Điện lực Hải Châu

9/12/2020 (7h30-12h30): Trạm Hoàng Diệu 2

10/12/2020 (8h00-12h30): Trạm Hải Châu 1

Điện lực Liên Chiểu

7/12/2020 (7h30-10h00): Trạm KDC Hòa Phát 2-T4

8/12/2020 (7h00-17h00): TBA Hoàng Văn Thái, TBA Trần Đức, KS Quân Khu, D32 BTM, Đá Khánh Sơn, Công ty 3/2 T2, Vạn Tường T3, Icovina, XN 309, Bê tông Đức Liêm, Cơ sở Trần Văn Hòa, Vạn Tường T2, XĐ Đà Sơn, Phú Mỹ Hòa, Cẩm Phát, Vạn Tường T4 

8/12/2020 (7h00-17h00): Trạm Cơ Điện Thành Tân, Đà Sơn T4, Cẩm Phát T2, Phú Mỹ Hòa T2, Phú Mỹ Hòa T3, Quang Nguyễn, Đoàn Kết Tiến

11/12/2020 (13h30-16h00): Trạm Phước Lý 2

12/12/2020 (8h00-11h00): Trạm Hoà An 3

Điện lực Sơn Trà

9/12/2020 (6h00-16h30): Trạm Sơn Thuỷ T5

9/12/2020 (7h30-14h30): Trạm KDC Bá Tùng, KDC Hòa Quý MR khu A T4, TĐC Bình Kỳ T1, KDC Bá Tùng T2, KDC Bá Tùng T3, Nhà sáng tác Đà Nẵng, KDC Hòa Quý MR khu A T1

Điện lực Cẩm Lệ

7/12/2020 (6h00-12h30): TBA Mẹ Thứ T1

9/12/2020 (6h30-13h30): Trạm Khu B Nam cầu Cẩm Lệ, Khu B Nam cầu Cẩm Lệ T2

Điện lực Hòa Vang

11/12/2020 (7h00-16h30): Trạm Tà Lang 2, Hòa Liên 5, TBA Tà Lang 3, TBA Bàu Bàng 2, Hòa Bắc 1, Hòa Bắc 4, Hòa Bắc 3, Hòa Bắc 2, An Định, Tà Lang, An Ngãi Tây 2, UB Hòa Sơn, Trung Sơn, Nam Yên, Khe Đào, Trường Định T2, Quan Nam 1, Xóm 3, Hoà Liên 4, Xóm Huế, Trường Định

11/12/2020 (7h00-16h30): Trạm Tổ 5 Trường Định, Xóm Cồn, Hòa Liên 1, Hưởng Phước, Hưởng Phước 2, Vân Dương, Hòa Liên 2, Hòa Bắc 5, Quan Nam 3, Hưởng Phước 3, TĐC Hòa Liên 2, TT 05-06, TĐC Hòa Liên 4T1, An Ngãi Đông 2, Hòa Bắc 2 T2, Xóm Huế 2, UB Hòa Bắc, Quan Nam 4

11/12/2020 (7h00-16h30): Trạm TĐC Hòa Liên 5, Hòa Liên 3, TBA Nam Yên 2, TBA Trường Định T3, TBA Khu TĐC Hòa Liên, TBA TĐC Hòa Liên 3, TBA Trường Định T4, TBA Vân Dương 2, TBA TĐC Hòa Liên 4 T2, TBA TĐC Tà Lang Giàn Bí, TBA Bàu Bàng, An Ngãi Tây 4

11/12/2020 (7h00-16h30): Trạm KDC Nam Nguyễn Tất Thành, BTS Hòa Liên, Công ty Sơn Hải, Trạm trộn XM Hầm Mũi Trâu, Chiếu sáng NTT T3, Chiếu sáng NTT T4, Vận hành Hầm Mũi Trâu, Công ty TNHH MTV Ánh Ngọc Tân, Xử lý nước thải T3 - khu CNC TP Đà Nẵng, Công ty TNHH ĐTXD Dacinco, Công ty Dacinco 2

Điện lực Thanh Khê

8/12/2020 (6h30-7h00): Trạm Lê Trọng Tấn, Nho Chiến, KGĐ Sư đoàn F375 T3, Cấp điện CS KGĐ QN SĐ KQ 375 Hòa Phát, Phước Tường 2, Phước Tường, F375 T1, Trung đoàn 275, XD 504, Muối Iốt, D180 E375, Cơ khí Hòa Phát, Trại giam B14, F375 T2, Huỳnh Trần Ca (TBA Hoàng Nam)

8/12/2020 (6h30-7h00): Trạm Nam Thắng, Hà Dũng, VTVL Giao thông T4, CTCP Xây dựng giao thông, TM Hải Vân, VTVL Giao thông T5, CTCP Đà Nẵng kính, CTCP Cơ khí Mạnh Lợi, Trại gà quân khu

8/12/2020 (7h00-17h00): Trạm Nho Chiến, KGĐ Sư đoàn F375 T3, Trung đoàn 275, XD 504, D180 E375

8/12/2020 (7h30-12h00): Trạm Nguyễn Đức Trung, Trần Cao Vân 6

9/12/2020 (7h30-12h00): Trạm KDC số 1 Điện Biên Phủ T3