trảng Dài