Điện lực Châu Thành

24/2/2021 (7h30-9h00; 9h30-11h30): Ấp Hòa Thuận 2, xã Mong Thọ A

24/2/2021 (15h30-17h00): Ấp Thạnh Lợi, xã Mong Thọ A

25/2/2021 (7h30-9h00): Ấp Thạnh Lợi, xã Mong Thọ A

25/2/2021 (9h30-11h30): Ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Lộc

25/2/2021 (13h30-15h00; 15h30-17h00): Ấp Thạnh Yên, xã Thạnh Lộc

26/2/2021 (7h30-11h00): KP Minh An, TT Minh Lương

26/2/2021 (7h30-16h00): Ấp Phước Chung, Phước Tân, xã Mong Thọ B

26/2/2021 (13h00-16h00): Ấp An Phước, xã Bình An

1/3/2021 (7h30-9h00): Một phần ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú

1/3/2021 (9h30-11h30): Một phần ấp Vĩnh Phú, xã Hòa Phú

1/3/2021 (13h00-15h00; 15h30-17h00): Một phần ấp Minh Long, xã Minh Hòa

2/3/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Minh Phong, xã Bình An. Một phần ấp Tân Điền, xã Giục Tượng

2/3/2021 (10h00-11h30): Một phần ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa Phú

2/3/2021 (13h30-17h00): Một phần KP Minh An, TT Minh Lương

Điện lực Tân Hiệp

25/2/2021 (8h00-17h00): Một phần ấp Kênh 4A; một phần ấp Thạnh Đông

26/2/2021 (8h00-17h00): Xã Tân Hội; một phần ấp Tân Phú; một phần ấp Tân Quới

Điện lực Hà Tiên

24/2/2021 (8h30-10h30; 10h30-11h30): Một phần ấp Tân Khánh, xã Tân Khánh Hòa, Giang Thành

26/2/2021 (8h00-10h00): KV Bến Tàu Thạnh Thới, phường Tô Châu, TP Hà Tiên

26/2/2021 (10h00-12h00): KV cây số 1 phường Tô Châu, TP Hà Tiên

2/3/2021 (9h00-10h30): Kênh K2 xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành

2/3/2021 (10h30-12h00): Kênh K3 xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành

Điện lực Hòn Đất

24/2/2021 (8h00-15h00): Một phần ấp Vàm Răng, xã Sơn Kiên; Một phần KP Sơn Tiến, TT Sóc Sơn (KV Kinh Sóc)

24/2/2021 (8h00-9h00; 9h00-10h00): Một phần KP Đầu Doi; một phần KP Chòm Sao, TT Hòn Đất

24/2/2021 (13h00-15h00): Một phần ấp Hòn Quéo, xã Thổ Sơn

25/2/2021 (8h00-9h00; 9h00-11h00): KV Trung tâm thương mại TT Hòn Đất

25/2/2021 (8h00-9h00): Một phần ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Lâm 

25/2/2021 (8h00-15h00): Một phần ấp Hòa Tiến; một phần ấp Sơn Lập, xã Nam Thái Sơn

26/2/2021 (8h00-10h00; 10h00-11h00): Một phần ấp Vàm Biển, xã Lình Huỳnh.

26/2/2021 (8h00-15h00): Một phần ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Lâm. Một phần ấp Hòa Tiến, một phần ấp Sơn Lập, xã Nam Thái Sơn.

Điện lực Phú Quốc

1/3/2021 (8h00-16h30): Một phần KP 7 phường An Thới. Một phần ấp Đường Bào, xã Dương Tơ

2/3/2021 (8h00-16h30): Một phần KP 4, 6, 8 phường An Thới, TP Phú Quốc

Điện lực Vĩnh Thuận

24/2/2021 (8h00-15h00): Một phần ấp Đập Đá 1, xã Vĩnh phong

25/2/2021 (7h00-15h00): Kinh Sáu ấp Đập Đá 1; Kinh Ông Cả ấp Vĩnh Tây 1, xã Vĩnh Phong

25/2/2021 (13h00-15h00): KV dọc QL 63, ấp Bời Lời B, xã Bình Minh.

25/2/2021 (15h00-17h00): KV cầu Tu My dọc QL 63, ấp Bời Lời B, xã Bình Minh

26/2/2021 (8h00-10h00): KV dọc QL 63 từ cầu Kinh 500 tới Nhà Cổ, KP Vĩnh Phước 2 TT Vĩnh Thuận

26/2/2021 (10h00-12h00): KV dọc QL 63 từ trạm điện tới Nhà Cổ, KP Vĩnh Phước 2 TT Vĩnh Thuận

26/2/2021 (13h00-15h00): KV 4000 xã Tân Thuận

1/3/2021 (8h00-14h00): Kinh Rạch Đình xã Vĩnh Phong

1/3/2021 (10h00-14h00): Kinh 80 Thước xã Vĩnh Phong.

2/3/2021 (8h00-17h00): Tuyến đường Huỳnh Thủ; đoạn đường từ sân bóng Trần Ngọc đến Trung tâm giáo dục thường xuyên đường Phan Văn Bảy KP Vĩnh Đông 1 TT Vĩnh Thuận

Điện lực Giồng Riềng

24/2/2021 (8h00-15h00): Một phần kinh KH6, xã Ngọc Thuận

25/2/2021 (8h00-15h00): Kinh Minh Hưng, xã Minh Hòa

Điện lực Gò Quao

24/2/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao

25/2/2021 (7h00-15h00): Một phần xã Định Hoà, huyện Gò Quao

25/2/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Hoà Hưng Nam, huyện Gò Quao

26/2/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Thới Quản, huyện Gò Quao

2/3/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Định Hoà, một phần xã Thuỷ Liễu, huyện Gò Quao

Điện lực Kiên Lương

24/2/2021 (7h30-11h00): Một phần KP Hòa Lập (QL 80 từ cầu Ba Hòn - sạp khô Diễm) TT Kiên Lương

24/2/2021 (13h30-15h00): Một phần ấp Ngã Tư, xã Dương Hòa.

24/2/2021 (15h00-17h00): Một phần ấp Ngã Tư, xã Dương Hòa; một phần ấp Cảng, xã Hòa Điền

25/2/2021 (7h30-11h00): Một phần KP Ba Hòn; Một phần KP Lò Bom, thị trấn Kiên Lương

25/2/2021 (13h00-15h00): Một phần ấp Ba Núi, xã Bình An

25/2/2021 (15h00-17h00): Một phần ấp Hòn Chông, xã Bình An

25/2/2021 (15h30-17h00): Một phần ấp Kiên Sơn, xã Kiên Bình

26/2/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Ba Trại, xã Bình An; ấp Hố Bườn, xã Bình Trị

26/2/2021 (7h30-9h00): Một phần KP Tám Thước, thị trấn Kiên Lương

26/2/2021 (9h00-11h00; 13h00-14h30; 14h30-16h30): Một phần KP Lò Bom, thị trấn Kiên Lương.

26/2/2021 (14h30-16h30; 15h00-18h00): Một phần KP Ngã Ba, thị trấn Kiên Lương

2/3/2021 (7h30-18h00): Một phần ấp Bãi Giếng, xã Bình An; toàn bộ xã Sơn Hải, xã Hòn Nghệ