Điện lực Rạch Giá

1/4/2021 (7h00-11h00): Một phần kênh Rọc Lá

2/4/2021 (7h00-11h00): KV kênh Vàm Trư, đường Hai Bà Trưng

Điện lực Châu Thành

28/3/2021 (7h00-7h30; 16h30-17h00): Ấp Sua Đũa, Hòa Thuận, Vĩnh Đằng xã Vĩnh Hòa Hiệp, xã Vĩnh Hòa Phú; KP Minh Phú, TT Minh Lương

28/3/2021 (7h00-17h00): Ấp Sua Đũa, Hòa Thuận, Vĩnh Đằng xã Vĩnh Hòa Hiệp, xã Vĩnh Hòa Phú

28/3/2021 (7h30-17h00): Ấp Vĩnh Hội, Vĩnh Thành A, Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Hòa Hiệp

29/3/2021 (7h30-17h00): KDC Minh Phú, TT Minh Lương

30/3/2021 (7h30-17h00): Ấp Minh Phong, An Phước, xã Bình An

31/3/2021 (7h30-17h00): Ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Hòa Hiệp; Ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa Phú

1/4/2021 (7h30-11h00): Trạm bột cá Kiên Hùng ấp An Thới, xã Bình An

Điện lực Tân Hiệp

30/3/2021 (8h00-17h00): Một phần ấp Đông Thái; một phần ấp Tân An; một phần kênh Cả Cầm

31/3/2021 (8h00-17h00): Ấp Kênh 5A, ấp Kênh 5B; một phần kênh Thầy Thông

2/4/2021 (8h00-17h00): Một phần kênh Đòn Dông kênh 9

Điện lực Hà Tiên

30/3/2021 (8h00-12h00): Một phần KP 5 phường Bình San; KDC Mỹ Đức, TP Hà Tiên

1/4/2021 (7h00-10h00): Một phần huyện Giang Thành

1/4/2021 (7h00-14h00): Một phần xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành

Điện lực Hòn Đất

29/3/2021 (7h30-13h00): KP Mỹ Phú, một phần KP Mỹ Hòa TT Sóc Sơn, xã Mỹ Hiệp Sơn (trừ ấp Kiên Hảo); Xã Mỹ Thuận (dọc 2 bên kinh 3 Thê, các kinh ngang từ cầu vượt Sóc Xoài đến ranh An Giang)

29/3/2021 (13h00-17h00): Xã Mỹ Hiệp Sơn (trừ ấp Kiên Hảo)

30/3/2021 (8h00-17h00): Một phần ấp Vạn Thanh, xã Thổ Sơn; Một phần ấp Kinh Mới, xã Sơn Bình

30/3/2021 (8h00-8h30): Trạm XX Ông Đầy. Một phần ấp Ranh Hạt, xã Bình Giang. Một phần ấp kinh 9, một phần ấp Đường Thét, xã Bình Giang

30/3/2021 (8h00-15h00): Một phần ấp Sơn Bình, xã Nam Thái Sơn; Một phần ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn (từ kinh K11 Sư Nam đến KH)

31/3/2021 (7h30-11h00): KP Sư Nam TT Hòn Đất. Xã Bình Sơn. Một phần ấp Bình Hòa, ấp Tám Ngàn, ấp Mũi Tàu, một phần ấp Hợp Thành, xã Bình Giang (KV hai 2 bên QL 80 và các kinh ngang từ TBA 110kV đến gần cầu Bình Giang 2)

1/4/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Hòn Sóc, xã Thổ Sơn

2/4/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Tà Lóc, ấp Kiên Bình, xã Sơn Kiên, xã Mỹ Thái (dọc hai bên kinh và lộ Mỹ Thái, từ bến đò Tổng Đội đến giáp ranh An Giang)

3/4/2021 (7h30-9h30): Một phần KP Sư Nam, KP Tri Tôn, một phần KP Đường Hòn, TT Hòn Đất. Ấp Bến Đá, ấp Hòn Sóc, xã Thổ Sơn (các doanh nghiệp khai thác đá trên địa bàn).

