Công ty Điện lực Phú Thọ

26/9/2020 (10h00-11h00): Một phần phường 9, quận 11 (trạm R19BC108D)

28/9/2020 (9h00-12h00): Một phần phường 4, quận 11 (C1EDC013D)

28/9/2020 (14h00-14h05; 17h00-17h05): Một phần phường 15, quận 10 (Q29IC004D)

29/9/2020 (9h00-12h00): Một phần phường 5, quận 11 (R19AC054D)

2/10/2020 (9h00-12h00): Một phần phường 15, quận 11 (R19FC101D)

Công ty Điện lực Tân Bình

26/9/2020 (8h00-8h05; 10h00-10h05): Một phần phường 13, quận Tân Bình (nhánh rẽ G19PA1) 

26/9/2020 (8h00-10h00): Một phần phường 13, quận Tân Bình  (phân đoạn G19PA)

1/10/2020 (10h00-12h00): Một phần phường 4, quận Tân Bình (phân đoạn U29NF)

1/10/2020 (12h00-12h45): Một phần phường 4, quận Tân Bình (trạm U29NP009D)

2/10/2020 (9h00-13h00): Một phần phường 8, quận Tân Bình (nhánh rẽ R19DA31)

2/10/2020 (9h45-10h30): Một phần phường 13, quận Tân Bình (nhánh rẽ G19LB2)

2/10/2020 (8h15-9h00; 9h00-9h45): Một phần phường 13, quận Tân Bình (phân đoạn G19LB)

Công ty Điện lực Thủ Đức

1/10/2020 (9h00-13h00): Một phần KP 2 (khu vực dân cư thuộc các đường: Ngô Chí Quốc, KDC BT BMC, khu nhà ở Bình Chiểu), phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức.

2/10/2020 (9h00-13h00): Một phần KP 2 (khu vực dân cư thuộc đường Ngô Chí Quốc), phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức.

Công ty Điện lực Hóc Môn

28/9/2020 (10h00-12h00): Một phần ấp Mỹ Hòa, xã Trung Chánh (H39BR028D)

28/9/2020 (9h00-9h20): Một phần ấp Đình, xã Tân Xuân (H39BR076D)

29/9/2020 (9h00-9h20): Một phần ấp Chánh, ấp Chánh 1, ấp Chánh 2, xã Tân Xuân (H39BR026D)

29/9/2020 (14h35-14h55): Một phần ấp Chánh, ấp Chánh 1, xã Tân Xuân (H39BR122D)

29/9/2020 (10h00-10h20): Một phần ấp Chánh 1, ấp Chánh 2, ấp Mỹ Hòa 2, ấp Mới 1, xã Tân Xuân (H39BR001D)

Công ty Điện lực Củ Chi

30/9/2020 (9h00-13h00): Một phần ấp Phú Hòa, Phú Thuận, Phú Mỹ, Phú Trung xã Phú Hòa Đông (19AS636D, K19AS989D, K19AS067D, K19AS939C) 

1/10/2020 (8h30-12h30): Một phần ấp Xóm Huế, ấp Hậu, xã Tân An Hội (V19AS914D, V19AS975D, V19AS977D, V19AS981D, V19AS991D, V19AS992C, V19AS980D, V19AS978D, V19AS976D)