Điện lực Xuân Lộc

2/8/2021

8:00 - 8:45

 Trạm khách hàng Trường THCS Trần Phú, thị trấn Gia Ray

2/8/2021

8:30 - 11:30

 Một phần ấp Tây Minh, xã Lang Minh. Một phần ấp Bình Tiến, xã Xuân Phú. Trạm khách hàng Trường TH Tây Minh, xã Lang Minh

2/8/2021

9:00 - 9:45

 Trạm khách hàng BCH Quân sự huyện Xuân Lộc, thị trấn Gia Ray

2/8/2021

10:00 - 10:45

 Trạm khách hàng Liên đoàn lao động huyện Xuân Lộc - KCN Xuân Lộc

2/8/2021

11:00 - 11:45

 Trạm khách hàng Công ty Ajinomoto - KCN Xuân Lộc

2/8/2021

13:00 - 13:45

 Trạm khách hàng Đoàn Phi Hùng (Nước đá Thuận Phát), thị trấn Gia Ray

2/8/2021

13:30 - 16:30

 Một phần ấp Tân Bình 2, xã Lang Minh

2/8/2021

14:00 - 14:45

 Trạm khách hàng Công ty TNHH tinh bột khoai mì Phong Phú (Xí nghiệp Phong Phú 1), thị trấn Gia Ray

2/8/2021

15:00 - 15:45

 Trạm khách hàng Bưu điện huyện Xuân Lộc, xã Xuân Hiệp

2/8/2021

16:00 - 16:45

 Trạm khách hàng Hộ gia đình Lê Thị Tuyết Huệ (Cơ sở Anh Đào), thị trấn Gia Ray

3/8/2021

8:00 - 8:45

 Trạm khách hàng Chi nhánh Công ty CP Đại Nam Ong Biển - nhà máy Cồn Xuân Lộc (Trạm bơm nhà máy Cồn), xã Xuân Tâm

3/8/2021

8:30 - 10:30

 Một phần các ấp Gia Tỵ, Gia Lào, xã Suối Cao

3/8/2021

8:30 - 16:30

 Một phần các ấp Tân Tiến, Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp

3/8/2021

9:00 - 9:45

 Trạm khách hàng Lê Đình Miên, xã Xuân Tâm

3/8/2021

10:15 - 11:00

 Trạm khách hàng Công ty TNHH MTV Khoa Phạm (Cơ sở Đặng Thị Xuân Liên), xã Xuân Tâm

3/8/2021

13:00 - 13:45

 Trạm khách hàng Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, xã Xuân Tâm

3/8/2021

13:30 - 15:30

 Một phần ấp Gia Lào, xã Suối Cao. Một phần ấp Trung Sơn, xã Xuân Trường

3/8/2021

14:00 - 14:45

 Trạm khách hàng UBND xã Xuân Tâm

3/8/2021

15:00 - 15:45

 Trạm khách hàng Hoàng Thiên Ân (Công ty Thiên Hoàng), xã Xuân Hưng

3/8/2021

16:00 - 16:45

 Trạm khách hàng DNTN Đại Phước Lộc, xã Xuân Hưng

Điện lực Định Quán

2/8/2021

8:00 - 17:00

 Ấp 8 xã Nam Cát Tiên

3/8/2021

8:00 - 17:00

 Khu 4, 11, 12 thị trấn Tân Phú

 Điện lực Trảng Bom

3/8/2021

8:00 - 12:00

 Một phần ấp Lộc Hoà, xã Tây Hoà, huyện Trảng Bom

3/8/2021

8:30 - 13:00

 Một phần ấp Lộc Hoà, xã Tây Hoà, huyện Trảng Bom

3/8/2021

8:30 - 13:00

 Một phần ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom

3/8/2021

11:30 - 15:00

 Một phần ấp Thận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom