Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Trà Vinh

19/11/2022

7:30 - 11:30

Sở NN & PTNT Trà Vinh; Đường Phạm Ngũ Lão từ ngã 3 đuôi cá đến Sở NN & PTNT Trà Vinh và các hẻm; Đường Nguyễn Trung Trực

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Ngang

20/11/2022

8:00 - 15:00

Trạm Bệnh viện đa khoa huyện Cầu Ngang

21/11/2022

6:30 - 17:30

Ấp Rạch, một phần ấp Nô Công, xã Thuận Hòa; một phần ấp La Bang, xã Long Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cầu Kè

19/11/2022

8:30 - 10:00

Trạm Cầu Cống 1 thuộc khóm 1, TT Cầu Kè

 

Ngày

Giờ

Điện lực Càng Long

21/11/2022

8:00 - 8:45

Ấp Kinh Ngay, xã Đại Phúc

21/11/2022

9:00 - 9:45

Ấp Rạch Cát, xã Đại Phúc

21/11/2022

10:00 - 10:45

Ấp Rạch Cát, xã Đại Phúc

21/11/2022

11:00 - 11:45

Ấp Tân Hạnh, xã Đại Phúc

21/11/2022

13:40 - 14:25

Ấp Sơn Trắng, xã Nhị Long Phú

21/11/2022

14:45 - 15:20

Ấp Sơn Trắng, xã Nhị Long Phú

21/11/2022

15:45 - 16:20

Ấp Thạnh Hiệp, xã Nhị Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

19/11/2022

8:00 - 15:00

Một phần xã Hòa Lợi