Điện lực Tân An

24/2/2021 (7h30-8h45): Xay xát Liên Hiệp; (8h45-10h30): Công ty Xuân Tấn; (10h30-12h00): Công ty Hiệp Phát 1; (13h00-14h30): CSCN Nguyễn Thị Hồng Châu; (14h30-15h45): Công ty Tân Xuân Hòa; (15h45-16h30): HKD Đức Trung

25/2/2021 (9h00-12h00): Đường Nguyễn Văn Bộ, Nguyễn Văn Nhâm thuộc KP Nhơn Hòa 2, phường 5; ấp Bình Trung, xã Nhơn Thạnh Trung

25/2/2021 (13h00-16h30): Một phần ấp 3 xã Bình Tâm. Một phần đường Đinh Viết Cừu ấp 2 xã Bình Tâm

26/2/2021 (8h00-11h00): Xay xát Công Tâm 2

26/2/2021 (13h00-16h00): Xay xát Phước Thành

28/2/2021 (9h00-12h00): Đường Nguyễn Trung Trực, Trương Định, Lãnh Binh Tiến, Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Lý Công Uẩn thuộc KP 1, KP 2 phường 1

Điện lực Thủ Thừa

24/2/2021 (7h30-11h30): DNTN Phước Hưng

24/2/2021 (13h00-16h30): Công ty TNHH Đại Đại Lợi Phát

26/2/2021 (7h00-16h30): Một phần xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa

27/2/2021 (7h00-12h00): Một phần xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa

2/3/2021 (7h00-11h30): Một phần xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

2/3/2021 (13h00-16h30): Một phần xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa

Điện lực Đức Hòa

24/2/2021 (7h00-8h00; 8h15-9h15; 10h45-11h45; 14h15-15h15): Một phần xã Đức Hòa Hạ

24/2/2021 (8h00-11h30): Công ty Kiệt Thành; Công ty Yong Li

24/2/2021 (9h30-10h30): Một phần xã Đức Hòa Đông

24/2/2021 (8h00-8h45): Công ty Tân Hưng Phát; (9h00-9h45): Công ty Xuân Sáng; (10h00-10h45): HKD Trần Bích Liên; (11h00-11h45): Công ty Lập Đức; (13h00-14h00): Cơ sở Mạnh Hùng; (14h15-15h15): Cơ sở Út Thu; (15h30-16h30): Công ty Hồng Kim Long

24/2/2021 (13h00-16h30): Công ty Hoàn Lệ; Công ty Mực in Sài Gòn

24/2/2021 (13h00-14h00; 15h30-16h30): Một phần TT Đức Hòa

25/2/2021 (7h00-8h00; 8h15-9h15; 9h30-10h30; 10h45-11h45; 15h30-16h30): Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

25/2/2021 (8h00-11h30): Công ty So Pha; Công ty Đoàn Kết

25/2/2021 (8h00-8h45): Công ty Anh Tuấn; (9h00-9h45): Công ty Quốc Hâm; (10h00-10h45): Công ty Glorytex; (11h00-11h45): Công ty Dung Hà; (13h00-14h00): Công ty Tai Yuan; (14h15-15h15): Công ty Cảnh Thành; (15h30-16h30): Công ty An Phát

25/2/2021 (10h45-11h45; 13h00-14h00; 14h15-15h15): Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

25/2/2021 (13h00-16h30): Công ty Hoàng Bảo; Công ty Hạ Phong

25/2/2021 (13h00-14h00): Một phần xã Đức Hòa Thượng

26/2/2021 (7h00-8h00; 8h15-9h15; 9h30-10h30; 10h45-11h45; 13h00-14h00): Một phần xã Lộc Giang

26/2/2021 (8h00-11h30): Công ty Tân Nguyên Nguyên; Công ty Việt Roll

26/2/2021 (8h00-8h45): Công ty TPP; (9h00-9h45): Công ty Yong Cheng; (10h00-10h45): Công ty An Phúc Thịnh; (11h00-11h45): Công ty Đại Lộc Phát; (13h00-14h00): Công ty Anh Việt Á; (14h15-15h15): Công ty Quang Minh Thành; (15h30-16h30): Công ty Thái Minh

26/2/2021 (13h00-16h00): Công ty Vinh đạt; Công ty Famisea

26/2/2021 (14h15-15h15; 15h30-16h30): Một phần xã An Ninh Tây 

Điện lực Cần Giuộc

24/2/2021 (8h00-13h30): Một phần xã Đông Thạnh

24/2/2021 (14h00-16h30): Một phần xã Thuận Thành

25/2/2021 (8h00-11h30): Một phần xã Mỹ Lộc

25/2/2021 (13h00-16h30): Một phần xã Phước Hậu

26/2/2021 (8h00-16h30): Một phần xã Phước Lâm,Thuận Thành, Mỹ Lộc

28/2/2021 (7h30-8h30): Công ty cổ phần Long Hậu 01+02 - 630KVA

28/2/2021 (8h30-11h30): Nhánh rẽ Công ty CPLH (NX6) 01 - 1000KVA

1/3/2021 (8h00-9h00): Công ty Di Hào

1/3/2021 (8h00-11h30; 13h00-16h30): Một phần xã Phước Lý

1/3/2021 (9h00-10h00): Chiếu sáng T8/1 - 01 - 400KVA

1/3/2021 (10h00-11h00): Công ty TNHH Tiếp vận K Line-Gemadept - CN Long An 1 - 01+02 - 320KVA

