Điện lực Hải An

22/7/2020 (6h30-9h00): Cắt hạ thế TBA Đằng Lâm 14

22/7/2020 (6h30-9h00): Cắt hạ thế TBA Cát Bi 11

23/7/2020 (6h30-9h00): Cắt hạ thế TBA Kiều Sơn

24/7/2020 (6h30-9h00): Cắt hạ thế TBA Cát Bi 4

Điện lực Kiến An

21/7/2020 (5h30-6h30; 7h00-8h00; 15h00-16h30): AB nhánh, AB tổng, 03 SI mặt máy

21/7/2020 (7h30-8h00; 9h00-10h00): AB nhánh 1

21/7/2020 (15h00-15h30): AB nhánh 2

22/7/2020 (5h30-7h00; 7h30-10h00; 15h00-16h30; 17h00-18h30): AB nhánh, AB tổng, 03 SI mặt máy

23/7/2020 (7h30-8h00): AB nhánh. AB nhánh 2

Điện lực Đồ Sơn

19/7/2020 (5h15-5h30; 6h30-6h45): Từ xuất tuyến lộ 475E2.23 đến DCL 471-7/28

Điện lực Thủy Nguyên

19/7/2020 (4h15-9h00): Nhánh 19/5 lộ 374E2.4

19/7/2020 (4h15-4h35; 8h35-9h00): Lộ 374E2.11, Lộ 374E2.4

19/7/2020 (4h15-4h35; 8h35-9h00): Lộ 374E2.4 <=> Dao 371-7/17A

19/7/2020 (4h15-9h15): Dao 371-7/17A <=> Dao 371-7/44 lộ 374E2.4

21/7/2020 (8h30-9h30): TBA Phương Anh

21/7/2020 (7h00-8h45): TBA Thành Dung 1; TBA Thành Dung 2

21/7/2020 (7h00-8h00): TBA Cơ khí Chính xác

22/7/2020 (10h30-11h00): TBA Tân Hoàng An 6

22/7/2020 (9h00-9h30): TBA Cường Thịnh 4

22/7/2020 (8h15-8h45): TBA Tân Hoàng An 2

22/7/2020 (9h45-10h15): TBA Cường Thịnh 7

22/7/2020 (11h15-11h45): TBA Thắng Lợi

23/7/2020 (9h00-9h30): TBA Công an huyện Thủy Nguyên

23/7/2020 (7h30-8h00): Bưu điện TN

23/7/2020 (8h15-8h45): TBA Lê Thị Mùi

23/7/2020 (11h15-11h45): Trung tâm GDTX

23/7/2020 (10h00-11h00): TBA Bệnh viện TN (400)

23/7/2020 (9h15-9h45): TBA Chi cục thuế Thủy Nguyên

Điện lực Hồng Bàng

20/7/2020 (7h00-8h00): TBA Tự Long

20/7/2020 (8h00-9h00): TBA Bình An (500)

20/7/2020 (6h00-7h00): TBA VT nông nghiệp

21/7/2020 (8h00-9h00): TBA Quế Phòng (kim khí)

21/7/2020 (10h00-11h00): TBA Bình Minh

21/7/2020 (14h30-16h30): TBA Xuân Hòa

21/7/2020 (9h00-10h00): TBA Khí MB

22/7/2020 (9h00-10h00): TBA Vĩnh Hoàng (Ô tô HP)

