Công ty Điện lực Gò Vấp

21/9/2020 (9h00-13h00): Một phần hẻm 115 đường Nguyên Hồng, phường 1, quận Gò Vấp

Công ty Điện lực Phú Thọ

19/9/2020 (8h30-8h35; 16h30-16h35): Một phần phường 15, quận 11

19/9/2020 (8h30-12h00): Một phần phường 14, quận 10

21/9/2020 (8h30-8h35; 16h30-16h35): Một phần phường 3, quận 10

21/9/2020 (9h00-12h00): Một phần phường 5, 14, quận Q11

22/9/2020 (9h00-12h00): Một phần phường 14, quận 11

23/9/2020 (9h00-12h00): Một phần phường 5, quận 11

23/9/2020 (14h00-16h30): Một phần phường 9, quận 10

25/9/2020 (9h00-12h00): Một phần phường 14, quận 11

Công ty Điện lực Tân Bình

23/9/2020 (9h00-13h00): Một phần phường 10, quận Tân Bình

24/9/2020 (9h00-13h00): Một phần phường 4, quận Tân Bình

25/9/2020 (9h00-13h00): Một phần phường 9, quận Tân Bình

25/9/2020 (9h00-11h00): Một phần phường 10, 11, 14, quận Tân Bình

Công ty Điện lực Thủ Thiêm

23/9/2020 (9h00-13h00): Một phần đường 147 phường Phước Long B, quận 9

25/9/2020 (13h00-16h00): Một phần đường 265 phường Hiệp Phú, quận 9