Điện lực Rạch Giá

6/3/2021 (7h00-17h00): Một phần phường Vĩnh Thanh Vân

6/3/2021 (8h00-13h00): Một phần đường Ngô Gia Tự

7/3/2021 (7h00-18h00): Một phần đường Nguyễn Thái Học, đường Ngô Quyền

8/3/2021 (7h00-13h00): Một phần đường Ngô Quyền, Lê Hồng Phong

Điện lực Châu Thành

3/3/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp An Phước, xã Bình An

4/3/2021 (7h00-17h00): Ấp Minh Phong, xã Bình An

4/3/2021 (7h30-11h00): Một phần ấp An Lạc, xã Bình An

4/3/2021 (13h30-15h00; 15h30-17h00): Một phần ấp Xà Xiêm, xã Bình An

6/3/2021 (7h00-17h00): Ấp Đồng Tràm, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành; Ấp 5 xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng; Ấp Hòa Thạnh, xã Minh Hòa

7/3/2021 (7h00-17h00): Ấp Hòa Thuận, So Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp; KP Minh An, Minh Phú, thị trấn Minh Lương

9/3/2021 (7h30-16h30): Một phần ấp So Đũa, Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp

Điện lực Hà Tiên

3/3/2021 (8h00-10h00; 10h00-12h00): Một phần phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên

3/3/2021 (9h00-10h30): Kênh K3 xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành

3/3/2021 (10h30-12h00): Kênh T5 xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành

4/3/2021 (8h00-10h00; 10h00-12h00): Một phần phường Tô Châu, TP Hà Tiên

9/3/2021 (8h00-10h00): KV ngã 3 Cây Bàng; Một phần ấp Tân khánh, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành

9/3/2021 (10h00-12h00): KV chân cầu Tô Châu phường Pháo Đài; Một phần ấp Cống Cả, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành

Điện lực Hòn Đất

4/3/2021 (7h30-17h00): Dọc 2 bên QL 80 từ Trung tâm sát hạch lái xe (ấp Tà Lóc, xã Sơn Kiên) đến Cơ sở bán gạch men Tuấn Phương (KP Sơn Thịnh, TT Sóc Sơn), gồm: xã Sơn Kiên, xã Mỹ Thuận, TT Sóc Sơn, xã Mỹ Hiệp Sơn (trừ ấp Kiên Hảo).

5/3/2021 (8h00-17h00): Một phần Hòn Quéo xã Thổ Sơn (từ cống Hòn Quéo đến chùa Hòn Quéo)

9/3/2021 (7h30-17h00): Một phần KP Sư Nam TT Hòn Đất; xã Lình Huỳnh (dọc 2 bên kinh Lình Huỳnh từ cầu Lình Huỳnh ra tới giáp biển)

Điện lực Phú Quốc

3/3/2021 (8h30-17h00): Một phần KP 4 phường An Thới; Một phần ấp Suối Lớn xã Dương Tơ, TP Phú Quốc

5/3/2021 (8h00-17h00): Một phần KP 8 phường An Thới, TP Phú Quốc

5/3/2021 (8h30-17h00): Một phần KP 3 phường An Thới, TP Phú Quốc

8/3/2021 (8h00-11h00): Một phần ấp Suối Đá, Suối Mây, Cửa Lấp xã Dương Tơ; KP 2 phường An Thới.

