Điện lực thành phố Vĩnh Long

4/3/2021 (8h00-11h30): Ấp Hòa Hưng, Thạnh Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

4/3/2021 (8h00-17h00): Ấp Phước Bình, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

4/3/2021 (13h00-15h00): Ấp Hòa Thạnh, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ

4/3/2021 (15h30-17h00): Ấp Phú Thạnh, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

5/3/2021 (7h30-11h30; 13h00-17h00): Khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long

5/3/2021 (7h30-11h30; 13h00-15h00): Khóm Tân Quới Tây, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long.

5/3/2021 (7h30-11h00): Khóm Tân Phú, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long

5/3/2021 (8h00-11h00): Bên phải đường Đinh Tiên Hoàng từ cổng trường Cao đẳng cộng đồng đến cầu Đường Chừa, phường 8, TP Vĩnh Long

5/3/2021 (13h00-17h00): Ấp Tân Nhơn, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

5/3/2021 (13h00-15h00): Khóm Vĩnh Hòa, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long.

5/3/2021 (15h00-17h00): Khóm Mỹ Thuận, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long.

5/3/2021 (15h00-17h00): Khóm Vĩnh Bình, phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

6/3/2021 (7h30-14h00): Ấp Tân Nhơn, Tân An, Tân Thuận, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

8/3/2021 (7h30-8h30): Đường Võ Văn Kiệt từ đầu đường Nguyễn Huệ đến cửa hàng xăng dầu phường 2, TP Vĩnh Long.

8/3/2021 (8h30-9h45): Đường Võ Văn Kiệt từ cửa hàng xăng dầu phường 2 đến quán cafe Lê Vi, TP Vĩnh Long

8/3/2021 (10h00-11h00): Đường Mậu Thân từ trường THCS Lê Lợi đến chùa Di Lặc, phường 3, TP Vĩnh Long

8/3/2021 (11h00-13h00): Đường Mậu Thân từ chùa Di Lặc phường 3 đến ngã 3 Chiều Tím, phường 3, TP Vĩnh Long

8/3/2021 (13h00-14h30; 14h30-15h30): Ấp Hòa Thạnh, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ

8/3/2021 (15h30-17h00): Ấp Phước Bình, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

9/3/2021 (8h00-10h00; 10h20-11h20): Ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

9/3/2021 (8h00-10h00; 10h10-11h30; 13h00-14h00): Ấp Hưng Quới, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

9/3/2021 (13h00-15h30): Chung cư Phú Quới, ấp Phú Long, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

9/3/2021 (14h10-17h00): Ấp Long Quới, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

9/3/2021 (15h40-17h00): Ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

Điện lực Trà Ôn

4/3/2021 (8h30-11h30; 13h00-16h00): Ấp Tích Quới, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn

9/3/2021 (8h00-11h30; 13h00-16h30): Ấp Mỹ Phú, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn

Điện lực Tam Bình

4/3/2021 (8h00-17h00): Ấp An Thạnh B, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình

5/3/2021 (8h00-17h00): Ấp 6 xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình

5/3/2021 (9h00-16h00): Ấp 8 xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình

6/3/2021 (8h00-17h00): Ấp 6 xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình

8/3/2021 (8h00-17h00): Ấp 7 xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình

9/3/2021 (9h00-17h00): Ấp 5 xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình

Điện lực Bình Minh

3/3/2021 (8h30-9h30): Ấp Phú Nghĩa, Phú Thọ, xã Tân Phú, huyện Tam Bình

3/3/2021 (9h40-10h40; 10h50-11h50): Ấp Phú Yên, xã Tân Phú, huyện Tam Bình

4/3/2021 (8h30-9h30): Ấp Phú Yên, Phú Long, xã Tân Phú, huyện Tam Bình

4/3/2021 (9h40-10h40): Ấp Phú Yên, Phú Thọ, xã Tân Phú, huyện Tam Bình

4/3/2021 (13h30-15h30): Khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh

5/3/2021 (7h00-16h00): Khóm 1, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh

5/3/2021 (10h10-11h40): Ấp Thuận Tân A, xã Thuận An, thị xã Bình Minh

9/3/2021 (8h00-15h00): Ấp Phù Ly 1, Phù Ly 2, xã Đông Bình; Khóm Đông An, Đông Bình A, Đông Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh

Điện lực Vũng Liêm

3/3/2021 (8h00-12h00; 13h00-17h00): Ấp An Nhơn, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm.

4/3/2021 (8h00-12h00; 13h00-17h00): Ấp An Trung, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm

5/3/2021 (9h00-13h00): Toàn xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm

Điện lực Long Hồ

3/3/2021 (9h00-15h00): Ấp An Phú A, xã Long An, huyện Long Hồ

4/3/2021 (8h00-11h30): Ấp Hòa Lợi, Hòa Thuận, Hòa Phú, Bình Thuận, xã Hòa Ninh; Ấp Phú An 1, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ

4/3/2021 (13h00-17h00): Ấp Phú Hòa, Phú Thạnh 4, Phú Mỹ, Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ

5/3/2021 (8h00-17h00): Ấp An Hòa, Thông Quan, xã Phú Đức, huyện Long Hồ

Điện lực Mang Thít

7/3/2021 (6h00-12h00): Ấp Mỹ Thanh, Mỹ Phú, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít