Điện lực Hải Châu

18/7/2020 (6h30-7h30): Trạm Điện lực Đà Nẵng

20/7/2020 (14h00-17h30): Trạm Đống Đa 3

21/7/2020 (5h30-12h00): Trạm Nguyễn Thị Minh Khai 3

21/7/2020 (6h00-10h30): Trạm Thanh Long 2

21/7/2020 (14h00-17h30): Trạm Tỉnh Hội 2

22/7/2020 (6h00-10h30): Trạm Ngô Tất Tố

23/7/2020 (5h30-12h00): Trạm DD XL Nước thải Thuận Phước; Cửa ngăn triều Thuận Phước

23/7/2020 (8h00-12h30): Trạm Công ty Quang Nguyễn

23/7/2020 (14h00-17h30): Trạm Hòa Cường 4

Điện lực Liên Chiểu

19/7/2020 (7h30-16h30): Trạm Số 1 Ceramic

20/7/2020 (7h00-9h00): Trạm Đà Sơn 4

21/7/2020 (7h00-9h00): Trạm Khu phố chợ Hòa Khánh T3; Hòa Hiệp 4

22/7/2020 (6h00-10h00): Trạm KCC Phước Lý T1

22/7/2020 (6h00-8h00): Trạm Trường CN Bưu Điện T1

Điện lực Sơn Trà

19/7/2020 (7h00-13h00): Trạm Bến du thuyền

20/7/2020 (6h00-10h00): Trạm KDC An Cư 3 mở rộng T1

21/7/2020 (6h00-10h00): Trạm TĐC Nại Hiên Đông T4; Mân Thái 5

21/7/2020 (6h00-12h00): Trạm Sơn Trà 3

22/7/2020 (6h00-10h00): Trạm Nam Phan Bá Phiến; Âu Thuyền Thọ Quang

23/7/2020 (6h00-10h00): Trạm Lộc Phước

Điện lực Cẩm Lệ

21/7/2020 (6h30-10h00): Trạm Khu TĐC Phong Bắc 2-T4

22/7/2020 (6h00-10h00): Trạm Dương Sơn 3

23/7/2020 (6h00-10h30): Trạm Nam Sơn 2

Điện lực Hòa Vang

21/7/2020 (6h30-10h30): Trạm Hoà Ninh 7 (Trung Nghĩa)

22/7/2020 (6h30-10h30): Trạm An Ngãi Tây

22/7/2020 (14h00-17h00): Trạm UB Hòa Bắc

23/7/2020 (6h30-10h30): Trạm UBND xã Hoà Khương

Điện lực Thanh Khê

20/7/2020 (5h30-8h00): Trạm Tôn Thất Đạm

20/7/2020 (7h30-10h00): Trạm Tôn Thất Đạm 2

21/7/2020 (5h00-10h00): Trạm Tam Thuận 3

22/7/2020 (5h00-10h00): Trạm Xuân Hòa A

23/7/2020 (5h00-10h00): Trạm Liên Chiểu - Thuận Phước T4