22/7/2020 (8h00-9h00): TBA Ống thép 190

23/7/2020 (8h00-9h00): TBA Kho hóa chất

23/7/2020 (6h30-7h30): TBA Trường Hồng Bàng

24/7/2020 (10h00-11h30): TBA Long Sơn 2

24/7/2020 (8h00-9h30): TBA Dosan

Điện lực Lê Chân

21/7/2020 (6h00-10h00): Cắt ABN 2 TBA Hào Khê 2

21/7/2020 (6h00-9h00): Cắt ABN 5 TBA Vĩnh Niệm 7

21/7/2020 (8h00-9h00): Cắt CD => MBA Trạm KS Cầu Rào

21/7/2020 (6h00-7h00): Cắt CD => MBA Trạm Khải Hoàn Môn

22/7/2020 (6h00-7h00): Cắt CD => MBA Trạm Kainan

22/7/2020 (8h00-9h00): Cắt CD => MBA Trạm Tăng áp Cầu Rào

23/7/2020 (6h00-11h00): Cắt ABN 4 TBA Vĩnh Niệm 6

24/7/2020 (6h00-7h00): Cắt FCO => MBA Trạm Cát Dài 3

Điện lực Ngô Quyền

18/7/2020 (7h00-8h00): TBA Bình Hải 2A

18/7/2020 (5h30-6h45): TBA Lương Khánh Thiện 1

18/7/2020 (8h15-9h15): TBA Lạc Viên 3

20/7/2020 (9h00-9h30): TBA An Đà 2A

20/7/2020 (8h15-8h45): TBA Châu Giang 1

20/7/2020 (6h30-7h00): TBA Viện NCHS

20/7/2020 (7h30-8h00): TBA Mỹ Hương

21/7/2020 (6h15-7h00): TBA Châu Giang 3

21/7/2020 (8h15-8h45): TBA VSAT Thú Y

21/7/2020 (7h15-8h00): TBA Châu Giang 4

21/7/2020 (9h00-9h30): TBA Ngân hàng Nông Nghiệp

22/7/2020 (8h15-8h45): TBA CPTMDV Cảng lộ 473E2.5

22/7/2020 (7h30-8h00): TBA Hoa Tiêu

22/7/2020 (6h30-7h00): TBA Kim khí DD

23/7/2020 (8h15-8h45): TBA Thuế HP

23/7/2020 (6h30-7h00): TBA Xổ số kiến thiết

23/7/2020 (7h30-8h00): TBA Hải Quan

23/7/2020 (7h30-9h00): TBA An Đà 4

24/7/2020 (6h30-7h00): TBA CPN

24/7/2020 (8h15-8h45): TBA Ngân hàng Ngô Quyền lộ 472 E2.3

24/7/2020 (7h30-8h00): TBA Ban QLDA GTVT

24/7/2020 (6h30-7h00): TBA Nam Pháp 1

Điện lực An Lão

20/7/2020 (5h00-6h00): TBA Chiến Thắng

21/7/2020 (5h00-6h00): TBA Cốc Lộc

22/7/2020 (5h30-6h00): TBA Gốm Thiện Chí 1

22/7/2020 (6h30-7h00): TBA 679HQ 2

23/7/2020 (5h00-6h00): TBA Kim Thắng

24/7/2020 (5h00-6h00): TBA Bơm Tân Thắng; TBA Ngói Quân Khu

Điện lực Kiến Thụy

19/7/2020 (5h15-5h30; 6h30-6h45): Từ CD 471-7/103 lộ 475 E2.15 đến CD 471-2 MC 471 Minh Tân đến MC 471 Trường Sơn

Điện lực Dương Kinh

19/7/2020 (5h15-6h45): Lộ 475E2.23 từ dao 471-7/28 <=> 471-7/126 <=> 471-1/ Hòa Nghĩa

Điện lực An Dương

20/7/2020 (6h00-7h00): TBA Công ty TNHH Cơ điện lạnh Quang Thắng M2 lộ 373 E2.2

20/7/2020 (7h20-8h20): TBA CTCP Cân Hải Phòng lộ 373 E2.2

21/7/2020 (6h30-7h30): TBA CTCP Cân Hải Phòng

21/7/2020 (7h50-8h50): TBA Công ty TNHH Cơ điện lạnh Quang Thắng M2

22/7/2020 (5h30-7h00): TBA Mỹ Tranh 1

23/7/2020 (6h00-9h00): TBA An Dương 8 lộ 480 E2.21; TBA Đào Yêu lộ 480 E2.21

24/7/2020 (5h00-9h00): TBA Vĩnh Khê 5 lộ 486E2.2