Điện lực Rạch Giá

12/7/2021 (7:00 - 14:00): Một phần đường 3/2, đường Hoàng Văn Thụ

12/7/2021 (7:00 - 17:00): Một phần đường Lê Quý Đôn

Điện lực Châu Thành

8/7/2021 (8:00 - 11:00): Một phần ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Lộc

8/7/2021 (13:00 - 17:00): Một phần ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Lộc

9/7/2021 (8:00 - 12:00): Một phần ấp Tân Phước, xã Giục Tượng

12/7/2021 (7:30 - 9:30): Trạm Trần Văn Thiệp, ấp Thạnh Hòa, xã Mong Thọ A

12/7/2021 (7:30 - 11:00): Công ty CP Tân Phú, ấp Hòa Hưng, xã Minh Hòa

12/7/2021 (7:30 - 16:30): Ấp Tân Điền, xã Giục Tượng

12/7/2021 (9:30 - 12:30): Trạm xăng dầu Ngọc Thưởng, ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Lộc

12/7/2021 (12:30 - 15:30): Trạm Nguyễn Hoàng Yến, trạm Thành Đạt RG, ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Lộc

12/7/2021 (15:30 - 17:30): Trạm Công ty CP TMDV ô tô Tây Đô, Nhan Thị Ánh Ngọc, ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Lộc

Điện lực Tân Hiệp

8/7/2021 (8:00 - 16:00): Xã Tân Hội

8/7/2021 (10:00 - 17:00): Ấp Kênh 4B, một phần ấp Tân Vụ

Điện lực Hà Tiên

8/7/2021 (8:00 - 10:30): Một phần KP 4 phường Bình San, phường Đông Hồ, TP Hà Tiên

9/7/2021 (14:00 - 17:00): TP Hà Tiên

Điện lực Hòn Đất

7/7/2021 (8:00 - 8:30): Cửa hàng VLXD Vương Liên

7/7/2021 (8:00 - 11:00): Một phần ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm (khu vực dọc 2 bên Quốc lộ 80 từ cầu Thần Nông đến chợ Mỹ Lâm)

7/7/2021 (9:00 - 9:30): Công ty CP Tập Đoàn Hoa Sen - chi nhánh tỉnh Kiên Giang

7/7/2021 (9:30 - 10:00): Hộ kinh doanh cá thể Đặng Thị Ngân

7/7/2021 (13:00 - 15:00): Một phần ấp Tân Điền, một phần ấp Hưng Giang, xã Mỹ Lâm

7/7/2021 (13:30 - 14:30): Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tám Quang

7/7/2021 (15:00 - 16:00): Một phần ấp Hưng Giang, xã Mỹ Lâm

7/7/2021 (15:30 - 16:00): Trang trại chăn nuôi Lưu Thị Thanh Hương

7/7/2021 (16:00 - 17:00): Hộ kinh doanh cá thể Trương Hoài Thanh

8/7/2021 (8:00 - 8:30): Công ty CP Phân bón AAA

8/7/2021 (8:00 - 9:00): Một phần ấp Kiên Bình, xã Sơn Kiên

8/7/2021 (8:00 - 11:00): Nhà máy Phân bón Đại Nông

8/7/2021 (9:00 - 10:00): Hộ kinh doanh Đỗ Thu Nam Bình

8/7/2021 (10:00 - 10:30): Hộ kinh doanh Đỗ Thu Nam Bình

8/7/2021 (10:00 - 11:00): Một phần ấp Kiên Bình, xã Sơn Kiên

8/7/2021 (11:00 - 11:30): Một phần ấp Mỹ Thái, xã Mỹ Thái

8/7/2021 (13:00 - 14:00): Một phần ấp Thái Tiến, xã Mỹ Thái

8/7/2021 (13:30 - 14:30): Trại chăn nuôi Phan Đồng Tiến

8/7/2021 (14:00 - 15:00): Một phần ấp Thái Hưng, xã Mỹ Thái

Điện lực Phú Quốc

8/7/2021 (8:30 - 17:00): Một phần ấp Suối Đá, xã Dương Tơ

9/7/2021 (8:00 - 11:30): Một phần ấp Gành Gió, ấp Ông Lang, xã Cửa Dương

9/7/2021 (8:00 - 13:00): Một phần xã Dương Tơ, một phần phường An Thới, TP Phú Quốc