Điện lực Phú Quốc

29/3/2021 (8h00-17h00): Nhánh rẽ Phú Khang Trang và Nam Hải 1

30/3/2021 (8h00-12h00; 13h00-17h00): Một phần KP 5 phường Dương Đông

31/3/2021 (8h00-10h00): Ấp 6 Bãi Đất Đỏ, phường An Thới

31/3/2021 (10h00-12h00): Ấp 4 Cầu Sấu, phường An Thới

31/3/2021 (13h00-15h00; 15h00-17h00): KP 4 phường An Thới

1/4/2021 (8h00-12h00): KP 4 phường An Thới

1/4/2021 (8h00-10h00): KP 2 phường An Thới

2/4/2021 (8h00-12h00): KP 4 phường An Thới

2/4/2021 (13h00-15h00): KP 1 phường Dương Đông

3/4/2021 (10h00-11h00): Ấp Lê Bát, xã Cửa Cạn

Điện lực Vĩnh Thuận

29/3/2021 (8h00-9h00): KV từ phòng khám Tâm Khang đến Honda Gia Lâm đường Nguyễn Thành Nhơn KP Vĩnh Phước 2; KV từ chùa Cao Đài đến cầu Kinh Xáng đường Quản Trọng Linh KP Vĩnh Phước 1, thị trấn Vĩnh Thuận

29/3/2021 (8h00-10h00): KV 7000 kinh 3, xã Vĩnh Thuận

29/3/2021 (10h00-11h00): KV từ nha khoa Thanh An đến chùa Chắc Băng đường Mai Văn Trương KP Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận

29/3/2021 (10h00-12h00): KV 4000 kinh Đòn Dong, xã Vĩnh Thuận

29/3/2021 (11h00-12h00): Huyện ủy Vĩnh Thuận

29/3/2021 (12h00-13h00): UBND huyện Vĩnh Thuận

29/3/2021 (13h00-15h00): KV 5000 kinh 14, xã Vĩnh Thuận

29/3/2021 (14h00-15h00): Trạm cấp nước xã Vĩnh Bình Bắc

30/3/2021 (8h00-9h00): KV Ban dân vận đến trường THPT Vĩnh Thuận

30/3/2021 (8h00-17h00): Một phần ấp Nước Chảy, Ba Đình, xã Vĩnh Bình Bắc

30/3/2021 (8h00-12h00): Kinh Cái Nhum, xã Phong Đông

30/3/2021 (9h00-10h00): KV từ trường THPT Vĩnh Thuận đến xưởng cán tol Quách Xướng

30/3/2021 (10h00-11h00): KV từ xưởng cán tol Quách Xướng đến chợ nổi đường Võ Văn Kiệt KP Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận

30/3/2021 (13h00-14h00): Đường Huỳnh Thủ & KV từ sân bóng Trần Ngọc đến Trung tâm giáo dục thường xuyên đường Phan Văn Bảy KP Vĩnh Đông 1, thị trấn Vĩnh Thuận

30/3/2021 (13h00-15h00): Một phần ấp Tân Phong, xã Vĩnh Bình Nam

30/3/2021 (14h00-15h00): KV chợ Đập Đá, xã Vĩnh Thuận

31/3/2021 (8h00-11h00): KV 6000 kinh 14, xã Vĩnh Thuận

31/3/2021 (8h00-10h00): KV 1000 kinh 13, xã Vĩnh Thuận

31/3/2021 (10h00-12h00): KV 6000 kinh 11, xã Vĩnh Thuận

31/3/2021 (11h00-14h00): KV 7000 kinh 14 ,xã Vĩnh Thuận

31/3/2021 (13h00-14h00): Một phần ấp Đập Đá 2, xã Vĩnh Phong

31/3/2021 (15h00-17h00): KV vàm kinh 14 ấp Bờ Xáng, xã Vĩnh Thuận

31/3/2021 (15h00-16h00): Kinh Hai Hảng, xã Vĩnh Phong 

1/4/2021 (8h00-10h00): Kinh 3, kinh Đòn Dong, xã Vĩnh Thuận

1/4/2021 (8h00-11h00): Kinh 11 xã Vĩnh Thuận

1/4/2021 (13h00-16h00): Kinh 2 xã Tân Thuận

1/4/2021 (13h00-15h00): Kinh Ông Cả, xã Vĩnh Phong

2/4/2021 (8h00-11h00): Kinh Bộ Đạm, Phủ Nhật, Nhà Đồng xã Vĩnh Bình Nam, xã Bình Minh

2/4/2021 (13h00-14h00): Kinh Giáo Hoài, xã Vĩnh Bình Nam

2/4/2021 (14h00-15h00): Kinh Đồng Năng, xã Vĩnh Bình Nam

2/4/2021 (14h00-17h00): Kinh Công Điền, Kinh Giữa, xã Tân Thuận

2/4/2021 (15h00-16h00): Kinh Bảy Quyền, xã Vĩnh Bình Bắc

Điện lực Giồng Riềng

29/3/2021 (8h00-17h00): Kinh Mù U thuộc một phần Thị trấn, xã Vĩnh Thạnh, xã Long Thạnh. Kinh 14 xã Hòa Hưng

30/3/2021 (8h00-17h00): Kinh Cả Sỹ, xã Hòa Lợi

30/3/2021 (8h00-15h00): Kinh Tráo Tráo, xã Thạnh Hòa

30/3/2021 (8h00-12h00): KV đầu kinh Đòn Dông, xã Thạnh Lộc

30/3/2021 (13h00-16h00): KV kinh Ranh, xã Thạnh Lộc

31/3/2021 (8h00-17h00): Một phần Sông Cái Bé, xã Vĩnh Thạnh

31/3/2021 (9h00-14h00): Kinh Xã Bè, xã Hòa Lợi

31/3/2021 (14h00-17h00): Khu dân cư xã Hòa lợi

1/4/2021 (8h00-17h00): Kinh KH5 xã Vĩnh Thạnh

1/4/2021 (8h00-12h00): Một phần kinh Xẻo Dầu, xã Hòa An

1/4/2021 (13h00-15h00): Một phần kinh Thác Lác, xã Hòa An

1/4/2021 (15h00-17h00): Một phần kinh Bà Lu, xã Hòa An

2/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Gỗ Vàm, Xẻo Vịnh, xã Long Thạnh

Điện lực Gò Quao

30/3/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Định hoà, một phần xã Thuỷ Liễu, huyện Gò Quao

31/3/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Hoà Hưng Nam, huyện Gò Quao

1/4/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Hoà Hưng Bắc, huyện Gò Quao

2/4/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Định An, huyện Gò Quao

Điện lực Kiên Lương

29/3/2021 (8h30-11h30): Khu cảng cá, thu nhập thấp thuộc một phần KP Xà Ngách, KP Kiên Tân, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

29/3/2021 (13h30-15h30): Khu bột cá thuộc một phần KP Ba Hòn TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

29/3/2021 (15h30-17h00): Một phần KP Cư Xá, TT Kiên Lương

30/3/2021 (7h30-8h30): Một phần KP Ba Hòn, TT Kiên Lương

30/3/2021 (8h30-9h30): Một phần KP Xà Ngách, TT Kiên Lương

30/3/2021 (9h30-11h30; 13h30-14h30): Một phần ấp Tà Săng, xã Dương Hòa

30/3/2021 (14h30-16h00): Một phần ấp Hòn Chông, xã Bình An

30/3/2021 (16h00-17h00): Một phần ấp Ba Trại (KV TĐC Chùa Hang), xã Bình An

31/3/2021 (7h30-15h00): Một phần ấp Kinh 9, ấp Cống Tre, xã Kiên Bình; Ấp Tân Điền, xã Hòa Điền huyện Kiên Lương. Ấp Đồng Cơ, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành

2/4/2021 (7h30-15h00): Một phần ấp Cống Tre, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương. Một phần ấp Sông Chinh, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương