Điện lực Sơn Trà

25/8/2020 (7h00-11h00): Trạm Khu sản xuất Làng đá MNNN T6; A20; Nguyễn Vinh; Than Miền Trung

28/8/2020 (6h30-11h00): Trạm Cầu Đen 2

28/8/2020 (13h00-17h00): Trạm Sơn Thuỷ T2

Điện lực Cẩm Lệ

22/8/2020 (7h00-11h00): TBA Cách mạng tháng 8

24/8/2020 (7h00-11h00): Trạm T3 bên trái đường Võ Chí Công

25/8/2020 (7h00-9h00): Trạm Khuê Trung T2

25/8/2020 (9h30-11h00): Trạm Trường Sa T3

26/8/2020 (7h00-9h00): Trạm Ánh sáng Miếu Bông

Điện lực Hòa Vang

25/8/2020 (6h00-11h00): Trạm Ninh An

26/8/2020 (6h00-11h00): Trạm Cẩm Toại Tây 2; Cẩm Toại Trung 3

Điện lực Thanh Khê

27/8/2020 (7h00-10h30): Trạm Nghi An 2