Điện lực Hải An

23/7/2020 (6h30-9h00): Cắt hạ thế TBA Kiều Sơn

24/7/2020 (6h30-9h00): Cắt hạ thế TBA Cát Bi 4

Điện lực Kiến An

22/7/2020 (5h30-7h00; 7h30-10h00; 15h00-16h30; 17h00-18h30): AB nhánh, AB tổng, 03 SI mặt máy

23/7/2020 (7h30-8h00): AB nhánh. AB nhánh 2

Điện lực Đồ Sơn

19/7/2020 (5h15-5h30; 6h30-6h45): Từ xuất tuyến lộ 475E2.23 đến DCL 471-7/28

Điện lực Thủy Nguyên

23/7/2020 (9h00-9h30): TBA Công an huyện Thủy Nguyên

23/7/2020 (7h30-8h00): Bưu điện TN

23/7/2020 (8h15-8h45): TBA Lê Thị Mùi

23/7/2020 (11h15-11h45): Trung tâm GDTX

23/7/2020 (10h00-11h00): TBA Bệnh viện TN (400)

23/7/2020 (9h15-9h45): TBA Chi cục thuế Thủy Nguyên

Điện lực Hồng Bàng

23/7/2020 (8h00-9h00): TBA Kho hóa chất

23/7/2020 (6h30-7h30): TBA Trường Hồng Bàng

24/7/2020 (10h00-11h30): TBA Long Sơn 2

24/7/2020 (8h00-9h30): TBA Dosan

Điện lực Lê Chân

23/7/2020 (6h00-11h00): Cắt ABN 4 TBA Vĩnh Niệm 6

24/7/2020 (6h00-7h00): Cắt FCO => MBA Trạm Cát Dài 3

Điện lực Ngô Quyền

24/7/2020 (6h30-7h00): TBA CPN

24/7/2020 (8h15-8h45): TBA Ngân hàng Ngô Quyền lộ 472 E2.3

24/7/2020 (7h30-8h00): TBA Ban QLDA GTVT

24/7/2020 (6h30-7h00): TBA Nam Pháp 1

Điện lực An Lão

23/7/2020 (5h00-6h00): TBA Kim Thắng

24/7/2020 (5h00-6h00): TBA Bơm Tân Thắng; TBA Ngói Quân Khu

Điện lực Kiến Thụy

19/7/2020 (5h15-5h30; 6h30-6h45): Từ CD 471-7/103 lộ 475 E2.15 đến CD 471-2 MC 471 Minh Tân đến MC 471 Trường Sơn

Điện lực Dương Kinh

19/7/2020 (5h15-6h45): Lộ 475E2.23 từ dao 471-7/28 <=> 471-7/126 <=> 471-1/ Hòa Nghĩa

Điện lực An Dương

23/7/2020 (6h00-9h00): TBA An Dương 8 lộ 480 E2.21; TBA Đào Yêu lộ 480 E2.21

24/7/2020 (5h00-9h00): TBA Vĩnh Khê 5 lộ 486E2.2