1/3/2021 (11h00-12h00): Công ty Clevie

1/3/2021 (14h30-16h30): HKD Nguyễn văn Hiệu

2/3/2021 (8h30-11h00): Một phần xã Long Thượng

Điện lực Bến Lức

24/2/2021 (8h30-15h30): Một phần ấp 2 xã Mỹ Yên

25/2/2021 (8h30-11h30): Một phần ấp 4 xã Nhựt Chánh

25/2/2021 (13h00-16h00): Một phần ấp 1 xã Thạnh Hòa

26/2/2021 (9h00-15h00): Một phần ấp 6 xã Lương Hòa

Điện lực Cần Đước

24/2/2021 (8h00-9h30): Một phần ấp Nhà Thờ, xã Tân Lân

24/2/2021 (10h00-11h30): Một phần ấp Nhà Trường, Ao Gòn, xã Tân Lân

24/2/2021 (14h00-16h00): Một phần ấp Cầu Xây, xã Tân Lân

25/2/2021 (8h00-9h30; 10h00-11h30): Một phần ấp Bà Thoại, xã Tân Lân

25/2/2021 (14h00-16h00): Một phần ấp Nhà Trường, xã Tân Lân

26/2/2021 (8h00-9h30): Một phần ấp Ao Gòn, xã Tân Lân

26/2/2021 (10h00-11h30): Một phần ấp Nhà Dài, xã Tân Lân

26/2/2021 (14h00-16h00): Một phần ấp Tân Mỹ, Cầu Tam Binh, xã Mỹ Lệ

Điện lực Tân Trụ

24/2/2021 (7h30-8h20): Cơ sở SXNN Thiên Lộc 1; (8h30-9h20): Thiên Lộc; (9h30-10h20): Công ty TNHH MTV in ấn bao bì Đại Lộc; (10h30-11h20): TSTL Bùi Thành Phong; (13h00-13h50): TSTL Mai Thị Thu; (14h00-14h50): TSTL Đoàn Văn Kiệt; (15h00-15h50): HKD Phan Văn Chính

25/2/2021 (7h30-8h20): TSTL Nguyễn Thanh Bình; (8h30-9h20): TSTL Phạm Văn Hơn; (9h30-10h20): TSTL Trần Thanh An; (10h30-11h20): TSTL Trần Thanh An 1; (13h00-13h50): TSTL Đặng Văn Tuôi; (14h00-14h50): HNT Lê Thị Liên; (15h00-15h50): HNT Võ Văn Thoại

26/2/2021 (7h30-8h20): HKD Nguyễn Tấn Lợi; (8h30-9h20): TSTL Châu Văn Hạnh; (9h30-10h20): TSTL Phạm Hồng Hoài; (10h30-11h20): TSTL Huỳnh Nhật Phương; (13h00-13h50): TSTL Nguyễn Văn Thuật; (14h00-14h50): TSTL Trần Thị Tiên; (15h00-15h50): TSTL Huỳnh Văn Chuyền

Điện lực Đức Huệ

26/2/2021 (8h00-15h00): Ấp 5 xã Mỹ Quý Tây; Một phần ấp 4 xã Mỹ Quý Tây

27/2/2021 (8h00-11h00): Vòng xoay TT Đông Thành đến cầu Đức Huệ; Một phần KP 4 TT Đông Thành

27/2/2021 (13h00-14h00; 14h10-16h30): Một phần KP 3 TT Đông Thành

Điện lực Thạnh Hóa

24/2/2021 (8h00-15h00): Công ty TNHH Lương thực Trang Nguyễn

25/2/2021 (8h30-15h00): Ấp 3, 4 xã Tân Hiệp

27/2/2021 (8h00-15h00): Một phần ấp 5 xã Tân Tây

Điện lực Vĩnh Hưng

24/2/2021 (8h30-9h00): Một phần ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng

24/2/2021 (9h30-10h00): Một phần ấp 2 xã Hưng Điền A

24/2/2021 (10h20-10h50): Một phần ấp 1 xã Hưng Điền A

24/2/2021 (13h00-13h30): Một phần ấp Thái Hòa, xã Thái Trị

24/2/2021 (14h00-14h30): Một phần khu phố 2, 4 thị trấn Vĩnh Hưng

24/2/2021 (14h50-15h50): Một phần khu phố Bàu Sậy, thị trấn Vĩnh Hưng

25/2/2021 (8h30-9h10): Một phần khu phố Chiến Thắng, thị trấn Vĩnh Hưng.

25/2/2021 (9h40-10h10): Một phần ấp 3 xã Vĩnh Bình

25/2/2021 (10h30-11h10): Một phần ấp Trung Trực, xã Thái Bình Trung

25/2/2021 (13h00-13h40): Một phần ấp Trung Chánh - xã Thái Bình Trung

25/2/2021 (14h00-14h40): Một phần ấp Trung Thành, xã Thái Bình Trung

25/2/2021 (15h10-15h40): Một phần ấp Thái Quang, xã Thái Trị

Điện lực Châu Thành

24/2/2021 (13h30-15h00): Hộ sấy lúa Võ Thị Ri

24/2/2021 (15h00-16h00): Hộ xay xát Cầu Phú Cung