Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vĩnh Long

8/6/2022

8:00 - 11:30

Đường Nguyễn Văn Nhung, phường 3, TP Vĩnh Long

8/6/2022

8:00 - 11:20

Khóm Tân Quới Hưng, phường Trường An, TP Vĩnh Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Ôn

7/6/2022

8:00 - 9:00

Trạm Tân Mỹ: Ấp Mỹ An, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn

7/6/2022

9:30 - 10:30

Trạm Tân Mỹ 1: Ấp Mỹ An, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn

7/6/2022

11:00 - 12:00

Trạm Trà Mòn 1: Ấp Trà Mòn, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn

7/6/2022

12:30 - 13:30

Trạm Trà Mòn 2: Ấp Trà Mòn, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Bình

6/6/2022

8:00 - 11:00

Ấp Mỹ An, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình

6/6/2022

13:00 - 17:00

Ấp Hòa An, xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình

7/6/2022

8:00 - 11:00

Ấp 6, xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình

7/6/2022

13:00 - 17:00

Ấp Tường Nhơn A, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Minh

6/6/2022

7:30 - 14:30

Ấp Thuận Thới, Thuận Tiến A, Thuận Tiến B, Thuận Phú A, xã Thuận An, TX Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vũng Liêm

7/6/2022

8:30 - 9:30

Ấp An Thành Đông, xã Trung Hiếu; Ấp Xuân Minh 2, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm

7/6/2022

9:45 - 10:45

Ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp; Ấp Kinh, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm

7/6/2022

11:00 - 12:00

Ấp Đại Nghĩa, xã Trung Thành Đông; Ấp 3 xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Hồ

8/6/2022

8:00 - 13:00

Ấp Phước Ngươn A, Phước Lợi C, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