8/3/2021 (13h30-16h00): Một phần ấp Suối Mây, xã Dương Tơ; KP 2 phường An Thới

9/3/2021 (8h00-11h00): Một phần KP 3, 4, 5, 8 phường Dương Đông

9/3/2021 (14h00-16h30): Một phần KP 4, 5 phường Dương Đông

Điện lực Vĩnh Thuận

3/3/2021 (8h00-10h00): Khu vực 1000 kinh 13 xã Vĩnh Thuận

3/3/2021 (10h00-12h00): Khu vực 6000 kinh 11 xã Vĩnh Thuận

3/3/2021 (13h00-14h00): Một phần ấp Đập Đá 2, xã Vĩnh Phong

3/3/2021 (15h00-16h00): Kinh Hai Hãng, xã Vĩnh Phong

9/3/2021 (8h00-11h00): Khu vực 6000 kinh 14 xã Vĩnh Thuận

9/3/2021 (11h00-14h00): Khu vực 7000 kinh 14 xã Vĩnh Thuận

9/3/2021 (13h00-16h00): Khu vực 1000 kinh 2 xã Tân Thuận

Điện lực Giồng Riềng

3/3/2021 (7h30-17h00): Xã Long Thạnh

5/3/2021 (8h00-12h00; 13h00-17h00): Xã Hòa An

Điện lực Gò Quao

5/3/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Định Hoà, huyện Gò Quao

Điện lực Kiên Lương

3/3/2021 (7h30-9h00): Một phần KP Tám Thước, thị trấn Kiên Lương

3/3/2021 (7h30-11h00): Một phần KP Ngã Ba (khu chợ tròn), TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

3/3/2021 (8h00-8h45; 9h30-10h15; 10h15-11h00): Một phần ấp Tà Săng, xã Dương Hòa (trạm chuyên dùng)

3/3/2021 (8h00-8h45): Một phần KP Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương (trạm chuyên dùng)

3/3/2021 (8h45-9h30; 9h30-10h15; 10h15-11h00; 13h30-14h30; 14h30-15h30; 15h30-16h30): Một phần ấp Ba Núi, xã Bình An (trạm chuyên dùng)

3/3/2021 (9h00-11h3013h00-14h30; 14h30-15h30; 15h30-16h30; 16h30-17h30): Một phần KP Lung Kha Na, thị trấn Kiên Lương

3/3/2021 (10h00-11h30): Một phần KP Cư Xá (K/h bơm chống lũ), TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

3/3/2021 (13h00-14h30; 14h30-15h30; 15h30-16h30): Một phần ấp Ngã Tư, xã Dương Hòa (trạm chuyên dùng).

3/3/2021 (13h30-15h30; 15h30-17h00): Một phần ấp Kiên Sơn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương.

4/3/2021 (7h30-8h30; 8h30-9h30; 9h30-10h30): Một phần KP Lung Kha Na, thị trấn Kiên Lương

4/3/2021 (7h30-11h00): Một phần ấp Kinh 9 xã Kiên Bình; ấp Tân Điền xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương; Một phần ấp Đồng Cơ, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành

4/3/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Núi Trầu (khu kinh Gia Lạc), xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương

4/3/2021 (8h00-8h45): Một phần ấp Hòn Chông, xã Bình An; Một phần ấp Ngã Tư, xã Dương Hòa (trạm chuyên dùng).

4/3/2021 (8h45-9h30): Một phần ấp Rẫy Mới, xã Bình An

4/3/2021 (9h30-10h15; 13h30-14h30): Một phần ấp Bãi Giếng, xã Bình An

4/3/2021 (8h45-9h30; 9h30-10h15): Một phần ấp Cảng, xã Hòa Điền (trạm chuyên dùng)

4/3/2021 (10h15-11h00; 13h30-14h3014h30-15h30): Một phần Cờ Trắng, xã Hòa Điền (trạm chuyên dùng)

4/3/2021 (13h00-14h00; 14h00-15h00; 15h00-17h00): Một phần ấp Rạch Đùng - xã Bình Trị

4/3/2021 (14h30-15h30): Một phần KP Tám Thước, thị trấn Kiên Lương (trạm chuyên dùng)

4/3/2021 (15h30-16h30): Một phần ấp Kiên Sơn, xã Kiên Bình (trạm chuyên dùng); Một phần Lung Lớn, xã Kiên Bình (trạm chuyên dùng).

5/3/2021 (8h30-9h30; 9h30-12h30): Một phần Lung Lớn, xã Kiên Bình

5/3/2021 (8h30-11h00; 13h30-16h30): Một phần ấp Sông Chinh, xã Bình Trị