Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

17/5/2022

8:00 - 11:30

Đường Xóm Chài, phường 2, TP Vĩnh Long

17/5/2022

13:00 - 15:00

Cty TNHH Đăng Thành, khóm Tân Hưng, phường Tân Hoà, TP Vĩnh Long

17/5/2022

13:00 - 17:00

TTĐT Dược Tá, đường Phạm Hùng, phường 2, TP Vĩnh Long

18/5/2022

8:00 - 9:40

Đường Trần Phú, phường 4, TP Vĩnh Long

18/5/2022

8:00 - 10:00

Đường Phó Cơ Điều, phường 3, TP Vĩnh Long

18/5/2022

10:00 - 11:30

Ấp Hưng Quới, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

18/5/2022

10:30 - 13:00

Đường 14/9, phường 5, TP Vĩnh Long

18/5/2022

13:00 - 14:40

Đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, TP Vĩnh Long

18/5/2022

14:30 - 17:00

Đường Phó Cơ Điều, phường 3, TP Vĩnh Long

18/5/2022

15:00 - 17:00

Đường 8/3, phường 5, TP Vĩnh Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

17/5/2022

8:00 - 9:00

Ấp Khu Phố Chợ Hựu Thành, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn

17/5/2022

9:30 - 11:30

Ấp Khu Phố Chợ Hựu Thành, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn

17/5/2022

11:00 - 12:30

Ấp Vĩnh Thành, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn

17/5/2022

13:00 - 14:30

Ấp Vĩnh Thành, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

16/5/2022

8:00 - 12:00

CS Phan Thanh Tú, ấp Phú Thành, xã Tân Phú, huyện Tam Bình

17/5/2022

8:20 - 9:50

Ấp Phú Nghĩa, Phú Thọ, xã Tân Phú, huyện Tam Bình

17/5/2022

9:50 - 10:30

Ấp Phú Ninh, xã Song Phú, huyện Tam Bình

17/5/2022

10:30 - 11:40

Ấp Phú Điền, xã Song Phú, huyện Tam Bình

18/5/2022

8:00 - 12:00

Cty TNHH Tuấn Hiền, ấp Phú Nghĩa, xã Tân Phú, huyện Tam Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

17/5/2022

8:30 - 9:30

Ấp Lăng, Thanh Lương, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm

17/5/2022

9:45 - 10:45

Ấp Thông Lưu, xã Thanh Bình; Ấp Bình Lương, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm

17/5/2022

11:00 - 12:00

Ấp Phú Thới, xã Quới Thiện; Ấp Thái An, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

17/5/2022

8:30 - 10:00

Ấp An Hòa, xã An Bình, huyện Long Hồ

17/5/2022

10:00 - 11:30

Ấp An Long, An Hòa, xã An Bình, huyện Long Hồ

17/5/2022

11:30 - 13:00

Ấp An Long, xã An Bình, huyện Long Hồ

17/5/2022

13:00 - 14:30

Ấp An Long, xã An Bình, huyện Long Hồ

18/5/2022

8:30 - 10:00

Ấp An Thới, An Hưng, xã An Bình, huyện Long Hồ

18/5/2022

10:00 - 11:30

Ấp An Long, xã An Bình, huyện Long Hồ

18/5/2022

11:30 - 13:00

Ấp An Thới, xã An Bình, huyện Long Hồ

18/5/2022

13:00 - 14:30

Ấp An Long, xã An Bình; Ấp Hòa Lợi, xã Hòa Ninh huyện Long Hồ

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Tân

17/5/2022

8:00 - 8:45

Ấp Tân Khánh, xã Tân Lược; Ấp Thành Hiếu, xã Thành Trung, huyện Bình Tân

17/5/2022

9:00 - 9:45

Ấp Hòa Bình, Hòa Thuận, xã Nguyễn Văn Thảnh; Ấp Tân Khánh, xã Tân Lược, huyện Bình Tân

17/5/2022

10:00 - 10:45

Ấp Hòa Thuận, xã Nguyễn Văn Thảnh; Ấp Hưng Lợi, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân

17/5/2022

11:00 - 11:45

Ấp Hòa Thuận, Hòa Hiệp, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân