Điện lực thành phố Vĩnh Long

24/2/2021 (8h00-17h00): Ấp Thanh Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

25/2/2021 (8h00-8h50): Khóm Tân Thạnh, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long

25/2/2021 (8h00-9h10): Khóm Mỹ Phú, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long

25/2/2021 (8h00-17h00): KV làm việc khách hàng Vạn An, đường Đinh Tiên Hoàng, phường 8, TP Vĩnh Long

25/2/2021 (9h10-10h00; 10h20-11h20): Khóm Tân An, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long

25/2/2021 (9h20-10h20): Khóm Mỹ Phú, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long

25/2/2021 (10h30-11h30): Khóm Tân Bình, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long

25/2/2021 (13h00-13h50): Khóm Tân Thạnh, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long

25/2/2021 (13h00-15h20): Khóm Tân Quới, phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long

25/2/2021 (14h10-17h00): Khóm Tân Hưng, phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long

25/2/2021 (15h40-17h00): Khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

26/2/2021 (7h30-17h00): Bên phải đường Đinh Tiên Hoàng từ Công ty xổ số Trà Vinh đến hẻm 144, phường 8, TP Vĩnh Long

26/2/2021 (8h00-17h00): Khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

26/2/2021 (8h00-11h30): Ấp Thanh Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

26/2/2021 (8h30-9h30): KDC Cao Văn Tiếp, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

26/2/2021 (13h00-17h00): Ấp Thuận, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ.

28/2/2021 (6h00-12h00): Xã Hòa Phú, huyện Long Hồ. KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ.

28/2/2021 (6h00-17h00): Xã Phú Quới, Thạnh Quới, huyện Long Hồ; Xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

28/2/2021 (6h00-12h00): Đường Phạm Hùng, phường 9; Đường Xóm Chài, phường 2, TP Vĩnh Long

28/2/2021 (6h00-17h00): Một phần xã Tân Hạnh, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

28/2/2021 (6h00-12h00): Khu CNHP, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ. KV xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ

28/2/2021 (13h00-17h00): Phường 8, 9, TP Vĩnh Long; Một phần xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

2/3/2021 (8h00-17h00): Khóm 4, phường 5, TP Vĩnh Long

2/3/2021 (8h00-11h30): Khóm Tân Vĩnh, phường Trường An, TP Vĩnh Long

2/3/2021 (13h00-17h00): Ấp Hòa Hưng, Thạnh Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

Điện lực Trà Ôn

24/2/2021 (8h00-11h00): Ấp Sóc Ruộng, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn

24/2/2021 (8h30-11h30; 13h00-16h00): Ấp Tích Phước, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn

24/2/2021 (13h00-14h30): Ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn

25/2/2021 (8h30-11h30): Ấp Tích Phước, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn

25/2/2021 (13h00-16h00): Ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn

26/2/2021 (8h00-17h00): Xã Thới Hòa, xã Trà Côn, một phần xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn. Một phần xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm

2/3/2021 (8h30-11h30; 13h00-16h00): Ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn

Điện lực Tam Bình

24/2/2021 (8h00-17h00): Khách hàng trạm Bình Điền 2; Ấp Bình Điền, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình

25/2/2021 (8h00-17h00): Khách hàng trạm Sóc Rừng 3; Ấp Sóc Rừng, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình

26/2/2021 (8h00-17h00): Khách hàng trạm Bình Điền 2; Ấp Bình Điền, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình; Ấp 5 xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình

Điện lực Bình Minh

24/2/2021 (8h00-9h00): Ấp Thuận Tiến A, xã Thuận An, thị xã Bình Minh

24/2/2021 (10h00-11h30): Ấp Thuận Thới, xã Thuận An, thị xã Bình Minh

25/2/2021 (8h00-10h00): Khóm 2, 3 phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh

25/2/2021 (10h10-13h00): Khóm 3 phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh

26/2/2021 (8h00-9h30; 9h30-12h00): Khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh

26/2/2021 (13h30-14h30): Khóm Đông Thuận, Đông Bình A, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh

1/3/2021 (8h30-9h30): Ấp Phú Hòa Yên, xã Song Phú, huyện Tam Bình

1/3/2021 (9h40-11h00): Ấp Phú An, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

1/3/2021 (11h10-12h00): Ấp Phú Lợi, xã Song Phú, huyện Tam Bình

Điện lực Vũng Liêm

24/2/2021 (13h00-17h00): Ấp An Hậu, xã Trung An, huyện Vũng Liêm

25/2/2021 (8h00-17h00): Ấp Mướp Sát, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm

25/2/2021 (13h00-17h00): Ấp Quang Hiệp, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm

26/2/2021 (8h00-12h00): Ấp Mướp Sát, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm.

26/2/2021 (8h00-17h00): Ấp Trung Tri, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm

26/2/2021 (13h00-17h00): Ấp Rạch Nưng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm

1/3/2021 (8h00-12h00): Ấp Bình Trung, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

1/3/2021 (13h00-17h00): Ấp Bình Thành, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

2/3/2021 (8h00-17h00): Ấp Bào Xếp, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm

2/3/2021 (13h00-17h00): Ấp An Thành Tây, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm

Điện lực Long Hồ

26/2/2021 (8h00-17h00): Một phần xã Phước Hậu, huyện Long Hồ

28/2/2021 (5h40-6h00; 17h10-17h30): Một phần xã Phước Hậu.

2/3/2021 (8h00-11h30): Ấp Phước Trinh A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ

2/3/2021 (13h00-17h00): Ấp An Thành, xã Phú Đức, huyện Long Hồ

Điện lực Mang Thít

28/2/2021 (7h00-16h00): Xã An Phước, huyện Mang Thít (từ cầu Cái Kè đến cầu đình Thủy Thuận)