Điện lực Kiến An

7/7/2020 (6h30-7h00): AB tổng + 03 SI mặt máy

7/7/2020 (8h00-8h30): AB tổng + 03 SI mặt máy

7/7/2020 (5h30-7h00): AB nhánh + AB tổng + 03 SI mặt máy

8/7/2020 (5h30-7h00): AB nhánh + AB tổng + 03 SI mặt máy

8/7/2020 (6h30-7h00): AB tổng + 03 SI mặt máy

8/7/2020 (8h00-8h30): AB tổng + 03 SI mặt máy

8/7/2020 (7h15-7h45): AB tổng + 03 SI mặt máy

9/7/2020 (5h00-7h00): AB nhánh + AB tổng + 03 SI mặt máy

9/7/2020 (6h30-7h00): AB tổng + 03 SI mặt máy

9/7/2020 (8h00-8h30): AB tổng + 03 SI mặt máy

Điện lực Thủy Nguyên

5/7/2020 (5h30-5h40): MC 371 Gia Minh đến dao 371-7/08 MV

5/7/2020 (7h00-7h10): 371 Gia Minh đến dao 371-7/08 MV

5/7/2020 (5h30-7h10): Dao 371-7/08 MV đến dao 371-7/66 MV

7/7/2020 (5h30-7h00): ĐD từ 371 Tân Phú Xuân <=> dao 371-7/66MV

8/7/2020 (5h00-5h30): 371 Gia Minh <=> 371-7/66MV

8/7/2020 (5h00-5h30): Lộ 371E2.11

8/7/2020 (10h30-11h15): TBA Chợ Quảng Thanh

8/7/2020 (8h30-9h15): TBA Kiền Bái 5

8/7/2020 (9h30-10h15): TBA Chính Mỹ 6

Điện Lực Ngô Quyền

8/7/2020 (6h30-8h00): TBA TranViNa 2

Điện lực An Lão

9/7/2020 (8h00-8h30): TBA Trung Thanh Lang

9/7/2020 (6h00-6h30): TBA Bệnh viện Mỹ Đức 

9/7/2020 (7h30-8h00): TBA 560kVA Đoàn 2180

9/7/2020 (5h00-5h30): TBA Trường Cao đẳng Cộng Đồng

9/7/2020 (5h30-6h00): TBA 250kVA Chi Lai 1

9/7/2020 (7h00-7h30): TBA Công Tuyền 2

9/7/2020 (6h30-7h00): TBA 400kVA Trang Anh

10/7/2020 (7h30-7h55): TBA 750kVA Bơm Bát Trang (M1)

10/7/2020 (5h30-6h00): TBA Tam Thái

10/7/2020 (5h00-7h00): TBA 320kVA Câu Hạ C

10/7/2020 (8h00-8h30): TBA 750kVA Bơm Bát Trang (M2)

10/7/2020 (5h00-7h00): TBA 400kVA Cầu Vàng

Điện Lực Kiến Thụy

7/7/2020 (6h25-7h00): Cắt FCO Đầu Voi

7/7/2020 (7h10-7h50): Cắt FCO Trại Quai

7/7/2020 (5h45-6h18): Cắt FCO Xuân Chiếng 1

7/7/2020 (5h00-5h30): Cắt FCO Du Lễ 3

8/7/2020 (5h40-6h10): Cắt FCO Hòa Liễu 1

8/7/2020 (7h10-7h50): Cắt FCO Internaltioner

8/7/2020 (5h00-5h30): Cắt FCO Du Lễ 4

8/7/2020 (6h25-7h00): Cắt FCO BB Thuận Thiên

9/7/2020 (5h00-8h00): Thôn Kim Đới, xã Hữu Bằng

9/7/2020 (5h00-8h00): Thôn Quế Lâm, xã Thụy Hương

9/7/2020 (5h00-8h00): Cắt FCO Kim Đới 2

9/7/2020 (5h00-8h00): Thôn Phương Đôi, xã Thụy Hương

9/7/2020 (5h00-8h00): Thôn Thịnh Liễn, xã Đại Hà; Thôn 9 Kiến Quốc

Điện lực Tiên Lãng

7/7/2020 (6h00-7h00): Cắt MC 971E2.27 + kéo tủ

Điện lực Dương Kinh

4/7/2020 (6h00-8h00): AB tổng hạ thế TBA Hải Phong 1

Điện lực An Dương

4/7/2020 (6h00-10h00): TBA KCN Tàu thủy An Đồng - 560kVA - lộ 486E2.2

5/7/2020 (7h00-7h15): ĐD và các TBA sau CD 371-7/62 đến CD 371-7/18 lộ 373E2.2

5/7/2020 (5h00-7h15): ĐD và các TBA sau CD 371-7/67A đến CD 371-7/62 lộ 373E2.2

5/7/2020 (5h00-5h15): ĐD và các TBA sau CD 371-7/62 đến CD 371-7/18 lộ 373E2.2

5/7/2020 (5h00-5h15): ĐD và các TBA sau MC 371 Rế đến CD 371-7/67, 371-7/59, 371-7/59.20 nhánh đi MC Bắc Sơn

5/7/2020 (7h00-7h15): ĐD và các TBA sau MC 371 Rế đến CD 371-7/67, 371-7/59, 371-7/59.20 nhánh đi MC Bắc Sơn

6/7/2020 (6h00-10h00): TBA Tôn Đức Thắng 9 lộ 472E2.2

6/7/2020 (5h00-6h00): ĐD và các TBA sau MC Rau Giống lộ 373E2.9

8/7/2020 (5h30-6h00): TBA PG 5 - 400kVA lộ 374E2.2