Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

5/11/2022

7:00 - 17:00

Một phần phường Tân Ngãi và phường Tân Hòa; phường Tân Hội, TP Vĩnh Long

6/11/2022

5:00 - 5:45

Một phần đường Nguyễn Huệ, phường 2; một phần đường Phạm Hùng, phường 9, TP Vĩnh Long

6/11/2022

5:00 - 17:45

Phía tay trái đường Đinh Tiên Hoàng từ trạm 110 kV đến bến xe, đường Phan Văn Đáng từ kho toàn quốc đến cầu Vàm, khóm 1, khóm 4, khóm 3, phường 8, TP Vĩnh Long; Một phần đường Nguyễn Văn Lâu từ trường Nguyễn Thông đến khu vượt lũ phường 8, một phần khu vượt lũ phường 9, TP Vĩnh Long; Một phần phường Trường An; phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long. Một phần ấp Tân An, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ

6/11/2022

5:00 - 17:45

Một phần đường Nguyễn Huệ, phường 2, TP Vĩnh Long

6/11/2022

17:00 - 17:45

Một phần đường Nguyễn Huệ, phường 2; một phần đường Phạm Hùng, phường 9, TP Vĩnh Long

7/11/2022

7:30 - 11:30

Một phần chợ Phước Yên, ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

7/11/2022

7:30 - 17:00

Ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ

   

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

7/11/2022

8:00 - 13:00

Khóm 4, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh

7/11/2022

13:00 - 17:00

Ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

6/11/2022

7:30 - 9:00

Ấp An Lương A, An Lương B, Bà Lang, xã Long An, huyện Long Hồ; Một phần ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ

6/11/2022

7:30 - 16:00

Ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ

6/11/2022

9:30 - 11:00

Một phần ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ; Một phần ấp Bà Lang, xã Long An, huyện Long Hồ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mang Thít

6/11/2022

7:30 - 16:30

Ấp Hòa Mỹ 1, 2, 3, xã Mỹ An, huyện Mang Thít

7/11/2022

7:30 - 16:30

Ấp Phú Thạnh A, xã Nhơn Phú; Phú Quới, huyện Mang Thít