Điện lực thành phố Vĩnh Long

18/2/2021 (8h00-11h30): Khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

18/2/2021 (13h00-17h00): Khóm Tân Hưng, phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long

19/2/2021 (7h30-13h00): Khóm Tân Hưng, phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long.

19/2/2021 (8h00-10h00; 10h20-11h30; 13h00-15h30; 15h50-17h00): Đường Mậu Thân, phường 3

19/2/2021 (14h00-17h00): Khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

22/2/2021 (8h00-10h20; 13h00-15h30): Khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

22/2/2021 (10h40-11h30; 15h40-17h00): Khóm Tân Vĩnh Phú, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

23/2/2021 (8h00-10h00; 10h20-11h30; 13h00-15h00): Ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

23/2/2021 (15h30-17h00): Ấp Hưng Quới, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

Điện lực Tam Bình

20/2/2021 (8h00-17h00): Ấp Bình Điền, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình

22/2/2021 (8h00-17h00): Ấp 8, Tân Thành, xã Tân Lộc, huyện Tam Bình

23/2/2021 (8h00-17h00): Ấp Mỹ Trung 2, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình

Điện lực Bình Minh

19/2/2021 (8h00-10h00; 10h00-12h00): Khóm Đông Bình, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh

19/2/2021 (13h30-14h30): Ấp Thuận Tiến A, Thuận Tiến C, xã Thuận An, thị xã Bình Minh

22/2/2021 (8h00-17h00): Ấp Thuận Phú C, xã Thuận An, thị xã Bình Minh

23/2/2021 (8h00-17h00): Ấp Đông Hưng 1, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh

Điện lực Vũng Liêm

22/2/2021 (8h00-12h00): Ấp 8 xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm

22/2/2021 (13h00-17h00): Ấp Hiếu Minh B, xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm

23/2/2021 (8h00-12h00): Ấp Đập Thủ, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm

23/2/2021 (9h00-17h00): Ấp An Thành Đông, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

23/2/2021 (13h00-17h00): Ấp Tân Quới, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm