Công ty Điện lực Phú Thọ

26/10/2020 (9h00-9h05; 11h00-11h05): Một phần phường 15, quận 11 (R19FC126D)

27/10/2020 (9h00-9h05; 17h00-17h05): Một phần phường 4, quận 11 (C1EDC006D, C1EDC007D)

27/10/2020 (9h00-12h00): Một phần phường 8, quận 11 (R19IC078D)

29/10/2020 (9h00-12h00): Một phần phường 15, quận 11 (R19FC101D)

30/10/2020 (9h00-9h05; 11h30-11h35): Một phần phường 15, quận 11 (R19FC126D)

30/10/2020 (14h00-14h05; 16h00-16h05): Một phần phường 15, quận 11 (R19FC084D)

Công ty Điện lực Thủ Đức

30/10/2020 (9h00-13h00): Một phần KP 1 (khu vực dân cư thuộc các đường: Đoàn Công Hớn, Võ Văn Ngân), phường Trường Thọ; Một phần KP 3, 4 (khu vực dân cư thuộc các đường: Tô Ngọc Vân, Kha Vạn Cân, Đặng Thị Rành, Trương Văn Ngư), phường Linh Tây; Một phần KP 2 (khu vực dân cư thuộc các đường: 12, 14, Võ Văn Ngân, Kha Vạn Cân), phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức

Công ty Điện lực Hóc Môn

29/10/2020 (9h00-9h20): Một phần ấp 7, xã Xuân Thới Thượng

29/10/2020 (10h30-10h50): Một phần ấp Chánh, ấp Chánh 1, ấp Chánh 2, xã Tân Xuân

29/10/2020 (8h00-8h20): Một phần ấp 1, xã Xuân Thới Thượng

29/10/2020 (8h00-8h20; 8h30-8h50): Một phần ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp

29/10/2020 (8h30-8h45): Một phần ấp Tân Tiến, xã Xuân Thới Đông

29/10/2020 (9h20-9h40): Một phần ấp 7, xã Xuân Thới Thượng. Một phần ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm

29/10/2020 (9h30-9h50): Một phần ấp Thới Tứ, ấp Thới Tứ 2, ấp Trung Đông, xã Thới Tam Thôn

29/10/2020 (13h30-13h50): Một phần ấp 2, ấp 3, xã Nhị Bình

30/10/2020 (8h00-8h30): Một phần ấp Tiền Lân, ấp Tiền Lân 1, ấp Nam Lân, xã Bà Điểm

30/10/2020 (8h00-8h20): Một phần ấp Nhị Tân 1, ấp Thống Nhất 2, xã Tân Thới Nhì

30/10/2020 (9h00-9h20): Một phần ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh

30/10/2020 (9h00-10h00): Một phần ấp Thới Tứ, xã Thới Tam Thôn

30/10/2020 (10h00-10h30): Một phần ấp Tiền Lân, ấp Tây Lân, xã Bà Điểm

Công ty Điện lực Củ Chi

29/10/2020 (8h30-12h30): Một phần KP 1, KP 3, KP 7 thị trấn Củ Chi

29/10/2020 (9h00-13h00): Một phần ấp 2, ấp 4, ấp 4A, ấp 4B, ấp 5, ấp 6, 6B xã Bình Mỹ

30/10/2020 (9h00-13h00): Một phần ấp 4A, ấp 5 xã Bình Mỹ.