Công ty Điện lực Phú Thọ

18/7/2020 (10h00-11h00): Một phần phường 11, quận 11

20/7/2020 (9h00-12h00): Một phần phường 13, quận 10

20/7/2020 (11h00-12h00): Một phần phường 13, quận 10

20/7/2020 (14h00-15h30): Một phần phường 5, phường 8, quận 10

21/7/2020 (9h00-12h00): Một phần phường 1, quận 11

Công ty Điện lực Tân Bình

18/7/2020 (9h00-13h00): Một phần phường 6 quận Tân Bình  

18/7/2020 (23h45-23h50): Một phần phường 12, 13, 14 quận Tân Bình

19/7/2020 (23h45-23h50): Một phần phường 12, 13, 14 quận Tân Bình

21/7/2020 (9h00-12h00): Một phần phường 7 quận Tân Bình

23/7/2020 (9h00-13h00): Một phần phường 11, 12 quận Tân Bình

24/7/2020 (9h00-13h00): Một phần phường 10 quận Tân Bình

Công ty Điện lực Thủ Đức

19/7/2020 (9h00-13h00): Một phần KP 7 (khu vực dân cư thuộc các đường: 1, cư xá 622), phường Trường Thọ, quận Thủ Đức

Công ty Điện lực Thủ Thiêm

18/7/2020 (9h00-13h00): Một phần KDC Cát Lái phường Cát Lái, quận 2

21/7/2020 (9h00-13h00): Một phần KDC Bình Lợi, Thạnh Mỹ Lợi phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 

22/7/2020 (9h00-13h00): Một phần KDC Cát Lái phường Cát Lái, quận 2

24/7/2020 (9h00-13h00): Một phần KDC An Phú - An Khánh phường Bình An, An Phú, quận 2 

Công ty Điện lực Hóc Môn

18/7/2020 (9h00-13h00): Một phần ấp Tam Đông, ấp Tam Đông 1, ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn. Một phần ấp Chánh 1, ấp Mới 1, ấp Mới 2, xã Tân Xuân. Một phần ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh

18/7/2020 (23h00-23h15): Một phần ấp Tân Thới 3, ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp. Một phần ấp Nhị Tân 1, ấp Thống Nhất 1, xã Tân Thới Nhì

18/7/2020 (9h00-9h30): Một phần ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông

19/7/2020 (9h00-9h15): Một phần ấp Chánh 2, xã Tân Xuân

20/7/2020 (9h00-9h30): Một phần ấp 7, xã Xuân Thới Thượng

20/7/2020 (13h30-14h00): Một phần ấp 7, xã Xuân Thới Thượng

20/7/2020 (9h00-10h30): Một phần ấp 1, ấp 6, xã Xuân Thới Sơn

21/7/2020 (9h00-10h00): Một phần ấp 7, xã Đông Thạnh

21/7/2020 (9h00-9h30): Một phần ấp 2, ấp 3, xã Xuân Thới Sơn

21/7/2020 (13h30-15h30): Một phần ấp Tân Thới 3, ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp

Công ty Điện lực Củ Chi

18/7/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Ba Sa, xã Phước Hiệp.

18/7/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Hậu, Xóm Huế, xã Tân An Hội.

18/7/2020 (8h30-12h30): Một phần ấp Phú Mỹ, Cây Trâm, xã Phú Hòa Đông. Một phần ấp Tân Thành, Tân Lập, xã Tân Thông Hội. Một phần KP 6 thị trấn Củ Chi.

19/7/2020 (8h30-12h30): Một phần ấp Phước Hòa, Cây Trôm, Trại Đèn, xã Phước Hiệp.

20/7/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Mũi Côn Đại, xã Phước Hiệp.

20/7/2020 (8h30-12h30): Một phần ấp Bốn Phú, xã Trung An. Một phần ấp 1 xã Tân Thạnh Tây. Một phần ấp Bến Đò 1, Bến Đò 2, Ấp Giữa, Phú Lợi, Cây Da, xã Tân Phú Trung. Một phần ấp 1 xã Phước Vĩnh An.

21/7/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Cây Trôm, xã Phước Hiệp.

21/7/2020 (8h30-12h30): Một phần ấp Chánh, ấp Tiền, xã Tân Thông Hội. Một phần ấp Phước Hòa, Trạm Đèn, Mũi Côn Đại, xã Phước Hiệp. Một phần ấp Phú Hiệp, xã Phú Hòa Đông. Một phần ấp 4, ấp 5 xã Tân Thạnh Đông. Một phần ấp 1, ấp 1A, ấp 2 xã Tân Thạnh Tây. Một phần ấp Cây Trôm, xã Phước Hiệp