Công ty Điện lực Gò Vấp

22/6/2020 (9h00-13h00): Đường số 1, phường 4 (khu vực chùa An Lạc)

Công ty Điện lực Phú Thọ

24/6/2020 (9h00-12h00): Một phần phường 14, quận 11

Công ty Điện lực Thủ Đức

22/6/2020 (9h00-13h00): Một phần khu phố 1, 2 (khu vực dân cư thuộc các đường: 1, 2, 3, 4, Phú Châu), phường Tam Bình; Một phần khu phố 4, 5 (khu vực dân cư thuộc các đường: 6, Tô Ngọc Vân, Phú Châu), phường Tam Phú, quận Thủ Đức.

23/6/2020 (9h00-13h00): Một phần khu phố 5 (khu vực dân cư thuộc các đường: 18, Xa lộ Hà Nội), phường Linh Trung, quận Thủ Đức

Công ty Điện lực Hóc Môn

21/6/2020 (9h00-13h00): Một phần ấp Trung Lân, Tiền Lân, Tiền Lân 1, xã Bà Điểm; 

23/6/2020 (9h00-10h00; 10h00-12h00): Một phần ấp 2, xã Xuân Thới Thượng

Công ty Điện lực Củ Chi

20/6/2020 (8h30-12h30): Một phần ấp Tiền, xã Tân Thông Hội.

21/6/2020 (8h30-12h30): Một phần các ấp: Bàu Tre 1, Bàu Tre 2, Ấp Tây, xã Tân An Hội. Một phần khu phố 5, khu phố 8, thị trấn Củ Chi.

22/6/2020 (8h30-12h30): Một phần các ấp: ấp 3, ấp 3B, ấp 4 xã Tân Thạnh Đông.

23/6/2020 (8h30-12h30): Một phần các ấp: ấp 6, ấp 6A, ấp 6B xã Bình Mỹ