Điện Lực Hải An

28/6/2020 (0h00-0h10): Đường dây từ Kho Bạc <=> TC số 1 lộ 472E2.13

28/6/2020 (8h00-8h10): Đường dây từ Kho Bạc <=> TC số 1 lộ 472E2.13

28/6/2020 (0h00-1h00): Cắt MC 472E2.13 <=> 472-7 Kho Bạc HA lộ 472E2.13

28/6/2020 (7h00-8h00): Cắt MC 472E2.13 <=> 472-7 Kho Bạc HA lộ 472E2.13

28/6/2020 (0h00-8h10): Tháo đầu cáp từ Chi cục thuế <=> Tủ Phân Cáp Ngân hàng Chính sách lộ 472E2.13

Điện lực Thủy Nguyên

28/6/2020 (5h00-5h30): 375E2.11

29/6/2020 (5h30-7h10): Đường dây từ 371-7/08MV <=> dao 371-7/66MV

29/6/2020 (5h30-5h40): Đường dây từ 371 Gia Minh <=> dao 371-7/66MV

29/6/2020 (7h00-7h10): Đường dây từ 371 Gia Minh <=> dao 371-7/66MV

Điện lực Lê Chân

29/6/2020 (4h00-4h30): Cắt CD 472-7 Cầu Đất 8. Đóng 471-7 Văn Tố 1

29/6/2020 (4h00-9h30): Cắt CD 472-7 Cầu Đất 8 <=> CD 471-1 Sơn Hóa chất Á Châu <=> CD 471-7 Lý Tiêm 2

29/6/2020 (10h00-11h30): Cắt Aptomat tổng TBA Bưu điện DD 1

Điện lực Ngô Quyền

28/6/2020 (6h00-17h00): TBA May 7/5

28/6/2020 (0h00-0h15): TBA trụ sở Cục Hải Quan, Lê Thị Huyền, Lê Thị Mái, Lô 6C, T9, T9A

28/6/2020 (7h45-8h00): TBA trụ sở Cục Hải Quan, Lê Thị Huyền, Lê Thị Mái, Lô 6C, T9, T9A

29/6/2020 (6h30-8h00): TBA T9A lộ 472 E2.13

29/6/2020 (6h00-9h00): TBA Bơm Máy Tơ, Kim khí D D, NHTM Quân Đội, Cục Thú y 

30/6/2020 (6h30-8h00): TBA T9A lộ 472 E2.13