Công ty Điện lực Phú Thọ

25/2/2021 (9h00-10h00): Một phần phường 7, quận 11 (Q29MI)  

25/2/2021 (8h00-11h00): Một phần phường 14, quận 11 (C1ACC005D) 

25/2/2021 (10h00-10h05; 17h00-17h05): Một phần phường 7, quận 11 (Q29MI003D) 

27/2/2021 (8h00-11h00): Một phần phường 14, quận 11 (C1ACC009D, C1ACC004D) 

2/3/2021 (9h00-12h00): Một phần phường 3, 10, quận 11 (C19K) 

Công ty Điện lực Bình Chánh

24/2/2021 (9h00-11h00): Một phần KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (H19CK099D) 

24/2/2021 (12h00-14h00): Một phần KDC Ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (H19DK085D) 

24/2/2021 (14h30-16h30): Một phần KDC Intresco, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (E29FK056D)

25/2/2021 (8h00-10h00): Một phần KDC Bình Hưng, xã Bình Hưng (H19DK087D) 

25/2/2021 (10h30-12h00): Một phần KDC Bình Hưng, xã Bình Hưng (H19DK094D) 

25/2/2021 (13h00-14h30): Một phần KDC Bình Hưng, xã Bình Hưng (H19DK075D) 

25/2/2021 (15h00-16h30): Một phần KDC Ấp 5 xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (H19DK072D)

Công ty Điện lực Thủ Đức

25/2/2021 (9h00-13h00): Một phần KP 3, 4 (khu vực dân cư thuộc các đường: 18, Chung cư Mỹ Long, Chung cư cao tầng đường 18, KDC Thành ủy), phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức.

2/3/2021 (9h00-13h00): Một phần KP 4 (khu vực dân cư thuộc các đường: 19, 20, Chung cư Mỹ Kim, Chung cư Mỹ An ), phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức

Công ty Điện lực Thủ Thiêm

24/2/2021 (9h00-13h00): Một phần đường Hoàng Hữu Nam phường Tân Phú, Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức (Quận 9 cũ)

26/2/2021 (9h00-13h00): Một phần đường Nguyễn Xiển phường Long Thạnh Mỹ; đường Lò Lu phường Trường Thạnh, TP. Thủ Đức (Quận 9 cũ).

2/3/2021: Một phần đường Nguyễn Xiễn phường Long Bình, TP. Thủ Đức (Quận 9 cũ).

Công ty Điện lực Củ Chi

24/2/2021 (8h00-12h00): Một phần ấp 1, ấp 2, ấp 2A xã Tân Thạnh Tây (K19AS243D, K19AS183D, K19AS839D,  K19AS850D, K19AS827C, K19AS588N, K19AS351H, K19AS327H, K19AS831H, K19AS735H, K19AS758N) 

25/2/2021 (8h00-12h00): Một phần ấp Bình Hạ Đông, Bình Hạ Tây, xã Thái Mỹ (F39BS484D, F39BS655D) 

25/2/2021 (8h00-10h00): Một phần ấp Bàu Sim, xã Tân Thông Hội (K19AS134D) 

25/2/2021 (10h00-12h00): Một phần ấp Hậu, Bàu Sim, xã Tân Thông Hội (V19LS005D, V19LS081D)

26/2/2021 (8h00-10h00): Một phần ấp Bàu Sim, xã Tân Thông Hội (V19LS010D, V19LS375D) 

27/2/2021 (8h00-10h00): Một phần ấp Thạnh An, xã Trung An (K19AS134D) 

27/2/2021 (9h00-13h00): Một phần ấp Tháp, xã Thái Mỹ (F39BS046D)

27/2/2021 (10h00-12h00): Một phần ấp Thạnh An, xã Trung An (K19AS507D)

27/2/2021 (13h00-15h00): Một phần ấp Thạnh An, xã Trung An (K19AS072D)

27/2/2021 (15h00-17h00): Một phần ấp Thạnh An, xã Trung An (K19AS908D)