9/7/2021 (8:00 - 17:00): Một phần ấp Gành Gió, xã Cửa Dương

12/7/2021 (8:00 - 9:30): Một phần khu phố 10, phường Dương Đông

12/7/2021 (8:00 - 11:00): Một phần ấp Ông Lang, xã Cửa Dương. Một phần khu phố 3, một phần khu phố 43, phường An Thới

12/7/2021 (8:00 - 15:30): Một phần khu phố 6, phường An Thới

12/7/2021 (8:30 - 11:00): Một phần ấp Ông Lang, xã Cửa Dương

12/7/2021 (9:30 - 11:00): Một phần khu phố 6, một phần khu phố 10, phường Dương Đông

12/7/2021 (13:00 - 14:30): Một phần khu phố 6, 9 phường Dương Đông

12/7/2021 (13:00 - 17:00): Một phần khu phố 9, phường Dương Đông

12/7/2021 (13:30 - 16:00): Một phần ấp 3 xã Cửa Cạn. Một phần ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ. Một phần khu phố 4, phường An Thới

Điện lực Vĩnh Thuận

12/7/2021 (8:00 - 10:00): Kinh Công Điền, xã Tân Thuận

12/7/2021 (13:00 - 15:00): Kinh Xáng 3, xã Vĩnh Bình Bắc

12/7/2021 (15:00 - 17:00): Kinh Xáng 1, xã Vĩnh Bình Bắc

Điện lực Giồng Riềng

8/7/2021 (8:00 - 11:00): Một phần kinh Ba Xéo, xã Hòa Lợi

8/7/2021 (8:00 - 13:00): Một phần kinh Bông Súng, Thị trấn

8/7/2021 (10:30 - 14:00): Một phần kinh Ba Xéo, xã Hòa Lợi

8/7/2021 (13:00 - 17:00): Một phần kinh Bông Súng, Thị trấn

8/7/2021 (14:00 - 17:00): Kinh 700 xã Hòa Thuận

9/7/2021 (8:00 - 13:00): Đoạn từ UBND xã Ngọc Hòa đến ngã Tư Ông Dèo, xã Hòa Thuận

9/7/2021 (8:00 - 13:00): Khu vực cầu Cái Nai, xã Vĩnh Thạnh

9/7/2021 (13:00 - 17:00): Kinh Tám Phó, xã Hòa Hưng

12/7/2021 (8:00 - 17:00): Khu vực ngã 4 Ông Dèo, xã Hòa Thuận

Điện lực Gò Quao

7/7/2021 (7:30 - 15:00): Một phần xã Vĩnh Phước B; Một phần thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao

8/7/2021 (7:30 - 17:00): Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao

9/7/2021 (7:30 - 17:00): Một phần xã Định An, huyện Gò Quao

12/7/2021 (7:30 - 17:00): Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao

Điện lực Kiên Lương

7/7/2021 (7:30 - 11:00): Một phần khu phố Hòa Lập, thị trấn Kiên Lương

7/7/2021 (10:30 - 17:00): Một phần khu phố Hòa Lập, thị trấn Kiên Lương

8/7/2021 (7:30 - 10:00): Một phần ấp Sông Chinh, xã Bình Trị

8/7/2021 (7:30 - 18:00): Một phần khu phố Hòa Lập, thị trấn Kiên Lương

8/7/2021 (10:00 - 13:00): Một phần ấp Sông Chinh, xã Bình Trị

8/7/2021 (13:00 - 15:00): Một phần ấp Sông Chinh, xã Bình Trị

8/7/2021 (15:00 - 17:00): Một phần ấp Sông Chinh, xã Bình Trị.

12/7/2021 (10:00 - 13:00): Một phần ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương

12/7/2021 (13:00 - 15:00): Một phần ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương

12/7/2021 (15:00 - 17:00): Một phần ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương