Công ty Điện lực Gò Vấp

23/11/2020 (9h00-13h00): Một phần đường Nguyễn Duy Cung, phường 12, quận Gò Vấp (khu vực gần chợ Tân Sơn)

Công ty Điện lực Phú Thọ

24/11/2020 (9h00-12h00): Một phần phường 8, quận 11 (C1AFC025D)

Công ty Điện lực Bình Chánh

22/11/2020 (9h00-13h00): Đường Liên khu 5-6, một phần ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh 

Công ty Điện lực Hóc Môn

21/11/2020 (8h30-8h50): Một phần ấp 1, ấp 2, ấp 4, xã Xuân Thới Sơn (H29GR066D)

21/11/2020 (8h30-8h50): Một phần ấp Tiền Lân, ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm (B29CR260D)

21/11/2020 (8h30-8h50): Một phần ấp 4, xã Xuân Thới Sơn (G39GR026D)

21/11/2020 (10h30-10h50): Một phần ấp 1, ấp 4, xã Xuân Thới Sơn (H29GR049D)

23/11/2020 (10h30-11h00): Một phần ấp Hưng Lân, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm (B29LR055D)

23/11/2020 (9h30-9h50): Một phần ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm (B29LR036D)

24/11/2020 (8h30-8h50): Một phần ấp 4, xã Xuân Thới Sơn (G39GR047D)

24/11/2020 (9h00-9h20): Một phần ấp Tân Tiến, xã Xuân Thới Đông (H39CR005D, H39CR006D)

24/11/2020 (9h30-9h50): Một phần ấp 4, xã Xuân Thới Sơn (H29GR030D)

24/11/2020 (10h30-11h00): Một phần ấp 4, xã Xuân Thới Sơn (G39GR025D)

Công ty Điện lực Củ Chi

22/11/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Đình, ấp Xóm Đồng, xã Tân Phú Trung

22/11/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Bàu Sim, xã Tân Thông Hội

Công ty Điện lực Duyên Hải

23/11/2020 (9h00-11h00): Một phần xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